Du må ikke logge inn i andres nettbank for å hjelpe dem. Se hvordan du kan gjøre det «riktig»

Logger du inn i nettbanken med andres BankID? Selv om det er for å hjelpe, kan du bli holdt ansvarlig hvis misbruk oppstår.

BRUKER IKKE NETTBANK: Dagfinn legger ikke skjul på at han savner «skranken» i banken, men har funnet løsninger som sørger for at han får gjort det han må – både digitalt ved hjelp av datteren. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 11. mai 2018
Artikkelen er flere år gammel

Dagfinn Andresen (87) har oppnevnt datteren sin som disponent – og slipper å låne ut sin elektroniske ID.

– Økonomi er privat, fastslår Dagfinn.

Han vil helst klare seg selv.

De aller fleste regningene betales ved hjelp av avtalegiro, som trekkes automatisk fra felleskontoen hver måned. Andre regninger håndteres med brevgiro, og paret betaler med bankkort i butikken. Kontoutskrift med oversikt over alle transaksjoner kommer i posten én gang i måneden.

– Det fungerer veldig greit, sier 87-åringen.

Men det hender han har behov for å få ordnet flere ting i banken, gjøremål som ikke er avtalt eller bestemt på forhånd.

Les også: Kjenner du noen som ikke behersker nettbank? Her er «Bank uten Internett»

Døtrene disponerer kontoer

Tidligere ville de ha dratt i den lokale bankfilialen, men nå er nærmeste filial et godt stykke unna.

Da er det fint å få hjelp av datteren, Lisbeth Wilhelmsen.

Hun er en såkalt disponent for Dagfinn.

En disponent kan logge seg inn i sin egen nettbank, og ha tilgang til andres kontoer derfra. Disponenten kan utføre betalinger, overføre mellom kontoer, sjekke saldo og hente kontoutskrift for den som eier kontoen. Disponenten vil også kunne se transaksjoner tilbake i tid.

BankID:

BankID er en elektronisk erstatning av vanlig legitimasjon, som også erstatter signering på papir med penn. BankID kan blant annet brukes til:

  • Innlogging i nettbanken
  • Signering av avtaler for lån og andre produkter
  • Innlogging på offentlige nettsteder (for eksempel Min side, Nav og Skatteetaten)

For å bruke BankID kreves fødselsnummer, et personlig passord og en engangskode fra en kodebrikke. Noen ganger kan også BankID på mobil benyttes. Hvis du låner bort kodebrikken og BankID-passordet ditt, gir du andre muligheten til å utgi seg for å være deg.

Du må aldri låne bort din BankID og fortelle hva passordet ditt er – hverken til familie, venner, banken, politi eller andre. Gjør du det, kan det sammenlignes med å la noen forfalske underskriften din, og du kan miste retten til erstatning om noen misbruker din identitet og signatur på nett.

Bytte av BankID-passord må gjøres ved innlogging i nettbanken. Trenger du hjelp, kan du ringe oss på 23 02 10 50 eller komme innom nærmeste bankkontor. Husk å ta med kodebrikken din.

Les mer
En disponent har mulighet til å overføre og betale fra en annens konto, men uten å måtte logge inn i den andres nettbank

– Jeg kan foreta overføringer eller betale regninger for ham. Men det meste ordner han jo selv med brevgiro, forklarer Wilhelmsen.

Her kan du bestille informasjonshefte om DNBs løsninger som ikke krever internett – til noen du kjenner eller deg selv.

Bedre dialog med banken

Fordi Dagfinn ikke låner ut sin BankID til andre, unngår han at sensitiv informasjon kommer på avveie, eller blir misbrukt.

Et viktig tilleggspoeng, er at banken kan se at de ikke selv benytter nettbank, og ta hensyn til dette i kundedialogen.

Viktige beskjeder vil eksempelvis bli sendt til ham i form av fysiske brev, og ikke som elektroniske meldinger i nettbanken.

– Hvis alt skulle ha blitt digitalt, ville jeg blitt hjelpeløs, sier Dagfinn, som er glad for at DNB nå freder brevgiroen, og erkjenner at ikke alle kunder kommer til å bli digitale.

(Saken fortsetter under)

Slik kan du hjelpe andre med nettbanken:

Disponent på konto
En disponent kan logge seg inn i sin egen nettbank og ha tilgang til andres kontoer derfra. Disponenten kan utføre betalinger, overføre mellom kontoer, sjekke saldo og hente kontoutskrift for den som eier kontoen. Disponenten vil også kunne se transaksjoner tilbake i tid.

For å legge til en disponent, må en fullmakt fylles ut. Ta kontakt med oss på 23 02 10 50, så sender vi dette. Du kan også komme innom nærmeste bankkontor for å få hjelp. Fullmakten må bevitnes av to personer over 18 år som ikke er i nær familie med den som trenger disponent.

Fremtidsfullmakt
En fremtidsfullmakt gir mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta økonomien og personlige interesser dersom du i fremtiden ikke lenger skulle være i stand til dette selv.

Det stilles krav til utforming av en fremtidsfullmakt. Ta kontakt med oss på 23 02 10 50 eller på nærmeste bankkontor, så kan vi sende en fullmakt til utfylling. Signaturen på fremtidsfullmakten må bevitnes av to personer over 18 år, som ikke er i nær slekt med den som oppretter fullmakten.

Verge
I de tilfellene en person allerede har redusert mental helsetilstand, kan det ikke fylles ut fremtidsfullmakt eller fullmakt om disponering av konto. Slike fullmakter må opprettes før den mentale svekkelsen oppstår. Et eksempel på mental svekkelse kan være demenssykdom. I slike tilfeller anbefaler vi at det etableres en verge.

En verge kan være et familiemedlem, en nærstående eller en profesjonell verge. Verger oppnevnes av Fylkesmannen i kundens fylke, og valget tas som hovedregel i samråd med personen som skal ha verge.

For å bli utnevnt til verge må du ha orden i egen økonomi, god vandel, og samtykke til oppnevning. Fylkesmannen sørger for nødvendig opplæring, og ser til at vervet utføres forsvarlig. Vergen er regnskapspliktig ovenfor Fylkesmannen, og sk sikre at kundens penger ivaretas som de skal. Spørsmål og begjæring om vergemål kan rettes til Fylkesmannen i kundens fylke.

Les mer
FAMILIEMEDLEM: Hunden Emil (11) er Dagfinns «baby». – Jeg går tur med ham fire ganger om dagen, han holder meg i form, forteller Dagfinn. Foto: Stig B. Fiksdal

– Et avtalebrudd å låne bort BankID

Kunder som låner bort BankID til andre, risikerer å bli holdt ansvarlige for eventuelle misbruk. I tillegg begår de et alvorlig avtalebrudd med banken.

Det forklarer advokat Anne-Lene Åvangen Hødnebø i DNB.

– Utlån av BankID er det samme som at den som låner, utgir seg for å være BankID-innehaveren, ettersom BankID er en personlig identitetsnøkkel, sier hun.

Utlån kan misbrukes til blant annet bedrageri.

Har du først fortalt noen hva passordet er, kan du aldri være sikker på at dette ikke vil bli misbrukt

 

Har du først fortalt noen hva passordet er, kan du aldri være sikker på at dette ikke vil bli misbrukt. DNB har jevnlig saker hvor dette er et tema.

Slike saker er også ofte å se hos Finansklagenemnda og i rettssystemet, erfarer Hødnebø.

– Utlån av BankID er spesielt risikofylt fordi dette kan brukes til veldig mye: Skatteetaten, Nav, inngåelse av avtaler – etablering av kundeforhold i bank, opptak av lån og utføring av betalinger. Da er det bedre å bruke andre tjenester – eller gi en person disposisjonsrett til konto, sier hun.

Ønsker du å oppnevne en disponent på en konto? DNB kan hjelpe! Ta kontakt med oss på 91504800.


Les også: Kjenner du noen som ikke behersker nettbank? Her er «Bank uten Internett»

Syriske Mohamad Kenas (27) kom til Norge som flyktning i 2014, og fikk beskjed om at IT-jobb var utenfor hans rekkevidde. Da tok han saken i egne hender

Motestudentene fikk bransjen «i halsen». Nå vil de endre klesindustrien – med logoløs skjorte