Derfor sparer kvinnen til ferie, mens mannen sparer til pensjon

– Vi er nødt til å utfordre disse rollene som vi har i dag. Det handler i stor grad om å øke kunnskapen, sier professor ved universitetet i Agder.

UBALANSE: Kvinnen er mer utsatt for å bli den økonomiske taperen hvis parforholdet skulle gå skeis, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.  FOTO: NTB Scanpix.
Lesetid 9 min lesetid
Publisert 08. mar. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Det er ikke slik at kvinner og menn er helt like, og slik trenger det heller ikke å være. Men, hvordan står det til med likestillingen når det gjelder personlig økonomi? I anledning kvinnedagen 8.mars, hentet vi ut egne kundedata for å se på nettopp dette. Tallenes tale bekreftet vår mistanke om at kvinner har endel å gå på.

Det viser seg at blant DNB-kundene er det mennene som er flinkest til å spare. Mannfolkene tar større risiko og er mer opptatt av å følge med på sparingen sin. De er også flinkere til å spare til egen pensjon og det er flere menn enn kvinner som eier boligen.

 

Hva skiller kvinnen fra mannen når det gjelder pengebruk og sparing?

 

– Dersom gutter og jenter sosialiseres inn i ulike kjønnsroller når det gjelder å styre familiens økonomi, så må vi utfordre disse rollene. Her mener jeg at opplæring i skolen kan være en løsning som bidrar til at flere jenter blir interessert i egen økonomi: Hva som er lurt og hva som kan bli konsekvensene av de valgene man tar, sier professor ved universitetet i Agder, Ellen Katrine Nyhus.

Les også:Alt for mange kvinner blir sittende igjen med smuler når forholdet tar slutt.

ULIK OPPDRAGELSE: Ifølge professor ved universitetet i Agder, Ellen Katrine Nyhus, er det stor variasjon i foreldres ambisjoner og innsats for å lære sine barn økonomi, og kunnskapsnivået varierer også blant foreldre. – For de som får mangelfull opplæring hjemme, vil god opplæring i skolen være nyttig, sier hun. Foto: Privat.

Mannen «eier» boligen

Her i DNB er cirka halvparten av kundene våre kvinner. Samtidig ser vi at når det gjelder boliglån så er flertallet menn. Av boliglånskundene er det hele 60 prosent menn. Der kvinner og menn har lån sammen så er det i tillegg oftest mannen som står som hovedlåntaker. Kun tre av ti kvinner står som hovedlåntaker på felles boliglån.

Da vil du gå glipp av skattefradraget du får for renteutgiftene

Hvordan kan dette by på problemer for kvinnen? Vi spurte forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

– Når mannen står oppført som hovedlåntaker betyr det at lånet og renteutgiftene blir oppført på hans skattemelding. Som gift lignes dere sammen så da har det ikke så mye å si, men samboere med hver sin økonomi må være obs. Da vil du gå glipp av skattefradraget du får for renteutgiftene. Har du formue bør du selvsagt også føre over den delen som du har av boliglånet. Dette må gjøres av begge i skattemeldingen, sier hun.

– At det er flere menn som har boliglån hos oss enn kvinner, tror jeg skyldes at menn tjener mer og har hatt bedre mulighet til å få kjøpt seg bolig tidlig. Det som kan skje da er at kvinnen flytter inn og bidrar på utgiftene uten å få ta del i at boligverdien stiger. Da blir du fort sittende igjen som den tapende parten ved et eventuelt brudd, legger hun til.

Han er også mer opptatt av sparing

Tallene våre viser at menn både sparer mer og er mer opptatt av hvordan han sparer. Blant våre kunder er det flere menn som har spareavtaler i fond, mens kvinnen har spareavtaler til bankkonto. Ser vi på aksjemarkedet er kun 20 prosent av sparerne kvinner.

I 2017 lanserte vi appen «Spare», der du kan få full oversikt over sparepengene dine og velge ulike sparemåer. Også her ser vi at de fleste brukerne er menn og de er langt mer aktive enn kvinnene som har lastet ned appen.

Kan virke som at kvinnen er mer opptatt av å sikre ferieturen enn sin egen pensjon.

– Det private aksjemarkedet er i stor grad mannsdominert, mens den lojale kvinnen fortsatt tviholder på forholdet med sparekontoen. Med dagens lave rente blir sparekontoen et tapsprosjekt og kvinnen går dermed glipp av mulig gevinst fra alternative spareformer, som aksjemarkedet, sier Sandmæl.

Så, mannen er altså mer opptatt av sparing og hvordan han plasserer pengene sine. Men er det forskjeller når det gjelder hva vi sparer til?

Pensjon versus ferie

Rett før jul gjennomførte vi en undersøkelse der vi spurte nordmenn hva de sparer til. Her kom det frem at mens mannen er mest opptatt av å spare til pensjon, er kvinnen mer opptatt av å få nok penger til ferie.

– Det er viktig å sikre sin egen fremtid og det er bekymringsverdig at kvinnen ikke er på ballen. Jeg anbefaler alle å opprette en månedlig spareavtale og tørre å bevege seg ut på aksjemarkedet. Siden det er snakk om en lang sparehorisont kan du ta litt mer risiko mot en mulig langt bedre avkastning, sier Sandmæl.

VIL LÆRE KVINNEN: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, bruker mye av tiden sin på å holde foredrag og snakke med kvinner om hvordan de kan ta smarte valg når det gjelder egen økonomi. FOTO: Stig B. Fiksdal.

Hvorfor er det slik?

Okei, så kvinner og menn er altså ganske forskjellige når det kommer til hvordan de håndterer sin egen økonomi. Hva mener professor Nyhus ligger bak disse ulikhetene?

– Noen forskjeller kan jo forklares strukturelt: Menn tjener fortsatt mer enn kvinner og kvinner jobber i større grad deltid. Det handler også om hvilke utdanning vi tar og yrkene vi velger. Når det gjelder hvordan vi sparer viser forskning at menn har en høyere toleranse for risiko enn kvinner. Det kan være grunnen til at vi flere menn investerer i aksjer og sparer i fond, sier Nyhus.

Menn forstår finansielle begreper i større grad enn kvinner

– En annen faktor er nok forskjeller i kompetansenivå. Menn forstår finansielle begreper i større grad enn kvinner. Da blir det fort slik at det er den som forstår ord og uttrykk i informasjon og kontrakter, som tar seg av de store disposisjonene for husholdningen, slik som boliglån, og som følger med på familiens økonomi, sier hun.

Må øke kunnskapen

Både Nyhus og Sandmæl er enige om at økt kunnskap må til for å kunne jevne ut forskjellene i kjønnsrollene. Mens Nyhus peker på at skolen bør ta et ansvar legger Sandmæl til at også banken kan være med å bidra.

– Som Norges største bank er det vår rolle å lære opp nordmenn og dele på all den kunnskapen vi sitter på. Her er særlig kvinner en viktig målgruppe fordi det er her vi ser at behovet er størst, sier hun.

– Vi mener at dette må læres før man begynner å skulle håndtere sin egen økonomi. Derfor har vi laget et undervisningsopplegg som heter «Lærepenger». Materialet er tilpasset 5.-7.klassinger og gir barna en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner, sier Sandmæl.