Nå er det billig å forsikre seg mot høyere boliglånskostnader

Den lave interessen for å binde boliglånsrenten vedvarer, merker DNB, selv om en slik «forsikring» mot høyere boliglånskostnader nå er relativt «billig».

SKAL RENTEN OPP ELLER NED? – Det er stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen og hvordan renten vil utvikle seg, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 27. aug. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Nå ligger både 3, 5 og 10 års lavere eller på nesten på samme nivå som de flytende rentene. Forskjellen er liten sammenlignet med det som har vært normalt.

DNBs fastrentetilbud ser nå slik etter at prisene ble satt ytterligere ned 27. august 2019. Merk at 10 år fastrente nå er på et historisk lavt nivå! :
3 år: 2,65 prosent nominelt, 2,76 prosent effektiv
5 år: 2,70 prosent nominelt, 2,81 prosent effektivt
10 år: 2,75 prosent nominelt, 2,86 prosent effektivt

Sjekk alle rentene her

Her finner du priseksempler på lån med fastrente versus lån med flytende rente

Sist gang banken merket et hopp i etterspørselen etter fastrente var i 2015 og 2016. Mange valgte å binde renten da tre års fastrente en kort periode i 2015 var billigere enn den flytende renten, som nå. Etterspørselen holdt seg relativt høy ut gjennom 2016 da fastrentene var på det laveste, men siden 2017 har etterspørselen etter fastrente vært tilbake på et – i Norge – normalt lavt nivå.

Det er den altså fortsatt selv om rentenivået i Norge det siste året har beveget seg oppover. Norges Bank har i løpet av de siste ni månedene satt opp styringsrenten tre ganger – med 0,75 prosentpoeng til 1,25 prosent – og signalisert at den vil heve den ytterligere to ganger, først i løpet av året, og ytterligere en gang i løpet av prognoseperioden, som varer fram til 2022. Når Norges Bank setter opp styringsrenten følger ofte bankene etter og setter opp boliglånsrenten.

DNB Markets anslår på sin side at Norges Bank i nevnte treårsperiode vil heve styringsrenten kun én gang til , sannsynligvis i desember, og at styringsrenten deretter vil bli værende på 1,5 prosent ut perioden. DNB Markets vil imidlertid legge fram oppdaterte prognoser 22. august.

– Det er stor usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske utviklingen, både her hjemme og hos Norges handelspartnere. Derfor er det også grunn til å være usikker på hvordan renten vil utvikle seg, sier makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære.

Fast eller flytende?

Makroøkonomen synes at det er vanskelig å gi et entydig svar på om det en god idé å binde renten nå eller ikke.

– Det kommer helt an på hvilken livssituasjon du befinner deg i, hvor høy gjeld du har, forventet lønnsvekst, om fleksibilitet er viktigere enn forutsigbarhet eller omvendt, sier hun.

– Hvis du har høy gjeld og ønsker å forsikre deg mot at renten stiger mye kan det være lurt å vurdere fastrente for en del av lånet i hvert fall. I skrivende stund ligger dagens fastrenter like under den flytende renten, og sånn sett er «forsikringspremien» du betaler for fastrente nå relativt lav. Det er imidlertid ikke mulig å vite sikkert om fastrente vil lønne seg fremfor flytende rente. Historisk har det ikke lønt seg, men det trenger ikke å være noen fasit, mener Strøm Fjære.

Mange nordmenn har opplevd flere tiår med fallende rente da det ikke lønte det seg å binde renten. Nå er imidlertid bildet et helt annet. Rentenivået har nå steget litt etter å ha vært på et rekordlavt nivå lenge.

Trenger du boliglån? Søk lån/finansieringsbevis her

DNBs boliglånstilbud:

DNB vurderer alle lånesøknader individuelt. Best vilkår gir vi på Grønt Boliglån, det vil si hvis boligen har energiklasse A eller B.

I DNB kan du som nevnt også velge fastrente, det vil si å binde renten på hele eller en del av lånet i tre, fem eller ti år.

Sjekk rentene her

Her finner du priseksempler på lån med fastrente versus lån med flytende rente

Til sammenligning var ikke fastrentene så veldig mye billigere da de var på sitt aller laveste i 2016 enn de er nå, spesielt ikke 10 og 5 års. Slik så fastrenterentesatsene ut da de var på sitt aller laveste:

Tre års fastrente: 1,95 nominell (fra 10. mars 2016 til 03. oktober 2016)
Fem års fastrente: 2.30 nominelt (fra 26. februar 2016 til 2. oktober 2016)
Ti års fastrente: 2,85 nominelt (fra 10. august 2016 til 15. november 2016)

Fakta om fastrentelån i DNB

Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet.

Vær oppmerksom på at fastrenteprisene kan bli endret på kort varsel og at fastrenten bestemmes den dagen banken utbetaler lånet. Du vil bli varslet hvis fastrenten øker mer enn 0,10 prosentpoeng fra avtalen er inngått til avtalen blir registrert hos oss.

Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale, men vær klar over at dette kan føre til ekstra kostnader for deg. Du bør derfor sjekke dette med banken i forkant.

Går du ut på overkurs, må du betale: Dersom renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller endrer nedbetalingsplanen.

Går du ut på underkurs, kan du få igjen penger: Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. Merk at bankene her har ulik praksis og at du derfor bør se på dette også når du sammenligner bankenes fastrentetilbud.

Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig.


Les også denne saken:

Tror på lave renter i lang, lang tid

Mener at mange tenker for kortsiktig

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl (bildet), mener at mange tenker for kortsiktig når de vurderer om de skal binde boliglånsrenten eller ikke.

Sandmæl vil anbefale alle som trenger eller ønsker å forsikre seg mot høyere renteutgifter, å tenke igjennom hvorvidt de kan være tjent med å binde hele eller deler av boliglånet.

– Se deg ikke blind på om fastrenten ligger over eller under den flytende renten. Fastrente må ses på som en forsikring mot fremtidig høyere rentekostnader, og en slik «forsikring» kan spesielt mange unge ha behov for. De har ofte trang økonomi og trenger økonomisk forutsigbarhet, i hvert fall i noen år fremover, erfarer Sandmæl.

Hun er enig i at prisen på en slik forsikring nå er gunstig.

– Motivet for å velge fastrente bør imidlertid ikke være at du skal tjene på det. Du skal binde renten hvis du har behov eller ønske om forutsigbare på rentekostnader framover. Føler du at fastrente blir for lite fleksibelt, kan du binde bare en del av lånet. Du behøver ikke å binde hele, sier hun.