Nyskilt og satser på ny? Dette må du tenke på

Skal du etablere deg på nytt etter en skilsmisse? Da bør du ta noen økonomiske forholdsregler.

HUSK: Når du eventuelt investerer i ny felles bolig med ny partner bør dere lage en klar avtale på eierforhold. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Color Factory 7.1
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 11. sep. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Advokat Poulsson fra Codex Advokater i Oslo | DNB Eiendom følge tall fra SSB ender nesten annethvert ekteskap i Norge med brudd, og tallet er enda høyere for samboerskap.

Samtidig er det også mange som gifter seg på nytt, eller etablerer nye samboerforhold. Flere i denne gruppen har med seg store verdier inn i det nye forholdet.

Mange har selvsagt lært av å ha vært gjennom et brudd tidligere, men overraskende mange par unnlater å snakke om økonomi, forteller Andreas Poulsson hos familierettsadvokater.no.

– Mitt beste råd: Prat om økonomi før dere flytter sammen!

Her har DNB samlet alt som er viktig å vurdere ved et samlivsbrudd

Det er viktig å gjøre opp med eksen først!

Før du etablerer deg på nytt etter en skilsmisse eller brutt samboerforhold, bør du ha tatt oppgjøret med din tidligere partner i forkant, sier advokaten.

– I alle fall før du kjøper ny bolig med en ny.

Advokat Andreas Poulsson (Foto: Thomas Haugersveen, Redink)
Start på ny med full oversikt over hva du tar med inn

Før du kjøper noe nytt eller flytter inn til ny partner bør du være sikker på hvor du står økonomisk. Etter at det er kartlagt, sørg for dokumentasjon på hva du tar med deg inn i det nye ekteskapet eller samboerskapet.

– Ikke minst om du eller dere har barn fra tidligere er det viktig å ha orden på hvem som eier hva.

Slik skal det økonomiske oppgjøret rundt tidligere felles bolig gjøres

UNNGÅ KRANGLING: Husk på barna og at du også skal sikre dem mot økonomisk rot ved en ny senere skilsmisse eller arvesituasjon. Med ryddige og gode avtaler unngås mye unødvendig krangling. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Mitt og ditt, eller vårt sammen?

Når du eventuelt investerer i ny felles bolig med ny partner bør dere lage en klar avtale på eierforhold. Sett opp hva som skal likedeles ved et eventuelt senere brudd, og hva som skal holdes utenfor delingen ved skjevdeling eller særeie.

Å avklare eierforhold på forhånd er mye viktigere enn mange er klar over

Fire av fem samboerpar i Norge har ikke skrevet noen samboeravtale, og mange som er gift kjenner ikke til skjevdelingsreglene i ekteskapsloven. – Ikke gå i den fella og utsett ting, gjør det nå!

Det viktigste er å få ned på papiret hvem som eier hva og å avklare hvordan fordelingen blir ved et brudd. Avtalen bør oppdateres en gang i året, sier advokaten.

Her kan du laste ned en samboeravtale

SMART VALG: Det kan være veldig smart å ta den økonomiske praten og lage gode avtaler mens dere ennå er gode venner og klarer å tenke fornuftig. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Din andel av egenkapitalen utgjør din eierandel uansett om du er gift eller samboer

– Kjøper dere for eksempel bolig sammen og finansierer hver deres halvpart av boligen med sparepenger (skjevdelingsmidler) og lån, vil dere eie boligen med 50 prosent hver.

Er det slik at en av dere går inn med mer egenkapital på kjøpstidspunktet, eier også den parten tilsvarende andel.

Skriv en avtale der det klart fremgår hvem som eier hvor mye av boligen

Når en av partene har finansiert sin andel av boligen med mer egenkapital enn den andre, blir resultatet at verdien av boligen heller ikke skal deles likt ved en skilsmisse, selv om ekteskapsloven tar utgangspunkt i felleseie. Felleseie gjelder kun verdier som er opptjent sammen mens dere var gift, ikke hva dere gikk inn med.

Dette er noe mange ikke er klar over.

Her kan du søke om finansieringsbevis for nytt boliglån

Beskytt deg mot ny ektefelles kreditorer

Gifter du deg med en som har mye gjeld bør du også passe på. Da bør du ved hjelp av ektepakt for eksempel hindre at din familiehytte blir tatt i pant av ektefellens kreditorer.

Gifter du deg med en som har mye gjeld fra før må du ta ekstra forholdsregler!

– En ektepakt må være skriftlig og undertegnes av to vitner. For at ektepakten skal være gyldig må den tinglyses i ektepaktregisteret. Inneholder den bestemmelser om fast eiendom må den også tinglyses i grunnboken, sier Poulsson.

Går du for samboerskap så bør dere skrive samboeravtale. Du finner eksempel på en slik avtale i PDF på denne siden.

Her har DNB samlet alt som er viktig å vurdere ved et samlivsbrudd

Slik kan dere få bedre oversikt:

  • Inngå klare avtaler om eierforholdet i boligen.
  • Sørg for å dokumentere hvem av dere som betaler hva ved oppussing av boligen*.
  • Lag avtaler på hvem som betaler hvor mye på felles gjeld*.
  • Lag klare avtaler hvis dere bruker felleseiemidler på eiendom som er den enes skjevdelingseiendom, f eks en familiehytte.

* Pengene du gikk inn i samboerskapet eller ekteskapet med kalles «skjevdelingsmidler» ved en skilsmisse. Penger som skjevdeles holdes utenfor felleseie i et økonomisk oppgjør. Har du betalt mer på gjelden eller mer av oppussingen med sparepenger du hadde fra før dere giftet dere, skal du ha igjen disse pengene ved en skilsmisse.