Permittert?

Slik påvirker det inntekten din

Forbrukerøkonom: - Jo høyere lønn du har i dag, jo større vil inntektsreduksjonen bli. Se regnestykket.

PERMITTERINGER: - Mange må forberede seg på lavere inntekt i en periode, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 13. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Saken er oppdatert mandag 23. mars.

Ny regler for permittering trådte i kraft fredag 20. mars etter at regjeringen fredag 13. mars foreslo å endre dem. Hensikten var å bidra til at bedrifter og arbeidstakere som nå må permittere/blir permittert, kommer seg gjennom korona-krisen.

Blant annet vil arbeidstakere som blir permittert, nå få "full" lønn de 20 første dagene, mot 15 dager tidligere. Staten skal avlaste bedriftene ved å ta regningen for 18 av de 20 dagene. 

Det vil si at permitterte i de første 20 dagene vil få full lønn fra arbeidsgivere de to første dagene og deretter "full lønn" opptil 6G fra staten/NAV i 18 dager. 6G tilsvarer nesten 600.000 kroner. Etter de 20 første dagene kan de permitterte søke om dagpenger som vil være 80 prosent av inntektens første 300.000 kroner og deretter 62,4 prosent av inntekten opptil 6G. 

Inntektsgrensen for å motta dagpenger er samtidig senket fra 150.000 til 72.000 kroner for inntekt de siste 12 månedene.

- Når staten tar en større del av regningen, vil en positiv effekt være at permitterte arbeidstakere slipper å miste jobben, mens bedriften de arbeider i kommer seg gjennom denne vanskelige perioden til verden blir mer normal igjen, forklarer forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

De nye reglene for permittering:

Slik er de nye permitteringsreglene begrunnet, forklart og beskrevet mandag 23. mars på regjeringens egen nettside, regjeringen.no:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
  • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.

Slik fungerer en permittering

Å være permittert er ikke det samme som å være oppsagt eller i permisjon. Ifølge Arbeidstilsynet er permittering en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver fritatt lønnsplikt. Arbeidsforholdet består, og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Hvis det er klart eller overveiende sannsynlig at permitteringen vil bli permanent, skal oppsigelse brukes.

- Etter de første dagene med "full" lønn vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV i hittil inntil 26 uker, forklarer Sandmæl.

For fagorganisert kan regler for permitteringer også være regulert av en tariffavtale.

Er du permittert? Her beskriver NAV hvordan du skal gå frem for å søke dagpenger

Er du bekymret for økonomien din? For deg som er berørt av situasjonen med Korona-viruset tilbyr DNB nå avdragsfrihet på boliglånet.

Mange må forberede seg på lavere inntekt

Sandmæl sier at mange permitterte må forberede seg på at de vil få lavere inntekt i en periode.

- Jo høyere lønn du har i dag, jo større vil reduksjonen i inntekt bli hvis du blir permittert eller mister jobben, gjør hun oppmerksom på.

Eksempel:

Hvis begge foreldrene i en familie blir permitterte – og begge hittil har hatt en inntekt lik 6G, dvs. 599.148 kroner – vil hver av dem 20 dager etter at de har fått permitteringsvarsel få en månedlig inntektsreduksjon på 14.400 før skatt, det vil si til sammen nesten 30.000 kroner mindre per måned før skatt.

Dette paret får ingen inntektsredusjon de 20 første dagene før de går over på dagpenger. Det er fordi lønnen deres er lik 6G, dvs cirka 600.000 kroner. De som tjener mer enn dette vil få en inntektsreduksjon allerede fra dag 3 etter at permittering er varslet.

KUTTE: - Finn ut av hvor du kan kutte i forbruket ditt, råder Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

Slik forbereder du deg 

Her er forbrukerøkonomens råd om hvordan du kan forberede deg på en periode med lavere inntekt:

Skaff deg oversikt 

- Hva bruker du penger på? Gå gjennom kontoutskrifter for å få en oversikt. 

Kutt ned 

- Finn ut av hvor du kan kutte. Behold i første omgang kun de mest nødvendige utgiftene for å se om økonomien går rundt i tilfelle inntektsbortfall. 

Utsett regninger 

- Utsett de regningene med lavest rente først. Studielånet kan du utsette hele 36 ganger. Kontakt banken hvis du har behov for avdragsfrihet på bil- eller boliglånet. Trenger du å utsette andre regninger, kontakt leverandøren. Ikke la regningene hope seg opp. 

Sett opp budsjett 

- Etter at du har kuttet ned er tiden inne for å sette opp et budsjett over inntekt og utgiftene dine.

Buffer 

- Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for det i budsjettet ditt slik at du står mer rustet i denne urolige tiden. 

Vær også klar over dette:

EU-kontroll? Hvis du er en av de mange bileierne som perioden 13. mars til 30. april skal ha bilen på EU-kontroll, vær klar over at fristen er utsatt med to måneder. Men har du allerede hatt bilen inne og fått en såkalt 3-feil, vil du ikke få ny frist.

Periodebillett? Har du kjøp periodebillett hos Vy som du nå ikke får brukt på grunn av at du jobber hjemme for eksempel, kan du stoppe den og få refundert de resterende dagene du ikke får brukt den. Flere kollektivtransportselskaper tilbyr slike eller lignende ordninger, blant annet Ruter, ifølge dinside.no