Kjapp guide til aksjesparekonto- Hva er det, hvem bør ha det og hvorfor er det så lurt?

Her kommer litt nødhjelp til deg som ikke forstår hva aksjesparekonto er og aller minst hva du skal med det.

ENKELT Å SPARE: Gjennom DNBs spare-app får du oversikt over både konto, aksjer og fond, og kan kjøpe og selge aksjer og fond med få tastetrykk. Foto: NTB/Scanpix
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 30. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Hva er egentlig poenget med aksjesparekonto?

I en aksjesparekonto kan du samle alle børsnoterte aksjer, aksjefond (som har minimum 80 prosent aksjer) og egenkapitalbevis du har investert i på ett sted. Det er fint fordi det gir deg bedre oversikt.

Du får løpende oversikt over sparingen og mulig skattefritt uttak på aksjesparekontoen i Spare-appen og ASK- oversikten i nettbanken.

En annen fordel er at du kan ta ut alt det du har satt inn på aksjesparekontoen skattefritt. Innenfor aksjesparekontoen kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt på gevinsten. Du betaler skatt først når gevinsten tas ut av aksjesparekontoen. Utenfor aksjesparekonto må du betale skatt for det året du selger fond og aksjer med gevinst.

Her kan du enkelt opprette ASK i DNB

Det er gratis å opprette en aksjesparekonto, men du betaler for forvaltningen av aksjefondene dine. I aksjesparekontoen betaler du det samme årlige forvaltningsgebyret i aksjefond og VPS-kontogebyr for aksjer, som utenfor aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto er også flyttbare mellom de ulike sparetilbyderne. Det betyr at dersom du ikke er fornøyd med pris, fondsutvalg eller enkelhet hos tilbyderen du har ASK hos i dag, kan du enkelt flytte den til en annen tilbyder – med skattemessig kontinuitet.

Hvem er det for?

Aksjesparekonto passer for deg som:

  • Vil begynne å spare i aksjer eller aksjefond
  • Som sparer i aksjer eller aksjefond allerede
  • Ønsker frihet til å ta ut det du har satt inn, uten å betale skatt
  • Vil kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

Hva koster det?

Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto i DNB. Det er likevel viktig å huske at de underliggende tjenestene du trenger for å investere i aksjer og aksjefond, koster det samme som de gjør utenfor aksjesparekontoen.

Dette gjelder for eksempel VPS-konto for de med en beholdning på over kr 100.000,-. Har du allerede en VPS-konto, koster det ikke noe å flytte beholdninger over til VPS-kontoen i aksjesparekonto.

Lurer du på hva en VPS-konto er?

Hvor mye må jeg spare eller ha på kontoen?

Du velger selv hvordan og hvor mye du vil spare. Noen ønsker å investere en engangssum, andre oppretter en fast spareavtale med et månedlig investeringsbeløp. Størrelsen på beløpene er valgfritt, men for mange av fondene til DNB er det et minimums investeringsbeløp på 100 kroner.

Jeg har faktisk opprettet en aksjesparekonto i DNB – hva nå?

Dersomdu allerede har aksjer og aksjefond bør du flytte dem inn i aksjesparekontoen din. Ut 2019 gjelder en overgangsregel som innebærer at du kan flytte personlig eide aksjefond og børsnoterte aksjer du allerede har investert i over i en aksjesparekonto uten å betale skatt av gevinsten.

Men, husk at denne overgangsregelen bare gjelder ut inntektsåret 2019.

For å kunne benytte deg av dette overgangsvinduet må du merke deg noen frister:

Frister for å flytte aksjer og aksjefond inn på aksjesparekonto er:

  • 1. desember kl 23.59 dersom du ønsker å flytte midler fra ASK fra en annen sparetilbyder enn der du har aksjesparekonto
  • Flytting innad i DNB kan gjøres frem til og med torsdag 19.desember kl. 23.59

OBS! Merk at dersom du har tap på aksjer eller aksjefond bør disse holdes utenfor Aksjesparekonto for å få skattefradrag for tapet.

Dersom du skal begynne å kjøpe fondsandeler eller aksjer nå, må du først sørge for at du har noen penger å kjøpe aksjer eller aksjefond med. Du starter derfor med å overføre penger fra en bankkonto utenfor aksjesparekontoen og til bankkontoen som er tilknyttet aksjesparekontoen din. Så snart du får bekreftet at pengene er på plass, kan du bruke dem til å investere i enkeltaksjer, egenkapitalbevis og aksjefond som er tilgjengelige for handel innenfor aksjesparekontoen.

Når du skal kjøpe aksjefond til aksjesparekontoen din, velger du fondskontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Når du derimot skal kjøpe enkeltaksjer og egenkapitalbevis til aksjesparekontoen din, velger du VPS-kontoen som er merket «Aksjesparekonto». Nettbanken eller spareappen velger også da automatisk riktig konto og veileder deg gjennom kjøpsprosessen.

Utbytte som du får tildelt på aksjer eller fond du har innenfor aksjesparekontoen, vil automatisk bli lagt som innskudd på bankkontoen som er tilknyttet aksjesparekontoen din.

Fra 2019 ble ASK-ordningen utvidet til at det også er utsatt skatt på utbytter på ASK. Frem til 2019 ble utbytter løpende beskattet selv om de kom på ASK, men fra i år ble det utsatt skatt på utbytter slik at utbytter først beskattes når man tar ut gevinst fra aksjesparekontoen.

Minst to ganger i året vil du få en rapport som viser saldoen og verdiutviklingen på aksjesparekontoen din. Rapporten vil være tilgjengelig i din elektroniske postkasse i nettbanken.

Hvorfor er det tre kontoer i ASK?

Noen synes at strukturen på aksjesparekonto kan være litt forvirrende og det er kanskje ikke så rart. Selve aksjesparekontoen består nemlig av tre underliggende kontoer:

  • Bankkonto som brukes til kjøp og salg av aksjer og aksjefond og der utbytte blir utbetalt. Det må være penger på kontoen dersom du ønsker å kjøpe.
  • Fondskonto der alle dine aksjefond oppbevares
  • Verdipapirkonto der alle dine enkeltaksjer oppbevares

Hvor mange aksjesparekontoer kan jeg egentlig ha?

I prinsippet kan du åpne så mange aksjesparekontoer du bare vil. Du kan opprette konto hos forskjellige banker, meglere eller fondsforvaltere, eller du kan opprette flere aksjesparekontoer hos en og samme leverandør. Hvor hensiktsmessig dette er, er et annet spørsmål. Husk også på å sjekke gebyrer som påbeløper hos de ulike leverandørene. Dette vil variere og kan bli dyrt hvis du har veldig mange kontoer.

Hva er forskjellen på aksjesparekonto i den ene eller andre banken?

Skattereglene for aksjesparekonto er lovregulert og er likt for alle tilbydere av produktet. Det som varierer er hvor mange fond og aksjer du har tilgang til, hvor mye du betaler i gebyrer og hvordan kjøpsløsningen fungerer. Ifølge Forbrukerrådet er det mye å spare på å velge bort fond med høye gebyrer.

Enkelte sparetilbydere tilbyr kun aksjer eller kun aksjefond på aksjesparekontoen, mens andre tilbyr å handle både aksjer og fond på aksjesparekontoen.

Sparebank1, SBanken, KLP, Nordnet og DNB er de billigste, ifølge Forbrukerrådets undersøkelse. DNB tar i likhet med Sparebank1, SBanken, KLP ingenting i gebyr for selve aksjesparekontoen.

Det er likevel viktig å huske at de underliggende tjenestene du trenger for å investere i aksjer og aksjefond, koster det samme som de gjør utenfor aksjesparekontoen.

Her kan du lese hele Forbrukerrrådets undersøkelse.

Hvor gammel må du være for å ha aksjesparekonto?

Alle kan ha aksjesparekonto. Du kan velge om du vil opprette ASK til barn i barnets eller i ditt eget navn

Kan jeg avslutte aksjesparekontoen når som helst?

Du har aksjesparekontoen så lenge du ønsker. Ønsker du å avslutte aksjesparekontoen din vil du bli skattlagt i opphørsåret for eventuell gevinst. Gevinsten vil være verdien av det innestående på kontoen fratrukket det du har gjort av innskudd på kontoen. Dersom innestående på kontoen er lavere enn innskudd på kontoen vil du ha et tap som er fradragsberettiget i opphørsåret.

Vær obs på reglene for realisering av tap på investeringene dine. Utenfor aksjesparekonto vil du få fradrag for et evt realisert tap for det inntektsåret du selger/tapet oppstår. Eventuelle tap på investeringer inne i aksjesparekontoen gir ikke rett på tapsfradrag, men vil redusere evt gevinster innenfor kontoen. Et tap vil først bli realisert når du avslutter hele kontoen.

Eksempel: Du har investert i to aksjefond og i det ene har du et tap på 100 kr. I det andre har du 200 kr i gevinst. Ved realisering av fondet med tap vil da tapet kunne føres mot gevinsten i det andre fondet og samlet gevinst blir da 200 – 100 = 100. Tap ved salg av aksjer/ fond innenfor aksjesparekonto vil redusere gevinster på andre investeringer.

Kan flere eie samme aksjesparekonto?

Nei, aksjesparekontoen er personlig og kan kun eies av én person. Aksjesparekontoen anses ikke opphørt ved død/arv og kan overtas av arving med skattemessig kontinuitet. Det samme gjelder hvis du ønsker å gi bort aksjesparekontoen i gave.

Fra 2019 kan en aksjesparekonto deles ved arv. Det er også mulig å dele aksjesparekonten ved skilsmisse, eller man kan dele ASK-en inn i flere ASK-er til seg selv. Da kan man for eksempel gi bort en og en aksjesparekonto i gave.

Å splitte en aksjesparekonto er kun mulig ved dødsbo, skilsmisse eller når man deler den opp til seg selv.

Her kan du opprette ASK i DNB

Les også:Ofte stilte spørsmål om ASK

Merk:  Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.