- Det er alltid kvinnen som kommer dårligst ut

#huninvesterer: Hvorfor er vi ikke ferdige med å snakke om økonomisk likestilling?

VIL BIDRA TIL ØKT KUNNSKAP: –  Vi mener at DNB også har et ansvar for å bidra til å tette kapitalgapet, og derfor har vi satt oss som mål at vi skal snakke med alle våre kunder om gode økonomiske valg det neste året, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB. Sammen med Håkon Hansen, konserndirektør for Wealth Management & Insurance, tar hun skikkelig tak i høst. Foto: Stig B. Fiksdal.
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 05. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Helt siden 1800-tallet har likestilling stått på agendaen i ulik grad. Vi har kjempet for like juridiske rettigheter, lik lønn for likt arbeid og flere kvinner i ledende stillinger. I 2019 er Norge et av verdens mest likestilte land. Men ikke helt.

– Vi har sett i egne kundedata at det er en gjennomgående økonomisk skjevhet mellom kvinner og menn. Noen ganger er forskjellen liten, andre ganger enorm, men en ting er lik – det er alltid kvinnen som kommer dårligst ut, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

Skjevhetene vi ser hos egne kunder, finner vi også igjen i offentlige data*.

Vi finner blant annet at:

 • Menn har 134 milliarder mer i netto formue enn hva kvinner har.
 • 80 prosent av de privateide verdiene på Oslo Børs er eid av menn.
 • Menn fikk 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner i 2018.
 • Forskjellen på menns samlede bruttoformue og kvinners bruttoformue var 1216 milliarder kroner i 2017, det tilsvarer omtrent et statsbudsjett.
 • Vi ser at menn sparer mer enn kvinner, og mer enn det lønnsforskjellen mellom kjønnene skulle tilsi.

Økonomisk likestilling

Innsikten er basert på DNBs kundedata (DNB har 2,1 millioner personkunder), og statistikk fra offentlige registre (SSB, Skatteetaten og VFF).

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag for DNB.

… det er alltid kvinnen som kommer dårligst ut

– Kvinner eier konsekvent mindre enn menn, og til sammen blir alle disse skjevhetene til et kapitalgap, sier Spiten, og fortsetter:

– Gapet er et problem, fordi penger er makt, valgfrihet og innflytelse. I eget liv og i samfunnet.

Les også kronikk i Aftenposten: «Kvinner må lære seg å spare»

Er du nysgjerrig på hvordan du bør spare? Ta testen her og få hjelp til å komme igang.

Menn får mer igjen for sparepengene

I rapporten finner man også en annen interessant forskjell:

 • Kvinners månedslønn er i snitt 87 prosent av menns lønn.
 • Men ser vi på inntekten, som er summen av lønn og kapitalinntekt, faller kvinners andel av menns inntekt til 77 prosent.

Kapitalinntekt er den inntekten du har fra investeringer, for eksempel renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjon av fondsutbytte og lignende.

– Årsaken til denne store skjevheten er at menn i snitt sitter på mye større midler som kan gi kapitalinntekt enn kvinner. Menn setter i langt større grad enn kvinner pengene i spareformer som historisk sett har gitt høyere avkastning enn bankkonto, sier Håkon Hansen, konserndirektør for DNB Wealth Management & Insurance, som er den grenen av DNB som blant annet har ansvar for spare- og investeringsrådgivning.

Her kan du lese hele rapporten: Hvem eier verden Tilstandsrapport om økonomisk likestilling i 2019

Den store forskjellen i kapitalinntekt kan i stor grad knyttes til at menn sparer mer i aksjemarkedet enn det kvinner gjør, både i aksjefond og direkte i aksjer.

 • Menn står for over 60 prosent av all sparing i fond via faste spareavtaler.
 • Menn har i snitt flere fond enn det kvinner har.
 • Mens menn i snitt sparer 1057 kroner i fond i måneden, sparer kvinner 832 kroner i snitt.
 • Menn hadde 53 milliarder mer i kapitalinntekt enn kvinner hadde i 2018.

– Å eie og la kapitalen sin vokse er en stadig viktigere del av inntekter og inntektsforskjeller over tid. Dermed blir eierskap til egen økonomi og sparing et viktig perspektiv i likestillingsdiskusjonen, forteller Hansen.

… stor forskjell i hvordan kvinner og menn forvalter inntekten sin

Lønnsforskjellen minker, men …

Menon Economics har også gjort en fremskrivning av utviklingen i menns og kvinners lønn.

Den viser at dersom utviklingen fortsetter som den har gjort i perioden 2007–2017, så vil menns og kvinners bruttolønn være lik i 2052.

– Vi ser, heldigvis, at lønnsforskjellene er i ferd med å minke. Men vi ser samtidig at det er stor forskjell i hvordan kvinner og menn forvalter inntekten sin, sier Spiten.

– Dette fører til at mens lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, så har menn fortsatt langt større kapitalinntekter. Forskjellen her kommer trolig til å øke – hvis ikke kvinner tar grep, skyter Hansen inn.

#huninvesterer

Som Norges største bank mener vi at DNB har et ansvar for å bidra til økt økonomisk likestilling, der vi kan spille en naturlig rolle. Det betyr blant annet å bidra til at både kvinner og menn får økt kunnskap om ulike spareformer, og hjelp til å forvalte pengene sine best mulig.

Denne høsten lanserer derfor DNB kampanjen #huninvesterer, der vi gjennom å belyse de store økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn ønsker å bidra til å motivere enda flere til å i større grad ta grep om egen økonomi.

– Vi mener at DNB også har et ansvar for å bidra til å tette kapitalgapet, og derfor har vi satt oss som mål at vi skal snakke med alle våre kunder om gode økonomiske valg det neste året, sier Spiten.

– Vi skal gjøre vårt for å hjelpe og motivere norske kvinner, og menn, til å ta grep om egen økonomi. Vi skal dele vår kompetanse og fortsette å gi rådgivning tilpasset den enkelte. For noen kan det være å begynne å sette av 100 kroner månedlig til buffersparing, for andre kan det være å begynne å tenke på pensjon eller å utvide investeringsporteføljen sin, sier Hansen.

DNB har samlet innsikten i en rapport som ble overlevert kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 11. september.

Her kan du lese rapporten: Hvem eier verden Tilstandsrapport om økonomisk likestilling i 2019

*Menon Economics har hentet ut statistikk fra SSB, VFF og Skatteetaten på oppdrag fra DNB.