Bør borettslaget eller sameiet sikre felleslånet?

Mange privatpersoner har bundet renten på hele eller deler av boliglånet sitt de siste årene, men «glemmer» fellesgjelden i borettslaget eller sameiet – selv om det kan utgjøre størstedelen av boliglånet.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 15. feb. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Det kan være viktig for borettslag å ha en viss forutsigbarhet for rentekostnadene på fellesgjelden, slik at de fremtidige fellesutgiftene andelseierne betaler per måned ikke skyter i været.

Solid økonomi øker salgsverdien
Renter og nedbetaling av felleslånet for borettslag utgjør en vesentlig del av de månedlige felleskostnadene som andelseierne skal betale. Renteøkninger eller rentenedsettelser fører til at felleskostnadene blir endret. Hvis fellesgjelden i borettslaget er stor kan det bety betydelige endringer.

Vårt råd er derfor at borettslag med høy gjeldsgrad eller borettslag som ønsker forutsigbarhet, bør vurdere å binde renten. Et borettslag med en sikker økonomi, og som har gode betingelser på langsiktige lån (lave fellesutgifter), vil også bli mer populære salgsobjekt og på den måten skaffe eierne inntekter.

Lønner det seg med fastrente?
Tommelfingerregelen er at fastrente gir forutsigbarhet, mens flytende rente som regel er rimeligere over tid. Fastrente brukes ofte som en forsikring mot renteøkninger.

Ulempen ved fastrente er først og fremst mangel på fleksibilitet. Bindes renten må lånets nedbetalingsplan følges. Med en fastrenteavtale binder man seg til en avtale over en viss periode, enten tre, fem eller ti år.

Et godt tips kan være å binde deler av lånet. Den andre delen av lånet som har flytende rente vil svinge i takt med utviklingen i rentenivået. Dette gir både fleksibilitet og forutsigbarhet.

Bruk bankens rådgivere
Ta gjerne kontakt med en rådgiver i banken for å få en oversikt over mulighetene for rentesikring av borettslagets fellesgjeld, og for å beregne hva det betyr for borettslaget eller sameiet.