På parti med pus og passop

En fersk undersøkelse viser at 9 av 10 ikke vet hvor de skal henvende seg dersom eget eller andre kjæledyr trenger hjelp. DNB tar derfor initiativet til Norges første nødnummer for dyr, Ja til 114, og etablerer inntil videre et midlertidige nødnummer 222 00 114 . Dyrevernalliansen erfarer at mange nordmenn er usikre på hvor de skal ringe.

NÅ KAN DU RINGE TLF.NR. 222 00 114 OM DU TRENGER HJELP TIL ET DYR I NØD.
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 18. apr 2018
Artikkelen er flere år gammel

Hvis en person blir skadet vet alle at man ringer 113 for øyeblikkelig hjelp. Men hvor ringer du hvis et dyr blir skadet?

– Det finnes ikke et nasjonalt nødnummer for dyr i Norge. Hvis man søker på Google er det ganske tilfeldig hva som kommer opp, og det kan ta tid før man finner tak i en veterinær eller kvalifiserte personer som kan hjelpe. I tillegg er det mange som ringer 113 for å få hjelp til kjæledyrene sine, noe som naturligvis ikke er heldig, sier Jeanette Bergum, ansvarlig for husdyrforsikring i DNB.

Fakta - markedsundersøkelse
  • 94% vet ikke hvor man skal henvende seg dersom eget eller andre kjæledyr trenger hjelp
  • 6 av 10 vil støtte et krav om å innføre et eget nødnummer for kjæledyr man kan ringe for å melde fra om kjæledyr som trenger hjelp eller er i nød. 
  • Ikke overraskende er det slik at de som selv har opplevd situasjoner der de gjerne skulle meldt fra, oftere sier de helt klart ville støttet et krav om nødnummer for dyr.
  • Også de som har kjæledyr vil i større grad enn de som ikke har kjæledyr, støtte et krav.
  • Kvinner er i større grad enn menn villig til å støtte et krav.
  • Og villigheten til å støtte et krav er høyere jo yngre man er. Og faller med stigende alder.
  • Nær 2 av 10, eller 800 000 nordmenn, har vært i situasjoner hvor de gjerne skulle meldt fra, men ikke gjort det fordi de ikke vet hvor de skulle henvendt seg.
Les mer
TAR INITIATIV TIL NORGES FØRSTE NØDNUMMER FOR DYR: Jeanette Bergum, leder for husdyrforsikring i DNB. FOTO: Ellen Dokk Holm

Alle har varslingsplikt og hjelpeplikt for dyr i nød

Dyrevelferdsloven pålegger alle både varslingsplikt og hjelpeplikt når dyr lider nød. Dyrevernalliansen er en pådriver for dette, men varslingsplikten er dessverre til lite hjelp når folk ikke vet hvor de skal henvende seg, forteller kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

– Frem til nå har det ikke vært noe eget nødnummer for dyr. Vår erfaring er at mange er usikre på hvor de skal ringe. Det er ille, fordi det betyr at mennesker som gjerne vil hjelpe dyr, ikke klarer det, sier Kleveland.

DNB tar initiativ til nødnummer for dyr

Bergum mener løsningen er å lansere Norges nødnummer for dyr for våre firbente venner og foreslår å siJa til 114.

VARSLINGSPLIKT FOR DYR: Live Kleveland, Dyrevernalliansen. FOTO: Dyrevernalliansen
Si ja til 114

 

– Nesten ingen kjenner til hvem man skal kontakte hvis et dyr blir skadet. Hvis du er uheldig og kjører på en katt, hvem ringer du da? Den lokale veterinæren, politiet, Mattilsynet, Viltnemda, kommunen eller den lokale dyrebeskyttelsen, spør Bergum.

DNB oppretter midlertidig nødnummer for dyr

DNB tar derfor initiativet til å starte et midlertidig nødnummer for dyr. Nummeret er et prøveprosjekt som vil løpe til et fast nummer forhåpentlig vil være på plass om kort tid.

Inntil videre kan alle ringe tlf. 222 00 114

– Vi vil ikke bare vente på en løsning, så inntil videre kan alle ringe tlf. 222 00 114 som en midlertidig løsning. Ring dette nummeret og bli øyeblikkelig satt over til ditt nærmeste akuttnummer for dyr, forteller Bergum.

– Det er åpenbart behov for en opprydning i varslingsmulighetene for dyr i nød. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, og derfor er vi glade for å kunne bidra til DNBs prøveordning med et nødnummer for dyr. Vi håper at nødnummeret som nå etableres kan bli starten på en tryggere fremtid for dyr i nød, sier Kleveland.

Veldig få vet hvem de skal kontakte

En undersøkelse gjennomført for DNB av Ipsos viser at 94 prosent ikke vet hvor man skal henvende seg dersom eget eller andre kjæledyr trenger hjelp. 6 av 10 vil støtte et krav om å innføre et eget nødnummer for kjæledyr man kan ringe for å melde fra om kjæledyr som trenger hjelp eller er i nød.

– En av tre av oss har kjæledyr, og vi vet som tilbyder av dyreforsikring at dyrene er å regne som familiemedlemmer. Et nødnummer for dyr vil i første rekke gjøre det enkelt å komme i kontakt med en veterinær. I likhet med oss mennesker er rask behandling nøkkelen til at dyret skal bli friskt, mener Bergum.

Kjæledyr og ville dyr – hvem kontakter jeg?

Dyrevernalliansen forteller at du i dag må ringe forskjellige steder, avhengig av hva det gjelder.

– Gjelder det et skadet kjæledyr må du ringe nærmeste veterinær, men hvis det er et landbruksdyr er det veterinærvakta du må kontakte. For storvilt må du ringe viltnemnda i kommunen, eventuelt politiet. For hjemløse dyr og skadd småvilt finnes det dessverre lite hjelp å få, men veterinær kan avlive dyrene på statens regning om nødvendig. Gjelder det dyremishandling må du ringe Mattilsynet, sier Kleveland.

På sikt ser Bergum for seg at et nødnummer kan bli et nummer for flere forhold som omhandler dyrevelferd. Nå kan du altså ringe tlf. 222 00 114.

– Dyrepoliti i Norge har allerede blitt diskutert, og dette kan bli et nummer der man kan rapportere mislighold og mishandling av dyr. I tillegg er det en naturlig kanal for savnede eller skadete dyr, avslutter Bergum.

Interessert i dyreforsikring – les her

DNBs dyreforsikring – Kåret til Best i test av Norsk Familieøkonomi

Veterinærutgifter koster – bør du ha dyreforsikring?