Slik sikrer du deg mot flomskader

Det er meldt store mengder nedbør i flere fylker i dagene som kommer. De siste årene har vannskader i leiligheter, hus og hytter slått alle rekorder, og flomskader står for en betydelig andel.

OVER SINE BREDDER: Flere steder er utsatt for flom, melder NVE. Vannstanden i Glomma har steget med over én meter på få dager. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 11. mai. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Kraftig snøsmelting har gitt stor vannføring i elvene mange steder på Østlandet, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg til at det er ventet at temperaturene skal holde seg høye i mange dager fremover, er det meldt regn mange steder i Sør-Norge. Dette har resultert i at NVE fredag varslet flom på rødt nivå.

Spesielt vil Hedmark, Oppland og Buskerud oppleve mye nedbør. Men også Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane er utsatt for flom, på gult nivå.

– Vannføringene er veldig følsomme for endringer i hvor nedbøren kommer og hvor mye som kommer, så dette følger vi tett sammen med Meteorologisk institutt. Vi er også i god dialog med regulantene i området, sier vakthavende hydrolog Per Alve Glad i NVE i en melding.

Flomvarslene blir oppdatert på Varsom.no to ganger om dagen, og flomfaren blir vurdert for tre dager fram i tid.

Mange utsatte områder

Siden 2011 har erstatninger etter flomskader skutt i været, og holdt seg rundt en halv milliard i følge Norsk naturskadepool.

– Vi har sett mer flom de siste årene, og gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder eller kraftig snøsmelting, bekrefter kommunikasjonsrådgiver i DNB Forsikring, Vidar Korsberg Dalsbø.

Han forklarer at en del områder som er regulert til bolig- eller næringsformål ligger svær utsatt til.

Det er heller ikke alle kommuner som har kloakk og overvannsledninger som er tilstrekkelig utbygget for å ta hånd om økt fortetting i tettstedene.

– Kommunene har ansvaret for at avløpssystemet funger, men mange steder er sluk og avløpsledningene kraftig underdimensjonert. Det fører til store skader særlig i tettbygde strøk, sier Dalsbø.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader, blir automatisk også forsikret mot naturskader, men det er den enkelte forsikringstakers plikt til å avverge eller begrense skader.

– De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen, som i verste fall fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder, forklarer Dalsbø.

Trenger du husforsikring? Her kan du lese mer om hva en slik forsikring dekker

Hold vannveier åpne

Det er en rekke forholdsregler du kan ta for å unngå vannskader. Ofte er det de enkle triksene som fungerer best.

– Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Ofte tar flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet – derfor er det viktig å rydde bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmasser, råder Dalsbø.

Se også til at avløp og kummer ikke blir demmet opp, og sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskummene.

– Om det oppstår oversvømmelser som følge av kraftig regnskyll kan det være lurt å varsle kommunen, anbefaler Dalsbø.

Vidar Korsberg Dalsbø i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Ofte er det de enkle triksene som fungerer best

Fjern verdigjenstander

Kjellere som har blitt overfylt har blitt et vanlig flomproblem. Fjern derfor verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje og sørg for at du står best mulig rustet til å takle flommen.

Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker.

Eiendeler nær elv eller innsjø bør flyttes lenger unna bredden

Har du eiendeler nær elv eller innsjø i området hvor det er varslet flom bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.

Hver gang det er flom får vi inn mange unødvendige skader på biler, campingvogner og lignende som i motsetning til hus kan flyttes fra risikoområder. Erfaringsmessig er campingplasser utsatte fordi de ligger langs elvebredder eller innsjøer.

– De som har vært rammet av flom og tilbakeslag i rør tidligere bør være ekstra på vakt. Har det skjedd en gang, kan det skje igjen. Det gjelder både de som bor i utsatte strøk nær elvebredder og innsjøer og personer som bor i tettbygde områder der det har vært vannoppsamlinger tidligere.

Mange ringer

DNB forsikring blir kontaktet av mange som er rammet av flomskader.

I kjellere hvor det har vært mye vann må det påregnes at tørkeprosessen tar flere uker. Nærmere informasjon om forventet tidsbruk kan den enkelte få av det firma som er på skadestedet.

Les også: Norske Bag’in lagrer utemøblene dine på en smart måte

Du forsikrer ikke det dyreste plagget du eier