Å investere bærekraftig er fremtiden

Ønsket om å investere bærekraftig bør bli enda mer populært.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 18. jun. 2018
Artikkelen er flere år gammel

– Dagens sparere og investorer bør være opptatt av mer enn kortsiktig avkastning, sa partner i Passion Capital, Eileen Burbidge (bildet), da hun delte tankene sine om «Impact investments» på DNB NXT i Oslo nylig.

Den amerikanske investorguruen har jobbet for selskaper som Yahoo, Apple og Skype, før hun var med og startet venturekapitalselskapet Passion Capital i London.

Å investere bærekraftig – gir dette gode ringvirkninger i samfunnet?

DNB Next, en ny møteplass for gründere og investorer, ga hun klart uttrykk for at det er på høy tid å begynne å tenke på hvordan vi investerer. Istedenfor å bare være opptatt av kortsiktig avkastning, mener hun vi må vurdere om virksomhetene vi investerer i gir gode ringvirkninger i samfunnet. Og tenker både med hensyn til både miljø, økonomi og sosiale forhold.

Det er det «Impact Investment» dreier seg om; å investere i bærekraftig virksomhet som i en verden i forandring gir positive ringvirkninger i samfunnet, i tillegg til finansielle resultater.

FNs samfunnsansvar i næringslivet

De som er opptatt av bærekraft bør påse at bedriftene de investerer i eller handler med, er tilsluttet UN Global Compact, som er FNs initiativ for samfunnsansvar i næringslivet. Over 8.000 bedrifter fra 145 land er tilsluttet UN Global Compact, deriblant DNB.

Bedriftene som er med i UN Global Compact har forpliktet seg til å sjekke og påse at menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon er ivaretatt i alt de er med på, både når det gjelder finansiering og investering.

For DNBs del betyr det at banken skal påse at det de finansierer eller investerer i – enten selv eller på vegne av kunder – oppfyller disse kravene. Dette gjelder også fonds- og forvaltningstilbudet.

Ansvarlig og bærekraftig forvalter

Janicke Scheele (bildet), leder for ansvarlige investeringer i DNB Asset Management, forteller hvordan de jobber for å ivareta og opprettholde en ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis.

– Vi er aktive eiere på vegne av kundene våre og bruker eiermakten til å påvirke selskaper til å opptre ansvarlig og ivareta miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold. En rekke selskaper er ekskludert fordi de ikke oppfyller kriteriene. Når det gjelder en rekke temaer har vi erfart at det å stille krav som eier, gir resultater, sier hun.

De fleste av DNBs aksjefond har lavere klimagassutslipp enn indeksene de sammenlignes med

DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer går noe lengre enn Statens Pensjonsfond Utlands sitt. Integrering av klimahensyn i forvaltningen innebærer også at DNB måler karbonavtrykk på fondene. De fleste av DNBs aksjefond har lavere klimagassutslipp enn indeksene de sammenlignes med.

– Men klimagassutslipp er bare en av flere faktorer innenfor klima som vi vurderer, understreker Scheele.

Flere vil investere bærekraftig

Hvordan folk prøver å få økt avkastning på pengene sine varierer ut fra hvilke hensikter de har, kapital, tidshorisont og risikovillighet. Noen velger å investere i et nystartet selskap som de har tro på, andre i enkeltaksjer i store børsnoterte selskaper, mens de fleste av vanlige småsparere velger å investere i fond i tillegg til banksparing.

Felles for stadig flere er at de i tillegg til å få god avkastning på pengene også er opptatte av at investeringen skal være bærekraftig, etisk og ansvarlig og dermed gi gode ringvirkninger i samfunnet.

Ønsker du å investere bærekraftig?

Alle DNBs fond følger retningsligningene for ansvarlige fond. I tillegg tilbyr DNB også fond for dem som er spesielt opptatt av bærekraft og klima:

  • DNB Global Lavkarbon er et globalt og bredt fond med lavt karbonavtrykk og liten klimarisiko sidenfossil energi er ekskludert. For småsparere er dette fondet foreløpig kun tilgjengelig i Aksjesparekonto.
  • DNB Grønt Norden er et bredt nordisk fond som ekskluderer fossil energi og investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer.
  • DNB Miljøinvest er et temafond med bærekraftig påvirkning innenfor ren energi som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimarelaterte utslipp, som fornybar energi og energieffektivisering