Har IPS og marshmallows noe til felles?

Skattefordelen du får ved å spare i IPS og marshmallows har faktisk det.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 18. des. 2018
Artikkelen er flere år gammel

På 60-tallet gjennomførte amerikanske forskere et forsøk der barn ble satt for seg selv med en marshmallow foran seg. De fikk lov til å spise den opp når de selv ville, eller de kunne vente til forskeren kom tilbake, og få to marshmallows som belønning.

Forsøkene er kjent som Marshmallowtesten og gav innsikt i evnen til å motstå fristelser.

– Hvis vi bytter ut marshmallows med skattefordelen du får ved å spare i IPS, får vi et godt bilde på hva som skjer dersom du reinvesterer pengene, fremfor å bruke dem til forbruk underveis, sier pensjonsekspert i DNB, Stian Revheim.

I IPS kan du spare et valgfritt beløp på inn til 40.000 kroner per år. Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9.200 kroner etter gjeldende skattesats for 2018 (23 prosent), forutsatt at du har inntekt, men pengene er låst til pensjon og all utbetaling beskattes som alminnelig inntekt.

Skal du spare til pensjon kan IPS være et godt valg.

Å motstå fristelsen lønner seg

– Hvordan du velger å bruke skattefordelen kan få stor betydning for hvor stor pensjonspott du har den dagen du skal starte uttak av IPS, forklarer Revheim.

Vi kan ta et eksempel for å se hvordan noen av skattefordelene ved å spare i IPS kan slå ut:

Fakta om IPS
  • Du kan spare et valgfritt beløp inntil 40.000 kroner i året.
  • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9.200 kroner etter gjeldende skattesats for 2018 (234 prosent).
  • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt.
  • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.
  • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (24 prosent med gjeldende sats for 2017).
  • Pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet).
  • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Unntak gjelder.
  • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse.
  • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer.

Vil du vite mer om pensjonssparing? Ring oss på 915 04 800 så hjelper vi deg med å komme i gang.

 

Sparing i aksjefond med høy risiko

Kari er 37 år og sparer kr 1000,- i måneden til pensjon. Hun sparer per i dag i et aksjefond med høy risiko, men vurderer å flytte sparingen sin til IPS som følge av beskatningsreglene knyttet til IPS. Hvordan Kari velger å bruke det hun kan oppnå i redusert skatt gjennom det at sparebeløpet gir fradrag i alminnelig inntekt, er avgjørende for hvordan pensjonen hennes blir seende ut og hvor stor en fordel eventuelt vil være.

Fortsetter Kari sparingen sin som før, 12.000 i året, vil hun etter 30 år ha en pensjonskapital på 996 344 kroner. Hun nyter godt av skjermingsrenten, men må betale skatt på avkastningen og blir sittende igjen med 813 874 kroner etter skatt*.

Sparing med skattefordel i IPS

Dersom Kari kun viderefører sparingen sin på 12.000 i året i en IPS, sparer hun i realiteten kun 8416 i året ettersom sparingen gir henne en redusert skatt for spareåret på kr 3.584 (med gjeldende sats på 23 % for 2018). I løpet av 30 år utgjør denne skattefordelen, i form av fradraget sparebeløpet gir henne i alminnelig inntekt, 107.520 kroner som kan benyttes fritt.

Kari har også nå en pensjonskapital på 783.070 kroner etter 30 år, men hun må betale skatt (som alminnelig inntekt) på hele beløpet ved uttak. Det betyr at hun sitter igjen med kun 602.964 kroner etter skatt.

Smart sparing av skattefordel

Dersom Kari utnytter skattefordelen hun får i form av redusert skatt ved IPS til å øke pensjonssparingen sin, kan hun årlig spare 3.584 kroner mer enn hvis hun sparer i fond utenfor IPS.

Hvis Kari reinvesterer skattefordelen i IPS-sparingen sin, vil hun etter 30 år ha spart 1.016974 kroner. Etter skatt sitter hun igjen med 783.070 kroner (beregnet fra dagens skattesats).

– Hvordan du velger å bruke din skattefordel velger du selvfølgelig selv, men klarer du å motstå fristelsen nå, vil du, i likhet med Marshmallowtesten, få mer i pensjon den dagen du skal ta ut pengene av IPS, sier Revheim.