Fond som gave som kan vokse sammen med dåpsbarnet eller konfirmanten

Skal du i dåp eller konfirmasjon og lurer på hva du skal gi i gave? Hvorfor ikke gi fondsandeler, som kommer i et fint gavebrev? Fond som gave er enkelt å kjøpe og hyggelig å gi. Fond som gave bestilles i nettbanken, og du kan også bestille et gavebrev som barnet eller konfirmanten får.

VIL TRENGE PENGER: Når barna blir store kommer de til å trenge penger til mye. Kanskje vil de studere utenlands eller kjøpe sin egen bolig? Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 16. mai 2018
Artikkelen er flere år gammel

Det er ingen etablerings- eller forsendingskostnader. Det eneste du trenger er navn og fødselsnummer (11 siffer) på gavemottakeren. Minstebeløpet er 100 kroner, og du kan velge om du vil gi et engangsbeløp eller opprette en månedlig spareavtale.

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener at andeler i fond er en flott dåps- eller konfirmasjonsgave som vil bli satt stor pris på, i hvert fall om noen år.

Bestill fond i gave

Les mer om fond i gave og bestill her

ANBEFALER FOND SOM GAVE: – Med dagens lave renter kan bankinnskudd fort bli et tapsprosjekt. Derfor er det lurt å vurdere alternativer som aksjefond, kombinasjonsfond eller indeksfond, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

– Når barna blir store kommer de til å trenge penger til mange ting. Kanskje vil de studere utenlands eller kjøpe sin egen bolig. Da er all sparing med på å gi dem bedre muligheter til å realisere drømmer i fremtiden. Jo yngre barna er, jo lenger kan pengene stå, sier Sandmæl.

– Du kan også gi penger til banksparing, men med dagens lave renter kan det være lurt å vurdere alternativer som aksjefond, kombinasjonsfond eller indeksfond. Disse har ulik risiko, men generelt er det slik at jo mer risiko du tar, jo høyere avkastning kan du oppnå. Men husk at risiko også kan bety negativ utvikling. Derfor er det viktig å kunne la pengene stå over tid, understreker hun.

Er det noe spesielt folk bør tenke hvis de skal kjøpe fond som gave?

– Det viktigste er å ha en lang tidshorisont på sparingen, og fond som gave passer derfor best til dem som kan la pengene stå i noen år. Det er også viktig å huske at det alltid er forbundet risiko med å spare i verdipapirfond. Rene aksjefond har høyere risiko enn kombinasjonsfond, men også større potensial for god avkastning. Husk også at historisk avkastning ikke er noen garanti for videre positiv utvikling, sier forbrukerøkonomen.

Vær obs på overformynderi-reglene

– Når du du bruker funksjonen «Fond i gave» i nettbanken er det viktig å være oppmerksom på at mottaker av gaven da automatisk blir eier av gaven. Hvis mottaker er under 18 år er det vergen til mottakeren som disponerer verdipapiret fram til mottakeren blir myndig. Du som giver kan imidlertid be om en gaveerklæring på kjøpet. Det betyr at kjøpet unntas overformynderiet uavhengig av beløpets størrelse. En annen måte å gjøre det er på er å kjøpe verdipapirer i givers navn. Fordeler ved at verdipapirene står i givers navn er at de kan være enklere å disponere via givers nettbank – kanskje særlig hvis det er snakk om en spareavtale, forklarer Sandmæl.

Fordeler ved at andeler i fond står i givers navn:

• Større innsyn og rådighet over midlene
• Lettere å gjennomføre endringer i sparingen
• Dersom barnet har for høy formue kan barnet miste retten til stipend og lån fra Statens Lånekasse
• Verdipapirene kan overføres som gave til barnet når barnet blir myndig med skattekontinuitet

Fordeler ved at andeler i fond står i barnets navn:

• Morsomt og lærerikt for barna å følge sin «egen» sparing
• Sparing i barnets navn sikrer at barnet får sparemidlene som tiltenkt
• Sparepengene tilhører barnet og vil derfor ikke bli berørt ved vergers eventuelle skilsmisse, dødsfall eller konkurs