Livsfarlige hobbyelektrikere kan forårsake brann

Svikt i det eklektiske anlegget er en av de vanligste brannårsakene i norske boliger, og altfor ofte er det overivrige hobbyelektrikere som tukler det til.

Foto: Ver.1.02
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 15. feb 2018
Artikkelen er flere år gammel

Det er svært begrenset hva du selv kan gjøre på det elektriske anlegget i boligen. Derfor er det viktig å være klar over hva som er lov.

– Er du i tvil bør du aldri sette i gang med elektrisk arbeid, sier skadeleder i DNB Forsikring, Ketil Voll (bildet).

I en landsomfattende undersøkelse som ble utført for DNB av Ipsos MMI for et par år siden, kom det fram at 15 prosent av de spurte aldri har hatt el-kontroll av boligen, som vil si at en elektriker eller fagmann ser til at alt elektrisk fungerer og er i forskriftsmessig stand.

– Nordmenn er verdensmestere i oppussing, men alt for mange har for liten respekt for at enkelte oppgaver er pliktig å sette ut til fagfolk. Dette dreier seg ofte om elektrisk arbeid, men det finnes også mange hobbyrørleggere og hobbysnekkere der ute.

På tide å oppjustere innboforsikringen?

Sjekk alt er i orden når du kjøper ny bolig

– Når du kjøper ny bolig bør du være spesielt på vakt med å sjekke at papirene er i orden. Hvis tidligere eier eller megler ikke kan fremlegge bevis for at fagfolk er benyttet, kan det være et tegn på at det er utført arbeid som ikke er i forskriftsmessig stand, sier Voll.

Brann er den alvorligste konsekvensen av feil på el-anlegget, og vil som oftest medføre fare for tap av liv, store tap av økonomiske verdier, og ikke minst tap av ulike gjenstander med stor affeksjonsverdi.

Slik holder du brannøvelse hjemme

– Cirka 50 prosent av brannene som blir meldt til DNB Forsikring skyldes svikt i elektrisk anlegg, og når så mange som 15 prosent sier at de gjør endringer uten faglig bistand er det grunn til å tro at det er en sammenheng. Mitt klare råd er alltid å benytte fagfolk til utbedring av elektrisk anlegg, oppfordrer Voll.

Benytt alltid fagfolk til utbedring av elektrisk anlegg

Risikerer betydelig avkorting i erstatningssum

Skulle uhellet være ute og det blir avdekket at det er utført ulovlig elektrisk arbeid, risikerer forsikringstaker blant annet en betydelig avkorting i erstatningen. Mer alvorlig er selvsagt faren man setter seg selv og andre i. I tillegg til brannfaren kan det oppstå jordingsfeil, som kan medføre helsefarlig spenning på vannrør og kraner i bygningen, samt økonomisk tap ved at strøm går til jord.

ALLES MARERITT: Det er viktig å ikke leke hobbyelektriker hjemme. Dette kan bli resultatet.
Branner blir alltid etterforsket av politiet, og vedkommende risikerer også en reaksjon fra myndighetene

– Branner blir alltid etterforsket av politiet, og vedkommende risikerer også en reaksjon fra myndighetene. Som oftest vil reaksjonen være i form av et forelegg. Alvorligheten i det som er gjort og konsekvensene det får, vil være bestemmende for graden av reaksjon, sier Voll.

Om du skal gjøre endringer på det elektriske anlegget finner du mye nyttig info på NELFO. NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1 350 bedrifter som arbeider med installasjon innenfor elektrofagene i Norge.

DNBs husforsikring