Disse nordmennene kommer i trøbbel med reiseforsikring

– Enkelte grupper er overrepresentert når det kommer til å gå i reiseforsikringsfella. Unge og eldre er de som oftest havner i trøbbel, sier produktsjef for reiseforsikring, Anne Hoff.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 22. jun 2018
Artikkelen er flere år gammel

Her er de mest utsatte gruppene:

Unge som nettopp har flyttet hjemmefra
Mange unge som nettopp har flyttet hjemmefra går på en forsikringssmell fordi de ikke tegner egne forsikringer. Alle unge trenger en innbo- og reiseforsikring, men av ulike årsaker slurves det med tegning av nødvendige forsikringen. Det kan skyldes at kunnskapen blant unge om forsikring er lav, men det er også mange som tror de er forsikret uten å være det.

Selv om du har flyttet hjemmefra kan du være omfattet av foreldrenes familiereiseforsikring. Barn må ha samme folkeregistrerte som foreldrene, noe som er vanlig for eksempel for studenter.

Det er viktig at unge som går under familieforsikringen sjekker at alt er i orden. Men bytter du folkeregistrert adresse må du tegne egen forsikring. Foreldre kan endre forsikringen etter at barn flytter ut fordi de ikke mener det er behov for en familiereiseforsikring, og da står plutselig barna uten dekning.

Eldre som er på reise i lange perioder
Når du blir pensjonist har du god tid til å dra på ferie, og dagens generasjon pensjonister reiser som aldri før. Pensjonister er generelt flinke til å tegne reiseforsikring, men tenker ikke alltid på å lese vilkårene. Det gjelder spesielt varigheten på reisen. De beste reiseforsikringene har normalt en varighet på 60 dagers reisevarighet, mens noen basisforsikringer gjelder inntil 45 dager. Skal du på reise utover varigheten må du tegne en egen tilleggsforsikring. Det er svært viktig for eldre å sjekke at de har en gyldig reiseforsikring før de legger ut på tur, for dette er en gruppe som topper skade- og sykdomsstatistikken

Backpackere
Det som kjennetegner backpackere er at de er på reise over lange perioder og ofte til fjerne strøk. Det er mye som kan skje på sånne turer og kostnadene ved sykehusopphold og hjemsendelse er ofte svært store, derfor er viktig at du sjekker at reiseforsikringen gjelder for hele reiseperioden. Husk at du må tegne forsikringen før du legger ut på tur, og at vanlige reiseforsikringer neppe dekker hele backpackerturen.

Ekstremsportutøvere
En reiseforsikring dekker normale feriebehov, og er ikke ment for personer som utøver profesjonell idrett eller planlegger å legge ut på større ekspedisjoner, bestige verdens høyeste fjell eller for våghalser som skal delta i ekstremsport.

I forsikringsvilkårene er det en oppramsing av hva forsikringen dekker. Hvis du er i tvil om forsikringen dekker dine behov bør du kontakte forsikringsselskapet og eventuell tegne tilleggsforsikringer for aktivitetene du planlegger.

Nordmenn i utlandet
Mange nordmenn har valgt å emigrere til utlandet enten deler av eller hele året. Land som Spania, Frankrike, Thailand og Brasil er populære norske bastioner. Reiseforsikringen dekker ikke de som oppholder seg i utlandet utover varigheten som fremkommer i forsikringsbeviset. Mange må derfor tegne tilleggsforsikringer, eventuelt sørge for å være dekket gjennom lokale forsikringsordninger og helsetjenester. I dag er det flere nordmenn som har havnet i en fortvilet situasjon fordi de ikke har råd til å dekke medisinske utgifter og heller ikke har mulighet for å komme seg hjem til Norge for å få behandling.

Nordmenn i utlandet bør også være oppmerksom på at hvis du oppholder deg mer i utlandet enn i Norge – meldes du ut av norsk folketrygdordning. Her er det viktig at man sjekker regelverket til NAV. For enkelte vil det være aktuelt å tegne frivillig medlemskap i folketrygden som nordmann i utlandet.

En annen gruppe nordmenn som kan være utsatt er de som jobber i utlandet. Vi tar ikke med oss velferdsstaten til utlandet, og de færreste land har like gode rettigheter knyttet til yrkesskadeforsikring og dekning av skader du blir påført i arbeidstiden som Norge.
Såkalte «expats», personer som jobber midlertidig i utlandet, er som oftest ivaretatt av bedriftens forsikringsavtaler. Men det er alltid lurt å sjekke at du og din familie får like gode dekninger som i Norge hvis uhellet skulle være ute. Også her gjelder reiseforsikringen for en avtalt periode.

HUSK!
Norsk familieøkonomi har for fjerde året på rad kåret DNBs reiseforsikring til best i test. Du får en komplett helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser inntil 90 dager, helt fra du går ut av døra.

Reise Best er en komplett, helårs reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser, korte dagsturer og reiser inntil 90 dager. Du er i praksis forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet.