400 fond under lupen

I DNB aksjesparekonto finner du til sammen nærmere 400 fond. Før fondene «slippes» løs i fondstorget, merkes de for at du som forbruker skal vite hva du investerer pengene dine i.

Lesetid 5 min lesetid
Publisert 22. jan. 2018
Artikkelen er flere år gammel

– Over 80 prosent av fondene du kan kjøpe i aksjesparekontoen vår er eksterne fond der vi ikke bestemmer investeringsstrategien. Som ansvarlig fondstilbyder (*) mener vi likevel at vi har et ansvar for å informere kundene om fondene vi slipper til i vårt fondstorg tilfredsstiller våre krav, sier Janicke Scheele, leder for ansvarlige investeringer i DNB.

Flere vil vite hvor sparepengene investeres

– Målet med screeningen og merking av fondene er selvfølgelig å gi kundene mulighet til å ta et mest mulig informert valg, men også å påvirke i retning av en mer bærekraftig og ansvarlig investeringspraksis. Vi har tilfeller der ekstern forvalter har solgt seg ut av aksjer for å få en bedre merking av fondene sine, sier Scheele.

Hun tror bevisstheten rundt ansvarlige investeringer og bærekraft er en økende trend blant nordmenn.

– I DNB tenker vi ansvarlighet og bærekraft i alt vi gjør. Hos våre institusjonelle kunder har dette vært etterspurt lenge, men det er ingen tvil om at nordmenn generelt har blitt mer bevisste på hva de gjør med pengene sine, sier Scheele.

Her oppretter du aksjesparekonto i DNB

Slik fungerer merking av fond

Merkingen viser om fondet er investert i selskaper DNB har ekskludert fordi de ikke opererer i tråd med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Der screening ikke har vært mulig å gjennomføre, vil dette klart fremgå, forklarer Scheele.

– Dermed kan du enkelt se om fondet er investert i selskaper som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen eller i annen virksomhet som kvalifiserer for eksklusjon hos DNB.

Når du er inne i fondstorget i aksjesparekontoen vil du se at alle fondene er merket med oransje eller grønne jordkloder eller ikke merket.

Merkingen har fire kategorier:

  • Mørk grønn globe: Fondet inneholder ingen selskaper som er på DNBs eksklusjonsliste.
  • Lys grønn globe: Fondet inneholder selskaper på DNBs eksklusjonsliste, men ikke selskaper involvert i produksjon av kontroversielle våpen.
  • Oransje globe: Fondet inneholder selskaper på eksklusjonslisten som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen.
  • Ikke merket: Fondet er ikke merket da det inneholder selskaper som er utenfor universet det screenes på.

Screeningen gjennomføres på månedlig basis, og det vil derfor kunne forekomme avvik i løpet av denne perioden.

– Vi understreker at screeningen gjøres på bakgrunn av informasjon fra konserneksterne informasjonsleverandører med svært høye krav til profesjonalitet og seriøsitet. Vi kan likevel ikke garantere at denne informasjonen ikke inneholder feil, sier Scheele.

I våre egne fond som ikke inneholder eksterne fond, har vi strenge regler for hvilke selskaper vi går inn i. Her ekskluderes blant annet selskaper som er involvert i produksjon av kontroversielle våpen, tobakk, pornografi og kull. Disse er i tråd med beste praksis i markedet og Statens pensjonsfond utland, men går noe lengre.

Les også:DNB klatrer på Etisk Bankguide for 2018

(*) Disclaimer: Ved investering i aksjemarkedet er det viktig å være klar over at historisk avkastning  ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.