Foreldrepenger – dette bør du tenke på når du venter barn

For nybakte foreldre er barnetrygden den eneste ytelsen fra det offentlige som kommer av seg selv. Resten må dere søke om.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 13. sep. 2017
Artikkelen er flere år gammel

- Planlegg permisjonen godt for å få mest ut av tiden og pengene, lyder rådet fra finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB.

Det er mye å sette seg inn i når man venter barn. Første møte med permisjonsordningen kan virke uoverkommelig på noen og en hver. Her er noen enkle råd som kanskje gjør prosessen litt enklere.

Forskjellen på barnetrygd og foreldrepenger

Barnetrygd er en støtteordning som slår inn automatisk når du får barn og skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn.

- Ordinær barnetrygd er på 970 kroner per måned og blir utbetalt til og med måneden før barnet fyller 18 år. Hvis du er enslig forsørger kan du ha krav på utvidet barnetrygd, sier Folkvord.

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon og er en stønad du må søke om selv. Det er disse pengene som skal erstatte lønn i den perioden dere er hjemme med barnet.

- Finn ut hva dere har krav på. Alle som har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før stønadsperioden begynner, kan få foreldrepenger. Søk informasjon hos NAV og pass på at alle papirer er sendt i god tid før fristen.

Ta gjennomtenkte valg

Skal dere velge 100 prosent lønn i 49 uker eller 80 prosent lønn i 59 uker? Skal far ta ut bare fedrekvoten eller deler dere permisjonen likt? Det er mange ting å ta stilling til når permisjonskabalen skal legges.

- Økonomisk vil det som regel alltid lønne seg å velge 100 prosent dekningsgrad. Mange velger 100 prosent dekningsgrad og kombinerer heller med ulønnet permisjon hvis de ønsker å være hjemme utover de 49 ukene, sier Folkvord.

- Vær obs på at NAV ikke dekker det som overstiger en årslønn på 555.456 kroner. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om de dekker et eventuelt mellomlegg.

Barnehageplass er ofte jokeren

Når man kan forvente å få barnehageplass er for mange et avgjørende element i planleggingen av foreldrepermisjonen. Barnehagedekningen varierer ofte fra kommune til kommune.

- Hvis dere ønsker barnehageplass er det viktig å finne ut hvordan dekningen er der dere bor. Noen foreldre opplever å måtte strekke permisjonen så langt som mulig ved bruk av ferie, permisjon og ulønnet permisjon for å være dekket fram til de kan regne med å få barnehageplass.

- Husk at ulønnet permisjon må hver enkelt avklare med sin arbeidsgiver, minner Folkvord om.

Hvis barnehageplassen er langt unna kan dagmamma eller familiebarnehage være en mulighet.

- Noen steder er det egne Facebook-grupper der dagmammaer og foreldre finner hverandre. Et annet tips er å sjekke oppslagstavler på helsestasjonen, i åpne barnehager/lekeparker og på cafeer i nærområdet, sier Folkvord.

- Hvis du ikke har barnehageplass eller ønsker å være hjemme med barnet utover foreldrepermisjonen, kan du søke NAV om kontantstøtte fra barnet fyller 1 år. Fra 1. august 2017 ble den fulle satsen på kontantstøtte økt fra 6000 til 7500 kr i måneden. Kontantstøtte er en skattefri ytelse du kan motta inntil barnet er 2 år, legger hun til.

Still spørsmål

Ofte er det noen andre som har lurt på akkurat det samme som deg. NAV Foreldrepenger er en nyttig facebookside der du finner svar på det meste. Og hvis du ikke finner svaret, er det bare å legge igjen en kommentar.

Huskeliste til vordende foreldre:

  • Barnetrygd er det eneste du får automatisk. Husk å søk om foreldrepenger innen fristen
  • Finn ut hva dere har krav på og fordel foreldrepermisjonen mellom dere
  • Når kan dere forvente å få barnehageplass? Finn ut om dere må strekke permisjonen ut i tid
  • Oppsøk informasjon og spør om råd