IPS 2.0? Dette lurer kundene på om den nye sparesnakkisen

«IPS 2.0» er her og mange lurer på om dette kan være en spareform som passer for dem.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 14. nov. 2017
Artikkelen er flere år gammel

Hovedforskjellen på å spare til pensjon i IPS og utenfor, er at du får skattefordeler mot å binde pengene dine i en IPS, mens du har fleksibilitet til å ta ut pengene når du vil, men ikke de samme skattereglene hvis du sparer til pensjon utenfor IPS.

Og skal du spare til pensjon, kan IPS være et godt valg.

Pensjonsteamet hos DNB får mange henvendelser om IPS 2.0 og vi har spurt dem om hva som er de vanligste spørsmålene.

Hva er nytt i «IPS 2.0»?

For å skape større insentiver til egen pensjonssparing, har Stortinget børstet støv av den gamle IPS-ordningen – og gjort den mer attraktiv å spare i.

I den gamle IPS-ordningen blir utbetaling beskattet som pensjonsinntekt (inntil 43,6 prosent i 2017). I ny IPS-ordning vil utbetalingene kun skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).

I tillegg er det årlige sparebeløpet økt fra 15 000 kr til 40 000 kr i den nye ordningen. Den nye IPS-ordningen vil altså gjøre det mer gunstig å spare til pensjon.

Vil den min gamle IPS automatisk bli omgjort til en ny IPS?

Bytte fra gammel til ny IPS skjer ikke automatisk. Hvis du allerede sparer i IPS, må du stoppe sparingen og opprette ny IPS.

Kan jeg flytte kapitalen i gammel IPS over til en ny?

Nei, du kan ikke flytte/omgjøre en gammel IPS til en ny IPS. Dersom du allerede har IPS anbefaler vi deg å kontakte en sparerådgiver på 915 04 800.

Hvordan oppretter jeg en IPS?

I DNB kan alle privatpersoner mellom 18 og 75 år enkelt opprette IPS i nettbank eller i Spare (foreløpig for de med iOS).

Hva er egentlig fordelen med å spare i «IPS 2.0»?

Hva som oppleves som fordeler vil variere fra person til person.

Det du sparer i IPS vil gi deg fradrag i alminnelig inntekt for det året du sparer, slik at du vil kunne få en redusert skatt for spareåret forutsatt at du har annen inntekt å føre fradraget mot.

Den reduserte skatten utgjør 24 prosent (etter gjeldende sats for 2017) av sparebeløpet. Ved utbetaling betaler du skatt på hele uttaket (både innskudd og avkastning) som beskattes som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017).

Innskudd og avkastning er unntatt formuesskatt og du betaler ikke løpende skatt på avkastningen.

Hvis du har positiv avkastning og samtidig sparer den reduserte skatten, vil du kunne få mer i pensjon sammenliknet med sparing utenfor IPS.

Pengene er låst til pensjonsformål og kan ikke tas ut før du blir minimum 62 år. Utbetalingene skjer over minimum ti år og til minimum fylte 80. På veien til pensjonsalder vil du møte mange fristelser og for noen vil det oppleves som en fordel at pengene er «låst». For andre vil kanskje manglende fleksibilitet være en ulempe.

Kan jeg gjøre endringer på sparingen underveis?

Du kan spare et valgfritt beløp opp til 40 000 kroner i året. Du kan når som helst justere sparebeløpet eller ta pauser i sparingen. Midlene du har spart, blir imidlertid stående i IPS-ordningen til du minimum har fylt 62 år.

Hva skjer med pengene hvis jeg dør?

Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom du faller fra. Ved din død skal pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon eller som etterlattepensjon til ektefelle, registret partner eller samboer etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-7. Hvis du ikke har etterlatte, utbetales pensjonskapitalen som et engangsbeløp til dødsboet.

Hvilke fond kan jeg spare i?

For å gjøre det enklere for deg tilbyr vi et fond kalt Lev Mer som automatisk reduserer risikoen frem mot din pensjonsalder. Du sparer med høy andel i aksjer (80 prosent) frem til du er omkring 50 år. Deretter reduseres andelen aksjer automatisk frem mot pensjonsalder, hvor du til slutt sparer det meste i renter. Prisen for Lev Mer er 0,50 % per år i forvaltningshonorar.

Du kan også velge andre fond om du vil ha høyere eller lavere risiko enn Lev Mer. Velger du å sette sammen din egen fondsportefølje av andre fond, anbefaler vi at du gradvis reduserer andelen i aksjefond når du nærmer deg tidspunktet for uttak av pensjonssparingen.

Lønner det seg for meg å spare i IPS?

Det er ingen tvil om at det lønner seg å spare til den dagen du blir pensjonist. Om du skal spare i IPS eller annen pensjonssparing kan vi finne ut av sammen! Ring oss på 915 04 800 eller send «pensjon» til 04800 så tar vi kontakt med deg.

Som DNB-kunde kan du samle all sparingen din i Spare