Dette er nytt i årets skattemelding

Har du aksjer, leier ut eller er pendler? Da bør du lese dette.

KAN PÅVIRKE SKATTEN DIN:  – Særlig to av endringene i årets skattemelding kan påvirke skatten din. Sjekk om du kan hente inn tapet fra andre fradragsposter, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal.  
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 20. mai. 2019
Artikkelen er flere år gammel

4.april blir skattemeldingen tilgjengelig i Altinn, og det er særlig tre endringer du bør være obs på i år, ifølge Skattebetalerforeningen.

Må betale mer enn 10.000 kroner mer i skatt

– Nytt i år er blant annet nye regler for korttidsutleie, merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet og nytt skjema for gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter, forteller Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforening.

I tillegg minner Hegdahl om post 5.0 som ble fjernet i fjor. Les om hva det betyr for deg, her.

– Du er selv ansvarlig for å passe på at alt som står i skattemeldingen er korrekt. Dersom det er feil som du kunne ha oppdaget, kan det medføre en tilleggsskatt, advarer forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

DNB Nyheter har en bred dekning av skattemeldingen. Få informasjonen og tipsene du trenger rett i messenger her

Airbnb-skatt

Delingsøkonomien har gjort det lettere å finne leietakere til korttidsutleie. Tidligere har kortidsutleie vært skattefritt, så lenge du leide ut mindre enn halvparten av boligen eller leieinntekten ikke oversteg 20.000 kroner i året. Fra og med i fjor ble dette avviklet.

Leieinntekt på 100 000 kroner utløser med andre ord en skatt på 17 595 kroner.

– Skattefritaket for utleie av mindre enn halvparten av boligen og 20.000-kronersgrensa gjelder nå bare langtidsutleie. Det vil si at leieforholdet må være sammenhengende i minst 30 dager, sier Hegdahl.

Hva gjelder nå for utleie som er mindre enn 30 dager?

– Da vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode, der utleieinntekt inntil 10.000 kroner årlig er skattefri, og av det overstigende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Slik ser regnestykket ut

Hegdahl setter opp et regnestykke for å vise hvordan dette blir i praksis.

– Har du leid ut egen bolig i flere omganger og alle leieforholdene er av kortere varighet enn 30 dager vil en inntekt på totalt 100.000 kroner beskattes slik:

Leieinntekt kr 100.000

Minus sjablonfradrag kr 10.000

Sum Leieinntekt kr 90.000 x 85% = kr 76 500 x 23% (skattesatsen for 2018)

= kr 17 595

– En leieinntekt på 100 000 kroner utløser med andre ord en skatt på 17.595 kroner i ovennevnte tilfelle, sier han.

HJELP! Per-Ole Hegdahl er advokat i Skattebetalerforening og har lang erfaring med å hjelpe deres medlemmer med skattemeldingen. Foto: Bo Mathisen.

Nye regler for dekking av kost

Videre ned på listen over hva som er nytt i årets skattemelding finner vi endringer i pendlerfradraget.

Mister et fradrag på omtrent 50.000 kroner.

– Fra og med inntektsår 2018 er det ikke lenger fradragsrett for utgifter til kost om det er muligheter for å oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. Det kan da heller ikke mottas tilsvarende skattefri godtgjørelse fra arbeidsgiver, sier Hegdahl.

For 2017 fikk en pendler som hadde kokemuligheter i pendlerboligen 205 kroner i kostfradrag hver dag. Dette utgjør et fradrag på omtrent 50.000 kroner, som nå er borte.

– I forhold til inntektsåret 2017 vil de som rammes av denne endringen måtte betale mer enn 10.000 kroner mer i skatt, sier Hegdahl.

Nytt skjema i skattemeldingen

Eier eller har du eid finansielle produkter i 2018? Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, verdipapirfond og obligasjoner.

Skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue.

– Der du tidligere har måttet fylle ut skjemaet RF-1059 er dette nå byttet ut med skjema RF-1159. Her hører det også til en veiledning, RF-1072. I RF-1159 fyller du inn skattepliktig gevinst, fradragsberettiget tap, utbytte og formue, forteller Hegdahl.

Du kan se bort ifra dette skjemaet hvis dine finansielle produkter er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Det som gjerne er forhåndsutfylt er aksjer som fremgår av Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088, og aksjer og aksjefond som står på en aksjesparekonto.

Få med alle fradragene

Får du penger igjen på skatten kan det være fort gjort å juble og gå videre. Men, da kan du gå glipp av noen fradrag du kan ha krav på, sier Sandmæl.

– Mange vet ikke hvilke fradrag som gjelder dem. Har du for eksempel refinansiert boliglånet kan du få fradrag for kostnaden til dette. Har du barn under 12 år kan du få fradrag for barnepass og fritidsaktiviteter gjennom foreldrefradraget. Her er det snakk om 25.000 kroner for første barnet og 15.000 for øvrige. Flere vil få mer skatt grunnet nye regler for korttidsutleie og pendlere, da kan det hende du kan hente inn fradrag på andre poster, sier hun.

Krav på foreldrefredrag der det er snakk om 25.000 kroner.

For å finne ut av hvilke fradrag du har krav på anbefaler Sandmæl at du sjekker ut Skatteetatens fradragsveileder.