Fastrente = forsikring:

DNB tilbyr nå 3- og 5-års fastrente til lavere pris enn flytende

Etter at DNB i dag har satt ned prisen på 5- og 10-års fastrentelån, er både 3- og 5-års fastrente lavere enn den flytende renten.

VINTER: Eneboliger og boligblokker i Oslo i februar. Foto: NTB scanpix
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 06. feb. 2020
Artikkelen er flere år gammel

DNBs beste fastrente-tilbud på boliglån ser nå slik ut:

 • 3 år: 2,85 prosent (dvs. 2,96 prosent effektiv rente)
 • 5 år: 2,85 prosent (dvs. 2,96 prosent effektiv rente)
 • 10 år: 2,95 prosent (dvs. 3,06 prosent effektiv rente)

Til sammenligning tilbys den flytende renten til:

 • 2,89 prosent (dvs. 3,00 effektivt) på Grønt boliglån på inntil 85 prosent av markedsverdien
 • 2,99 prosent (dvs. 3,10 effektivt) for BLU Start for inntil 85 prosent av markedsverdien

Sjekk rentene på ulike typer boliglån i DNB her

Her finner du priseksempler på lån med fastrente versus lån med flytende rente

Lignende situasjon som i 2015

Sist gang banken merket et hopp i etterspørselen etter fastrente var i 2015 og 2016. Mange valgte å binde renten da tre års fastrente en kort periode i 2015 var billigere enn den flytende renten. Nå har vi en lignende situasjon på både 3- og 5-års fastrente, som banken nå tilbyr til 2,85 prosent nominell rente, dvs. 2,96 effektivt.

TRYGGHET: - Velg fastrente hvis du trenger eller ønsker forutsigbarhet, ikke fordi du tror du vil tjene på det, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: Pernille S. Borchgrevink

Hvem bør velge fastrentelån?

Forbrukerøkonom i DNB, Sandmæl, sier at fastrente bør ses på som en forsikring mot fremtidig høyere boliglånskostnader og at renteforskjellen gjennom den valgte perioden er prisen du må betale for en slik forsikring.

- Du bør ikke velge fastrente fordi du tror du skal tjene på det, men fordi du ønsker eller trenger forutsigbarhet. Ingen vet sikkert hvordan rentene vil utvikle seg, minner hun om.

EKSPERT: - Fastrenten reflekterer markedsutviklingen, forklarer seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal. Foto: Stig Fiksdal

Fastrenten reflekterer markedsutviklingen

Senior økonom i DNB, Kyrre Aamdal, forklarer her kort hva som bestemmer hvordan fastrentene utvikler seg.

- Fastrentene baseres på renteutviklingen i markedene. Når fastrentene settes ned reflekterer det til dels markedenes økte forventninger til rentekutt fra Norges Bank i de nærmeste par årene, samt at ekspertene ser en noe større risiko for en litt svakere økonomisk utvikling.

Slik fungerer fastrentelån i DNB:

Bankene har litt ulik praksis for fastrente. Ikke alle utbetaler gevinsten hvis du går ut på underkurs (*). Det gjør DNB dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. Her kan du lese mer om hvordan fastrentelån i DNB fungerer:

 • Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for renteøkninger i bindingsperioden, men du går også glipp av rentereduksjoner. 
 • Vær oppmerksom på at fastrenteprisene kan bli endret på kort varsel og at fastrenten bestemmes den dagen banken utbetaler lånet. Du vil bli varslet hvis fastrenten øker mer enn 0,10 prosentpoeng fra avtalen er inngått til avtalen blir registrert hos oss.
 • Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale, men vær klar over at dette kan føre til ekstra kostnader for deg. Du bør derfor sjekke dette med banken i forkant.
 • Går du ut på overkurs, må du betale: Dersom du ønsker å innfri et fastrentelån, eller betale ned ekstra, kan det medføre kostnader for deg. Hvis renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller endrer nedbetalingsplanen.
 • (*) Går du ut på underkurs, kan du få igjen penger: Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. Merk at bankene her har ulik praksis og at du derfor bør se på dette også når du sammenligner bankenes fastrentetilbud.
 • Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig.

Trenger du boliglån? Søk lån/finansieringsbevis her