Hun investerer:

Ble hekta på aksjer under permisjonen

I 2016 fattet Ingebjørg Nueva Finnebråten interesse for aksje- og fondssparing. Resultatet ble til slutt Børsdamer.no.

Foto: Thomas Stefan Strzelecki
Lesetid 7 min lesetid
Publisert 06. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Målet er å inspirere og utfordre kvinner som aksjonærer – og legge til rette for at flere skal ta steget inn i investeringsverdenen.

- Det startet med små beløp, først i DNB Miljøinvest og så DNB Teknologi. Jeg har diversifisert investeringsporteføljen gjennom årene og blitt mer bevisst på ulike investeringsstrategier og hvor jeg ønsker å putte pengene. Det å kunne styre kapital er et viktig redskap og det er viktig å vite hvilken påvirkningskraft vi har og hvilken retning kapitalen skal flyte.

Jeg kunne føle meg som en millionær rett etter lønning
Ingebjørg Nueva Finnebråten

Vil være et forbilde for datteren

Ingebjørg Nueva Finnebråten er selv utdannet landskapsarkitekt som jobber med bærekraftig byutvikling i Rambøll, og har ingen utdanning innen økonomi eller finans. Som så mange levde hun fra lønnsslipp til lønnsslipp.

- Jeg kunne føle meg som en millionær rett etter lønning, og snu på krona i slutten av måneden.

Datteren hennes var den utløsende årsak til at Ingebjørg begynte å interessere seg for sparing og investering, og det har utviklet seg til en hobby hvor hun intervjuer kvinner som allerede investerer for å lære mer om temaet.

«Jeg ønsket å lære datteren vår om sparing, i stedet for å kjøpe henne ting jeg ikke fikk. Jeg ønsket å dele kunnskap og erfaringer – med kvinner som allerede investerte og til de som ville kaste seg ut i det, men som ikke helt visste hvordan (been there). Det ble starten», forteller hun på hjemmesiden sin.

- Det som er opplysende og samtidig skremmende med kampanjene som er kommet i senere tid, er at kvinner ofte er den dårligst stilte parten i en økonomisk situasjon. Det er ingen reell likestilling, men et kapitalgap mellom menn og kvinner.

ØKONOMISK RETTFERDIGHET: - Jeg har alltid vært opptatt av likestilling. Når 80 prosent av aksjeverdier på Oslo Børs eies av menn, er det på tide å sette balansen rett, forteller Ingebjørg. Foto: Thomas Stefan Strzelecki

Hva skiller menn og kvinner?

Noe av det mest spennende Ingebjørg har lært, er å utnytte et sparepotensial gjennom ulike sparemåter og investeringsstrategier.

- Det er ikke bare å sette penger i bankkontoen som gjelder, men å bli bevisst muligheter for å spare enten det er pensjon, BSU, aksjer, fond, eiendom, kunst, vekstselskaper – alt ettersom hvem du er og hvor i livet du befinner deg.

Likevel opplever hun at mange av damene hun har snakket med, velger tryggere former for investeringer som indeksfond og ikke er like interesserte i høy risiko og kortsiktig trading. Hun har til gode å finne en kvinnelig Øystein Stray Spetalen.

Er ikke det litt kjedelig, da?

– Kjedelig og kjedelig, det er jo en strategi Warren Buffet har blitt rik på.  Jeg kan anbefale klassikeren Benjamin Grahams «The Intelligent Investor» for den som vil lese seg opp på disse temaene. Han skiller mellom to investeringsstrategier, hvor menn oftere tar rollen som den offensive, risikovillige investoren. De trader mer med større summer fordi de har mer kapital til rådighet, men de taper også store summer.  Kvinner på den andre siden, er generelt litt mindre villige til å ta risiko.

"En form for investering jeg ikke tenkte var en mulighet"

- Meningen med Børsdamer.no er nettopp for kvinner som vil investere, men som ikke helt vet hvordan de skal starte eller som vil ha inspirasjon. Her kan de kan lese om kvinner i ulike bransjer som har kunnskap om sparing, økonomi og investeringer.

Ingebjørg sier at hun har lært masse av damene hun har intervjuet.

- De har lært meg viktigheten av å diversifisere porteføljen, ha klare mål for sparingen og være bevisst hvor jeg legger pengene mine – for det å eie andeler i et selskap betyr makt. Man får også aksjetips og hvilke vekstselskaper som er interessante. Forrige uke intervjuet jeg Sigrun Syverud, som er kåret til årets gründer av Innovasjon Norge. Hun putter for eksempel pengene sine i vekstselskapet sitt, Fjong – et teknologiselskap der man kan leie eller leie ut klær.

Men sparereisen hennes har vært klar.

- Først sparte jeg til buffer, så begynte jeg med fond for å spre risiko og så fortsatte jeg å plukke enkeltaksjer. Nå er jeg i gang med å sette av midler til vekstselskaper innen innovasjon, teknologi og bærekraft. Dessuten har jeg posisjonert meg for en korreksjon ved å ha likvide midler stående på aksjekontoen.

- Hele hensikten er å lukke kapitalgapet, bidra til en bærekraftig klode og at det skal bli unødvendig å si «kvinnelig investor» og mannlig investor». Det burde bare hete «investor», avslutter Ingebjørg. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.