Pensjonsklasseskillet: - hvilken klasse tilhører du?

– Det vil bli store inntektsforskjeller blant fremtidens eldre. På mange måter vil det bli et klasseskille blant pensjonister avhengig av hvilken pensjonsordning du har gjennom jobben din i dag, med mindre du sparer selv. Det er tjenestepensjon som vil ha mest å si for hvor mye man vil sitte igjen med, mener pensjonsekspert i DNB, Bengt Olav Lund.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 27. mar. 2017
Artikkelen er flere år gammel

Mange pensjonister blir tatt på senga av inntektsreduksjonen som kommer når de blir pensjonist, og det blir også mer og mer vanlig å ta med seg gjeld inn i pensjonsalder.

– Det er ikke slik at man som pensjonist plutselig bruker mye mindre penger. Folk i dag har god helse og lever lengre, og de fleste eldre lever et aktivt og innholdsrikt liv. Men det koster penger å være aktiv!

– De beste pensjonsordningene gir deg vanligvis 66 % av lønn, men selv dette pensjonsnivået er for lavt mener flertallet i våre undersøkelser. Nordmenn er superoptimister når det kommer til egen pensjon. I snitt ser de for seg at de vil sitte igjen med en gullpensjon på hele 69 prosent av inntekten, sier Lund.

OPTIMISTER: – Nordmenn er superoptimister når det kommer til egen pensjon, sier pensjons- og spareekspert i DNB, Bengt Olav Lund.

Lund mener det går an å dele fremtidens pensjonister i fem klasser:

«Minstepensjonistene»: Vil hovedsakelig få utbetalt sin pensjon fra folketrygd 

Det som kjennetegner denne gruppen er at de har liten eller ingen opptjent tjenestepensjon og at at de vil få utbetalt lav pensjon. Pensjonssjokket vil muligens bli mindre for denne gruppen enn andre grupper fordi de er vant med lav inntekt. Denne gruppen er helt avhengig av egen sparing for å kunne realisere tidligpensjon.

 • Selvstendig næringsdrivende uten egen pensjonssparing
 • Uførepensjonister (vil få utbetalt omtrent samme som i dag)
 • Personer som har vært lenge utenfor arbeidslivet eller jobbet deltid
 • Personer som har jobbet i utlandet uten å få med seg en pensjon derfra

«Minimumspensjon»: Denne gruppen vil få utbetalt ca. 50–60 % av dagens inntekt
Denne gruppen vil oppnå relativt lave pensjonsytelser, og er en gruppe som bør spare opp egne midler til pensjon, fordi gapet mellom lønn og pensjonsinntekter vil bli store. Er avhengig av betydelig egen sparing for å kunne realisere tidligpensjon.

 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) med 2 % innskudd
 • Lav innskuddspensjon (2–4 %) med lav avkastning (for eksempel hvis du har hatt innskuddsprofil på lav aksjeandel)
 • Lavtlønnede med ytelsespensjon (lave ytelser fordi pensjonsnivået ikke dekker inn det som er betalt inn)
 • Selvstendig næringsdrivende med lav eller varierende inntekt som ikke har spart opp nok egne midler pensjon

«Middelklassen»: Denne gruppen vil få utbetalt ca. 60–66 % av dagens inntekt
Vil oppnå en normal pensjonsinntekt opp mot 2/3 av lønn. Kan forvente å kunne gå av med tidligpensjon og fortsatt opprettholde en god pensjonsinntekt med noe egen sparing.

 • Middels innskuddsordninger (for eksempel over 4 %) med god forvaltning (for eksempel høy avkastning som følge av høy aksjeandel)
 • Personer med gode ytelsesordninger og som har jobbet hele livet
 • Personer som har hatt noen år i ytelsesordning og noen år med relativt god innskuddspensjon (omdanning av pensjon fra ytelsespensjon til innskuddspensjon)
 • Selvstendig næringsdrivende med høy lønn som også har spart noe til pensjon

«Pensjonsoverklassen»: 66–70 % av dagens inntekt
Det som kjennetegner denne gruppen er at de har vært i jobb lenge og derfor tjent opp gode pensjonsrettigheter eller har store pensjonsinnskudd.

 • Offentlig og privat ansatte som har hatt ytelsespensjon (og eventuelt AFP)
 • Middels / høy lønn og ytelsesordning
 • Gode innskuddsordninger (med god forvaltning)
 • Mye egen sparing (som kompenserer for dårligere tjenestepensjon)
 • Gode hybridordninger
 • Selvstendig næringsdrivende som har stor oppsparing (egen sparing og sparing i pensjonsprodukt for selvstendig næringsdrivende)

«Pensjonsadelen»: 70+ % av dagens inntekt eller egen avtale om tidligpensjon
Vil kunne forvente å ha en svært god pensjon, og vil også være en gruppe som kan forvente å kunne gå av med tidligpensjon og fortsatt ha en god pensjonsinntekt.

 • Innskuddsordninger opp mot maksnivå
 • Toppledere, stortingsrepresentanter eller andre grupper med egne pensjonsavtaler
 • Ansatte med innskudds- eller ytelsesordninger og AFP (kan gå av tidlig med full opptjening)
START SPARING: Som selvstendig næringsdrivende frilanser får du skattefordeler ved pensjonssparing.

Slik kan du hoppe mellom klasser:

Egen sparing
Fortsatt er det alt for få som sparer til egen pensjon. Våre undersøkelser har vist at om lag 1 av 3 nordmenn sparer til pensjon. Egen sparing vil gjøre underverker for din pensjonsøkonomi, og vil også gjøre det mulig å gå av tidlig.

Slik kan du øke din egen pensjon

Bytte jobb til arbeidstaker med god pensjonsordning
– Alt for få er bevisste på hvor mye en pensjonsordning betyr. Pensjon er utsatt lønn, og bør derfor regnes med på lik linje som pengene som kommer opp på lønnslippen. Forskjellen mellom en god og en dårlig pensjonsordning for en person med gjennomsnittslønn kan bety opp mot 30.000 i årlig sparing. Gjennom et langt liv (og med renter-renters effekt) blir det snakk om store summer på din pensjonskonto.

Pensjonskalkulatorer er et godt hjelpemiddel for å få oversikten

Bedre forvaltning av egen pensjon (innskuddspensjon / hybridpensjon)
Alle med innskuddspensjon må selv ta ansvar for forvaltningen. Har du lang sparehorisont bør du øke risikonivået slik at du kan oppnå høyere avkastning. Bare rundt 6 prosent av de med innskuddspensjon har endret sitt risikonivå, men heldigvis har vi sett en liten økning de siste årene.

Jobbe lengre
Noen år ekstra i jobb vil ha mye å si for din pensjonsinntekt. Det nye pensjonssystemet belønner de som står lenge i jobb, og straffer på tilsvarende måte de som ønsker å gå av tidlig eller har vært utenfor arbeidslivet.

Pensjon fra A til Å

KLASSESKILLE: Det vil bli et klasseskille blant pensjonister avhengig av hvilken pensjonsordning de har gjennom jobben sin i dag, med mindre man sparer selv, sier DNBs pensjonsekspert.