De hadde mer tro på sol enn andre

Solenergi, vindkraft og energieffektivisering. DNB Miljøinvest legger bak seg et år der mange av sektorene fondet er investert i har levert god avkastning.

Lesetid 5 min lesetid
Publisert 14. jan. 2018
Artikkelen er flere år gammel

En av de store dragerne har vært litiumprodusenten AMG som blant annet har tjent stort på det eksplosive elbilsalget.

I tillegg har solenergi vært en positiv plassering for fondet i 2017.

– Sol- og vindenergi har blitt veldig billig. I dag er det billigere å produsere strøm fra et nytt sol- eller vindkraftverk enn å drifte et eksisterende mindre kostnadseffektivt kullkraftverk i for eksempel Tyskland, så fornybar energi har absolutt blitt konkurransedyktig på pris, sier Christian Rom.

Han og Jon Sigurdsen (bildet under) er forvaltere i DNB Miljøinvest. Et globalt temafond som investerer i selskaper som benytter ny teknologi for å generere og bruke renere energi, øke effektiviteten og fremme veksten av fornybar energi.

Hadde tro på solmarkedet

Et av selskapene fondet har investert i er First Solar Inc, som produserer solenergi samt solcellepaneler til produksjon.

Vi er ikke redde for å ta kontroversielle posisjoner

– Vi erfarer at mange investorer er skeptisk til solmarkedet. Det handler nok mye om at det ikke var spådd så høy etterspørsel etter solkraft. Vi mente likevel at First Solar hadde en god framtid, mye på grunn av sin unike teknologi, og trosset andres spådommer, sier Sigurdsen.

Han fikk rett i analysen.

– Vi er ikke redde for å ta kontroversielle posisjoner, men det er ikke snakk om å skyte fra hofta. Vi tar en kalkulert og gjennomtenkt risiko.

Hva blir viktig for DNB Miljøinvest i 2018?

Sigurdsen og Rom tror at ytterligere kostnadsreduksjon på sol- og vindenergi vil føre til sterk etterspørselsvekst i 2018. Dette gjør at disse sektorene fortsatt er interessante for fondet i året som kommer.

Globale råvarepriser vil også påvirke utsiktene.

– En forventning om høyere oljepris i 2018 er godt nytt for DNB Miljøinvest. Det kan høres ironisk ut, men med økte råvarepriser blir de miljøvennlige alternativene et mer attraktivt substitutt til fossile energikilder. Da øker incentivene for et grønt skifte, sier Rom.

Bilmarkedet blir grønnere

Han tror også at fondet vil nyte godt av fortsatt økt bevissthet rundt miljø og klima.

– Til tross for at vi har fått en klimaskeptiker i det hvite hus, har amerikanske stater og bedrifter tatt over stafettpinnen. I tillegg har Kina seilet opp som en klimapådriver.

Energieffektivisering er en av hovedpilarene i fondets investeringer og forvalterne forventer at også dette området vil levere god avkastning i år.

– Myndighetsstyrte reguleringer dreier for eksempel bilparkene i mer miljøvennlig retning. EU pusher hvert år reguleringene slik at vi får mer energieffektive biler. Implikasjonen er at bilprodusentene lager biler som møter stadig strengere krav, og underleverandører som produserer komponenter til bilindustrien, øker volumene sine. Dette er interessante selskaper for oss, sier Sigurdsen.

Aksjemarkedet vil svinge

Risiko er derfor en del av pakken.

– Hvis aksjemarkedet totalt ikke går så bra, vil det naturligvis påvirke oss – og alle andre som investerer i aksjer. I fondssparing diversifiserer du risikoen, og du tar ikke noe mer risiko ved å investere i et miljøvennlig fond enn du gjør i andre aksjefond, mener Sigurdsen.

Hovedpoenget er likevel: Når du investerer i fond, sprer du risikoen din sammenlignet med å investere i enkeltaksjer.

– I år som tidligere vil vi søke med lupe etter selskaper som bidrar til reduserte utslipp, der aksjene er lavt priset, men hvor vi ser at det er høy forventet avkastning. Hvis vi spoler et år fram i tid tror jeg at vi vil se tilbake på et år der aksjer innen energieffektivisering og ren energi bidrar stort til fondets resultater, sier Sigurdsen.

GOD FREMTID: DNB Miljøinvest har tro på First Solar, her fra fabrikken i Kulim i Malaysia.