- Lag din egen "fastrente" nå mens renten fortsatt er lav

Rentenivået i Norge er på vei opp. Sentralbanken har hevet styringsrenten for fjerde gang – og nå med hele 0,5 prosentpoeng.

BRUK MULIGHETEN: - Mange kan fortsatt gjøre privatøkonomien sin mer robust for fremtiden, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 23. jun 2022
Artikkelen er flere år gammel

Sentralbanken varsler flere rentehevinger og at styringsrenten i 2023 vil være på 3 prosent. Samtidig anslår den at dette vil medføre en boliglånsrente i Norge på 4,3 prosent i 2024 før den kan falle litt igjen.

Alle som har hatt boliglån har hatt fordel av at lånekostnadene ble kunstig lave på grunn av koronakrisen.

Nå beveger rentenivået seg sakte, men sikkert oppover igjen. Sentralbanken vil ha renten i Norge tilbake på et mer normalt nivå.

Utnytt det fortsatt lave rentenivået

Forbrukerøkonomen oppfordrer derfor alle til å utnytte tiden med fortsatt lave renter til å gjøre privatøkonomien mer robust for fremtiden.

Slik gjør du det

Sandmæl foreslår at du gjør det ved å lage din egen "fastrente" slik at du betaler eller setter av cirka det samme som Norges Bank har anslått at boliglånsrenten vil ligge på i 2024.

- Dette kan være et godt og mer fleksibelt alternativ til vanlig fastrente hvor du må binde renten på hele eller deler av boliglånet, mener hun. 

  • Hvis du skal sette din egen fastrente beholder du flytende rente på lånet, men øker terminbeløpet til det du måtte ha betalt hvis du hadde en rente på for eksempel 4 prosent. Dette terminbeløpet kan du be banken hjelpe deg å regne ut.
  • Da kan du enten velge å la hele det nye terminbeløpet gå inn på boliglånet, eller du kan la terminbeløpet på lånet være som det er nå, men la det overskytende gå inn på en separat sparekonto med best mulig rente som du senere bruker til å betale ned på lånet.
  • Hvis du har en komfortabel gjeldsgrad kan du opprette en spareavtale for de renteutgiftene du sparer.
  • Er det mer enn fem år til du skal bruke pengene anbefaler Sandmæl en månedlig spareavtale i fond. 

Regneeksempel: Har du 2,5 millioner kroner i boliglån for unge start  (BLU Start) til 2 prosent nominell rente og 30 års løpetid, vil du ved  å sette din egen "fastrente" på 4 prosent kunne nedbetale eller spare 2.021 kroner ekstra i måneden (8.952 kroner minus 6.931 koner=2.021 kroner). Utregningen er gjort med DNBs rentekalkulator.

- På denne måten har du laget en fastrente for deg selv på 4 prosent, men det er du selv som beholder «overskuddet» om renten likevel holder seg lavere enn det i årene fremover, forklarer hun.

Merk: Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.