Sentralbanksjefen varsler flere rentehevninger. Her får du forbrukerøkonomens råd

Forbrukeøkonom Silje Sandmæl har flere ganger bedt folk om å forberede seg på økte rentekostnader. I dag gjør hun det igjen og gir samtidig råd om hvordan.

FORBERED DEG: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har flere ganger bedt folk om å forberede seg på økte rentekostnader. Nå gjør hun det igjen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 20. jun. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Når sentralbanken igjen setter opp styringsrenten og varsler at den fortsatt skal ytterligere opp, er det lurt å forberede seg på at boliglånet etterhvert kan bli dyrere. Hvis du ikke har gjort det allerede, sier hun.

Sentralbanken besluttet i dag å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent og signaliserte samtid at det kan komme ytterligere to nye hevinger i løpet det neste året.

– Det kan bety at bankene må følge etter og sette opp boliglånsrentene, sier Sandmæl.

Hva betyr 1 prosentpoeng renteoppgang for dine bokostnader?

Hvordan eventuelle renteøkninger slår ut på dine boutgifter kommer helt an på hvor mye lån du har, sier Sandmæl.

– Jeg har laget noen regnestykker under som viser effekten av økt rente for typiske låntagere her i banken (se nederst i saken).

Siljes beste råd

Siljes beste råd til dem som trenger å forberede seg på en eventuell renteøkning:

  • Betal ned mer på lån hvis du kan, forbrukslån og kredittkort først
  • Få oversikt over utgiftene, se hvor du kan kutte og lag et budsjett
  • Gjør endringer i handlemønsteret, legg matinnkjøp til faste dag i uken og kutt ned på unødvendige småkjøp
  • Bygg deg opp en buffer
  • Ta en gjennomgang av forsikringer og strømavtaler og abonnementer

 

Med et boliglån på to millioner vil 1 prosentpoengs oppgang i din rente grovt sett bety 1000 kroner mer i måneden i renteutgifter. Har du fire millioner i lån betyr det cirka 2000 kroner mer.

I en tidligere undersøkelse som Ipsos gjorde for DNB, svarte 8 av 10 nordmenn at de fint ville klare 2.000-3.000 kroner i økte boutgifter før de ville ha måttet selge boligen. 7 av 10 ville klare over 4.000 kroner og 1 av 4 ville tålt en økning i rente på 7.000 kroner eller mer hver måned før de vil få problemer.

– Jeg tror mange kanskje undervurderer hvor mye de kan redusere forbruket sitt, sier Sandmæl.

Forbered deg på en eventuell høyere rente allerede nå

– En god øvelse er å ta en gjennomgang av økonomien din. Hvor mye bruker du på det som er nødvendig og hvor mye som går til det som er kjekt å ha. De fleste blir sjokkert, i følge Sandmæl.

Hun har gjort denne øvelsen med mennesker med både god og dårlig økonomi i mange år.

– Min erfaring er at de fleste klarer å spare langt mer enn de selv tror, sier forbrukerøkonomen.

De fleste blir sjokkerte over eget forbruk

Setter du strek etter du har ført opp alle de nødvendige utgiftene vil du se hvor stort sparepotensiale du har. For at disse pengene ikke skal gå med til unødvendig forbruk bør de øremerkes.

– Sett av et månedlig beløp tilsvarende det boutgiftene vil øke med senere. Betal enten mer ned på boliglånet allerede i dag eller start en månedlig spareavtale. Du bør også sette av et beløp til en buffer.

– Begynn fast månedlig sparing nå: Da venner du deg til mindre penger til forbruk samtidig som du bygger en buffer til trangere tider.

Les også: Spesielt en gruppe kommer til å slite når renten går opp

Eksempler på hvilke månedlige rentekostnader du vil få hvis boliglånsrenten etter hvert stiger til over 3 prosent

Eks 1: Høyt lån, lav inntekt, få andre utgifter

Lån 2.000.000 kr innenfor 75 prosent låneramme. Brutto årsinntekt 450.000 kr/ Månedlig utbetalt ca 24.000 kroner

Eks 2: Par med to barn, høyt lån og god inntekt, men også høye utgifter

Lån 4,5 millioner innenfor 75 prosent låneramme. Brutto årsinntekt totalt 1.100.000/ Månedlig utbetalt ca 60.000 kroner

Les også denne saken:

Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent