#huninvesterer

- Kvinner har mindre enn menn, og da må vi spare enda smartere

Menn eier klart mest av verdiene på Oslo Børs. Slik skal det ikke være, mener Kristin Skaug, leder for Aksje Norge.

VIL HA FLERE KVINNER PÅ BØRSEN: Kristin Skaug, leder for Aksje Norge, syns det er synd at langt flere menn enn kvinner setter penger i aksjemarkedet. – Jeg tror kvinner i større grad enn menn er opptatt av å sikre pengene sine, mens gutta er mer redde for å gå glipp av mulig gevinst, sier Skaug. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 03. nov 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Vi har ikke råd til å ikke bry oss, sier Kristin Skaug insisterende.

DNB Nyheter har akkurat spurt lederen for Aksje Norge hvorfor hun er så opptatt av kvinner må spare mer i aksjemarkedet.

– Aksjemarkedet har historisk vist seg å gi langt bedre avkastning (*) enn andre investeringsformer, men vi ser at færre kvinner enn menn benytter seg av muligheten til å få mer igjen for sparepengene sine, sier Skaug.

Det er bare en myte at man må være rik for å kjøpe aksjer

 

Lurer du på om sparing i aksjemarkedet der noe for deg? Ta testen og finn ut hvordan du bør spare!

Alltid kvinnen som kommer dårligst ut

DNB har utarbeidet rapporten«Hvem eier verden»som kartlegger økonomisk skjevhet mellom kvinner og menn. Der kommer det fram at noen ganger er forskjellen liten, andre ganger enorm, men det er alltid kvinnen som kommer dårligst ut. Til sammen blir dette et kapitalgap.

Skjevheten skyldes i stor grad at menn i snitt sitter på mye større midler som kan gi kapitalinntekt enn kvinner, og at menn i større grad enn kvinner setter pengene i spareformer som historisk har gitt større avkastning enn for eksempel bankkonto.

– Det er ekstra synd fordi kvinner tjener mindre enn menn, og vi har mindre i formue. Det betyr at vi må spare enda smartere, sier Skaug.

 

Du må utnytte sparepotensialet ditt
Menn eier Oslo Børs

Av de private aksjeverdiene på Oslo Børs eier menn 70 prosent.

I verdi er forskjellen enda større, menn eier 80 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs.

I 2018 ble det utbetalt 58 milliarder kroner i aksjeutbytte.

Over 80 prosent av aksjeutbyttet gikk til menn.

I snitt mottok menn i underkant av 190.000 kroner i utbytte, mens kvinner mottok 93.000 kroner.

Men- det er fortsatt en ganske lav andel nordmenn som eier aksjer, om lag 13 prosent av befolkningen eier aksjer.

 

Sparer «i madrassen»

Da Skaug tok over som leder for Aksje Norge for to år siden, satt hun seg et mål – å sørge for at enda flere kvinner sparer i aksjemarkedet.

De siste halvannet året har hun sett at enda flere nordmenn sparer i aksjer og fond. 67 prosent av alle nye aksjonærer på børs er under 40 år, men fortsatt er det færre kvinner enn menn som investerer i aksjer.

Aksje Norges statistikk viser i likhet med DNBs rapport at kun en tredel av alle de private investorene i aksjer og aksjefond, er kvinner. Kroneverdien av det de eier er betydelig lavere enn hos menn.

Menn står også for over 60 prosent av all sparing i fond via faste spareavtaler. De har flere fond enn kvinner har og mens menn i snitt sparer 1057 kroner i fond i måneden, sparer kvinner 832 kroner i snitt.

– Det at kvinner tjener mindre er ikke avgjørende for denne ubalansen, sier Skaug.

Gutta er redd for å gå glipp av gevinst

DNBs kundedata viser at menn sparer mer enn kvinner, og mer enn det som kan forklares av lønnsforskjellen alene.

Vi finner også at like mange kvinner som menn sier at de sparer, men at kvinner i større grad enn menn sparer på bankkonto.

– Jeg tror kvinner i større grad enn menn er opptatt av å sikre pengene sine, mens gutta er mer redde for å gå glipp av mulig gevinst, sier Skaug.

Hun tror det er flere årsaker til dette.

– Undersøkelser viser at kvinner er betydelig mer opptatt av og nervøse for risiko enn det menn er, og at de kan mindre om økonomi og sparing. Det ønsker jeg å endre på, sier Skaug.

Målet er å bidra til at kvinner skal være godt rustet til å ta veloverveide beslutninger knyttet til egen økonomi og egne sparepenger.

– Du må utnytte sparepotensialet ditt, oppfordrer Skaug.

Vi du også utnytte ditt sparepotensiale? Ta testen her, og finn ut hvordan!

 

… det holder med en hundrelapp for å komme i gang

Kvinner kan mindre

Da nordmenns finansielle kunnskap ble kartlagt i 2015 i regi av OECD, fant Ellen Katrine Nyhus, professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved NORCE, at nordmenns økonomikunnskap generelt er høy sammenlignet med andre land.

– Men det som overrasket meg mest er at norske menn kan mer enn norske kvinner, og at forskjellen mellom kjønnene er større i Norge enn i de andre landene i undersøkelsen, sier Nyhus.

STØRST: Norske kvinner kan mindre enn menn om økonomi, og forskjellen er den største i Europa, viser Ellen K. Nyhus’ undersøkelser. Foto: Alf Solbakken

Nyhus gjennomførte en ny studie i 2018, der nordmenn ble stilt 50 spørsmål om 10 ulike finansielle tema.

I gjennomsnitt fikk deltakerne 56 prosent riktige svar i spørreundersøkelsen, men kvinnene drar snittet ned. Mennene fikk 62 prosent riktig, kvinner 50 prosent.

Kvinner svarer mest riktig på spørsmål som handler om bankkonti og betaling, men er særlig usikre på tema knyttet til sparing og investering. For både kvinner og menn er det finansielle kunnskapsnivået høyest for dem som har høyere utdanning, men menn har høyere kunnskap enn kvinner på alle utdannelsesnivå.

Vil du lære mer om sparing og investering? Besøk DNBs kunnskapsbank huninvesterer.no

– Et annet overraskende funn er kvinner med mer enn fire år med utdanning på høyskole eller universitet scorer lavere på undersøkelsen enn menn som har betydelig kortere utdanning, for eksempel kun videregående allmennfaglig utdannelse, sier Nyhus.

En hundrelapp er nok for å komme i gang

Etter at Kristin Skaug tok over som leder i Aksje Norge opplever hun ofte at folk tar kontakt for å snakke om aksjesparing.

– Ja, det er voldsomt. Et spørsmål som ofte går igjen, er hvor mye penger man må ha. Det er bare en myte at man må være rik for å kjøpe aksjer, det holder med en hundrelapp for å komme i gang, sier Skaug.

Mange lurer også på hvilke selskaper de skal satse på.

– Du er et vandrende aksjemarked, bruker jeg å si da. Du tar massevis av valg hver dag som forbruker, og disse vurderingene kan du bruke for å finne fram til hvilke selskaper du ønsker på investere i, sier Skaug.

For den som er urolig for å kjøpe aksjer, minner hun om at en aksje er en liten eierandel i et selskap.

– Husk på at de aller fleste bedrifter etableres for å tjene penger, og skape overskudd til eierne. Denne verdiskapningen kan du ta del i, men da må du eie aksjer, sier Skaug.

Vil du lære mer om sparing og investering? Besøk siden huninvesterer.no

 

AksjeNorge

AksjeNorge er en stiftelse som skal bidra til økt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene.

AksjeNorge drives på bakgrunn av støtte fra børsnoterte selskaper, fondsforvaltere, meglerhus, private bedrifter og organisasjoner som ønsker mer kunnskap om aksjer og aksjemarkedet blant privatpersoner i Norge.

 

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Red. anm. Denne artikkelen ble først publisert høsten 2019, men er oppdatert og republisert etter avtale med Kristin Skaug og Ellen K. Nyhus.