Hvordan deles hytta ved skilsmisse?

«Min tidligere kone arvet en hytte for mange år siden. Nå skal vi skilles og hytta selges. Har jeg rett til å få en del av salgsgevinsten?»

RETTFERDIG: Har du brukt arbeidstimer på oppussing skal du kompenseres for det. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 04. sep 2019
Artikkelen er flere år gammel

«Vi har hytta sammen i mange år og jeg har lagt ned utallige timer i oppussing og oppgradering. Bør jeg ikke da har rett på å få noe?»

– Denne type spørsmål får vi relativt ofte, sier Espen Kheradmandi (bildet), advokat i Huseiernes Landsforbund.

I dette eksempelet viser ektemannen til at han har investert utallige dugnadstimer, bygget terrasse, ny trapp og beiset hytta annethvert år.

Bør ikke en ektefelle som har lagt ned mye i oppussing og oppgradering få en del av gevinsten når hytta selges?

Her har DNB samlet ting som er viktig å vurdere ved et samlivsbrudd

Reglene i ekteskapsloven kan være forvirrende

– I ekteskapsloven er utgangspunktet at ektefellenes samlede formuer skal deles likt. Samlet formue er formue de sammen har opparbeidet mens de har vært gift. Men det er blant annet i forbindelse med arv at reglen om skjevdeling blir aktuell, sier Kheradmandi.

I ekteskapsloven er utgangspunktet at ektefellenes samlede formuer skal deles likt

Enkelt forklart er skjevdeling et praktisk og viktig unntak fra et felles utgangspunkt, som for eksempel hvis den ene ektefellen arver en hytte eller en bolig.

– Skjevdeling betyr at en ektefelle kan holde tilbake nettoverdier som klart kan føres tilbake til midler hun eller han hadde da ekteskapet ble inngått. Det samme gjelder midler anskaffet ved arv eller gave underveis i ekteskapet, sier Espen Kheradmandi.

Les også: Slik deles boligen ved skilsmisse

Skjevdeling av formue skjer ikke automatisk

Skjevdeling skjer derimot ikke automatisk. Kona som ønsker å holde hytta utenfor arveoppgjøret må kreve skjevdeling og hun har bevisbyrden for at hytta er hennes arv. Normalt bør det være enkelt å bevise.

Ønsker du å holde hytta utenfor arveoppgjøret må du kreve skjevdeling

Et vanskeligere spørsmål er hvordan de skal behandle verdiøkningen hytta har hatt fra arvetidspunktet fram til skilsmissen.

– Verdiøkning som kommer av generell prisstigning på fritidsboligen kan kona kreve skjevdelt, da dette er ren verdiøkning.

Hva er hytta verdt? Bestill verdivurdering her

URIMELIG: Ekteskapsloven har et unntak for tilfeller der skjevdelingen vil føre til et åpenbart urimelig resultat. Illustrasjon: NTB scanpix

– Verdiøkning som følge av påkostninger og arbeid som er utført av ektefellene i fellesskap, kan normalt ikke føres tilbake til arven og dermed ikke skjevdeles, sier Kheradmandi.

Les også: Nyskilt og satser på ny? Dette må du tenke på

Du kan kreve noe for innsats du har lagt ned i oppussing eller annet

– Merverdiene som hytta har fått etter bygging av terrasse og ny trapp kan ikke kreves skjevdelt, da dette nok vil bli ansett som avkastning som følge av deres begges innsats.

Beising av hytta må nok regnes som alminnelig vedlikehold, og vil derfor ikke redusere skjevdelingskravet.

Kona, som eier hytta, kan altså kreve at verdien av hytta skjevdeles, men det skal gjøres fradrag for verdien som skyldes bygging av terrassen og trappen.

Har du brukt arbeidstimer på oppussing skal du kompenseres for det

– Ekteskapsloven har et unntak for tilfeller der skjevdelingen vil føre til et åpenbart urimelig resultat. I de tilfellene kan kravet falle bort, helt eller delvis. Dette er en snever unntaksregel, der ekteskapets varighet og ektefellenes innsats står sentralt i vurderingen, avslutter Kheradmandi.

Her har DNB samlet ting som er viktig å vurdere ved et samlivsbrudd