Statsbudsjettet 2022:

Dette kan bli billigere og dyrere i 2022

- Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre, sier forbrukerøkonomen.

FORBRUKERØKONOMEN FORKLARER: Billigere snus og dyrere røyk er blant forslagene. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 12. okt 2021
Artikkelen er flere år gammel

I dag fikk vi presentert første av tre episoder i sagaen om Statsbudsjettet.

- Det spesielle i år er at vi kan være helt sikre på at budsjettet endres to ganger til før det vedtas. Først rundt 10. november når ny regjering legger fram sin tilleggsproposisjon, forteller Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. 

Sandmæl har sett på hvordan det første forslaget til statsbudsjettet kan påvirke hva som kan bli billigere og dyrere i 2022. 

Dette kan bli billigere:

 • Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Med et årsforbruk på 20.000 kilowattimer betyr det 375 kroner lavere avgifter på ett år – inkludert moms. 

 • Gebyret for teoriprøven for førerkort reduseres fra 680 kroner til 350 kroner.

 • Det blir billigere å ta ferje for dem som benytter seg av riks- og ferjesambandene. Her foreslås det takster som er om lag 17,5 prosent lavere enn takstnivået 1. januar 2021, eks. mva.

Dette kan bli dyrere

 • Flypassasjeravgiften øker. Lav sats for korte reiser 80 kr, 214 kr for lengre reiser.
 • Det blir dyrere å røyke, hvor avgiften øker med 5 pst. utover prisstigning. (e-sigaretter har en mye lavere avgiftssats).
 • Prisen for snus økes med 5kr pr 100 gram. Så for en snusboks vil det si en økning på 2,50 kr.
 • Bensin og diesel får økt avgift. Kjører du 12.000 km i året, utgjør det i underkant av 300 kroner. Konkret foreslår regjeringen å øke satsene i CO₂-komponenten i engangsavgiften for personbiler og å stramme inn særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften. 

 • Bensin-, diesel- og hybridbiler får økt avgift ved kjøp (engangsavgift).

 • Elbiler får omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift. 

 • Fritaket fra merverdiavgift for elbiler foreslås videreført ut 2022.

 • Grensen for å få frikort for helsetjenester og medisiner øker fra 2.460 kroner til 2.921 kroner.