Bank er teknologi

Teknologi gir bankene muligheter. Tid er blitt en viktig konkurransefaktor.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 16. feb 2018
Artikkelen er flere år gammel

 

Denne kommentaren er skrevet av Rune Bjerke:

Det er utfordrende, ja. Teknologien er sårbar, men de mange forenklingene som åpenbarer seg må forfølges. Vi jobber på høygir for å forenkle hverdagen til våre kunder. Brukervennlighet står i sentrum for all utvikling. Hvis ikke en ny tjeneste eller produkt vesentlig forenkler hverdagen til våre kunder – vel, så skal vi ikke gjøre det. Så enkelt, og så vanskelig. Ny teknologi gir nye muligheter som vi må evne å se og ta i bruk for å utvikle enklere, bedre og raskere tjenester. Før noen andre gjør det. 

 

RUNE BJERKE: – Å drive bank i det 21. århundre handler like mye å ta i bruk ny teknologi som det å vurdere kredittrisiko eller å utbetale lån.

Tid er blitt en mye viktigere konkurransefaktor enn før – på alle måter. Når vi ansetter ser vi etter kandidater som kan bidra nesten fra dag én. Og når vi utvikler nye produkter og tjenester, skjer det i takt med en tikkende stoppeklokke. Prosjekter som vi tidligere brukte år på, bruker vi nå måneder på. Prosjekter som tidligere hadde trege, hierarkiske beslutningsprosesser, er nå i mye større grad organisert i tverrfaglige aksjonsteam med delegert beslutningsmakt. Det er Netflix, Amazon, Facebook og Snapchat som setter forventingene kundene har til banken. Det krever at vi også må tenke som et teknologiselskap i vår organisering og hvordan vi jobber med utvikling. Det er en krevende omstilling for ledere å måtte gi slipp, å tillate flatere strukturer, men det er helt nødvendig for å sikre fremdrift og hurtighet i prosjektene.

Vipps, det hittil mest åpenbare eksempelet på at bank er teknologi, ble utviklet i som et tverrfaglig prosjekt. Vi brukte seks måneder fra idé til ferdig løsning. Det er fartsrekord på et så omfattende prosjekt i DNB-sammenheng. Men våre teknologiske hasteoppdrag stopper ikke med Vipps. Forenklings-, forbedrings- og effektiviseringsmulighetene står i kø.

Vi jobber kontinuerlig med å teste ut nye løsninger og ny teknologi på flere av våre prosesser og tjenester. I november lanserte vi en løsning for automatisk refinansiering av boliglån. Kundene våre får vite hva boligen er verdt og fikset refinansieringen i løpet av få minutter. Så vidt jeg vet, er vi fortsatt alene om å tilby denne løsningen. Vi lyktes med å være først ute fordi Norge ligger langt fremme på digitalisering av informasjon fra offentlige kilder. Som et av få land i verden, har vi opplysninger fra kartverket, skatteopplysninger og selvangivelse tilgjengelig digitalt i Norge. Det er et stort konkurransefortrinn for DNB.

Å drive bank i det 21. århundre handler like mye å ta i bruk ny teknologi som det å vurdere kredittrisiko eller å utbetale lån. Skillet mellom tjenesten som selges og teknologien som brukes for å lage tjenesten, eksisterer ikke i moderne finans. Teknologi handler ikke lenger bare om distribusjon av finansielle tjenester, den endrer også hvordan produkter og tjenester utvikles, hvordan forretningsmodellene vris og forandres – og hvilke samarbeidspartnere eller nedslagsfelt en bank kan ha.

Vi går en spennende tid i møte!