Dette er Norges største bankkontor

Kundene strømmer til de digitale banktjenestene. Nå har DNB Norges desidert største mobilbank med flere millioner besøk i måneden.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 16. feb. 2018
Artikkelen er flere år gammel

34 millioner. Det er ikke bare folketallet i Marokko – det er også antall besøk i Norges største mobilbank i årets tre første måneder.

For etter at DNB la saldo og siste transaksjoner har bruken av mobilbanken eksplodert, og den har nå rundt 500.000 unike brukere.

– Besøk til mobilbanken økte fra 2,4 millioner i 1. kvartal 2013 til 34 millioner i 1. kvartal 2015. I tillegg til en underliggende vekst i digitale og særlig mobile tjenester, skyldes dette lanseringen av saldo i app. Ett tastetrykk og man får saldoen; ett tastetrykk til, så har man siste transaksjoner, sier konserndirektør for Personmarked i DNB, Trond Bentestuen.

Dette føyer seg inn i rekken av bevis på at Nordmenn nå forholder seg til banken på en helt ny måte. I første kvartal hadde DNBs bankkontorer 280.000 møter med kunder på kontorer. 300.000 valgte å starte en chat med en kunderådgiver på nett isteden. Nettbanken hadde 24 millioner besøk på samme tid, og er dermed for lengst passert av banken i lomma.

-Til tross for den voldsomme økningen i bruken av mobilbank, ser vi ikke en voldsom reduksjon i bruk av andre digitale tjenester. Kundene bruker rett og slett flere kanaler samtidig, og de bruker mobil mye mer enn de andre kanalene. Dette skyldes nok tilgjengeligheten, tror Bentestuen.

I følge Norsk Gallup har nå åtte av ti nordmenn over 12 år en smarttelefon. Ni av ti har den med seg overalt, og seks av ti sjekker mobilen hver time. Fem av ti utfører banktjenester med den, og denne andelen anslås å øke fort. Det har flere aktører enn bankene skjønt.

-På betalingsløsninger møter vi konkurranse fra mange nye aktører. Det gjør at vi må tenke nytt, og det gjør vi. Ingen bør undervurdere omstillingsevnen vår. Bankene har allerede et klart konkurransefortrinn i at vi har trygge systemer for betaling. Utfordringen ligger i å gjøre løsningene brukervennlige nok, sier konserndirektøren.

Og brukervennligheten tas på alvor, for DNB er i gang med å utvikle pålogging på mobilbanken ved hjelp av fingeravtrykksensoren.

-DNB er først i Norge med å ha utviklet innlogging til mobilbank med identifisering gjennom fingeravtrykk. Selv om løsningen ennå ikke er lansert, så er det så vidt vi vet ingen andre som så langt har laget en tilsvarende god løsning. Foreløpig har et utvalg kunder fått fingerscan til utprøving, blant annet et par av våre blinde kunder, sier han.

Trond Bentestuen

Mobilen har også et fortrinn over PC for visse kundegrupper, sier han.

-Banktjenester er enklere å utføre på mobil enn på PC, ikke minst for blinde og svaksynte. Den blir enda enklere å bruke når vi snart kan tilby pålogging med fingeravtrykk.