Professor: - Bankene må bidra til at også kvinner tør bruke flere sparemåter

#huninvesterer: – Bankene må bli flinkere til opplyse kundene, spesielt kvinnene, om at det går an å ha et sparebein i aksjemarkedet uten å ta stor risiko, mener professor og forsker, Ellen K. Nyhus.

ANBEFALER SPAREBEIN I AKSJEMARKEDET: – Kvinnene tjener generelt mindre enn menn og vil derfor ikke risikere like mye, men det trenger de heller ikke. Det går an å ha et bein i aksjemarkedet uten å risikere for mye, sier professor og forsker, Ellen K. Nyhus. Foto: Alf Solbakken
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 07. okt 2019
Artikkelen er flere år gammel

Nivået på finansiell kunnskap er gjennomgående lavere hos norske kvinner enn hos norske menn. Dette kan forklare at kvinner i mindre grad enn menn investerer pengene i aksjemarkedet. Dermed har mennene fått en langt større bit av verdiutvikling på børsen de siste årene enn kvinnene.

Dette kommer fram av en undersøkelse om finansiell kunnskap hos kvinner og menn, som Nyhus har ledet. Undersøkelsen er gjennomført i regi av forskningsstiftelsen NORCE.

– Vi ser at flere kvinner enn menn sparer utelukkende i bank, og slik utviklingen i aksjemarkedet har vært, har de tapt på dette. Det vedvarende lave rentenivået har gjort banksparing til dårlig butikk for langsiktig sparing, for eksempel til pensjon, konstaterer hun.

Nyhus mener at flere kvinner med fordel kunne satt noe av sparingen sin i aksjer eller fond, men antar at mange ikke tør fordi de er redd for at pengene kan gå tapt.

– Kvinnene tjener generelt mindre enn menn og vil derfor ikke risikere like mye, men det trenger de heller ikke. Det går an å ha et bein i aksjemarkedet uten å risikere for mye. Mange trenger nok å lære om hvordan de kan spre risiko på en god måte ved å diversifisere, sier hun.

Sjekk ut kapitalgapet der du bor og få tips til hvordan du kan spare smartere

Bidra til økt kunnskap om risiko og sparing

Nyhus mener at det er viktig at privatøkonomi får en større plass i skolens pensum. I tillegg kan bankene bidra til å øke kunnskapsnivået blant både egne kunder og folk flest. Hun mener at mange vil være motiverte til å lære om økonomi når det er relevant for dem, og det er det gjerne når de er i kontakt med en bank.

– Bankene da bør sørge for at også småsparerne, både kvinner og menn, forstår at de ved å ha et sparebein i aksjemarkedet kan få bedre avkastning til fortsatt lav eller moderat risiko. Flere må gjøres oppmerksom på at ulike finansielle produkter har ulik risiko og pris, slik at de kan velge det de er komfortable med ut fra hvor lenge de kan avse pengene og hvor mye de har råd til å kunne tape, sier hun.

VIL BIDRA: – Som Norges største bank har et ansvar for å utjevne forskjeller der det er naturlig at vi kan bidra. Da handler blant annet om å bidra til økt kunnskap om ulike spare- og investeringsformer, slik Nyhus peker på at vi bør gjøre, sier Ingjerd Blekeli Spiten. Foto: Stig B. Fiksdal

Enig i at banken har et ansvar

Personmarkedssjef i DNB, Ingjerd Spiten, sier at banken de siste årene har gjort mye for å gjøre aksje- og fondssparing enklere og mer tilgjengelig for folk flest, men er enig i at mer må gjøres.

DNB har i løpet av de siste par årene utviklet appen Spare, som er ansett som en av markedets beste spareapper. Her kan kundene styre og få totaloversikt over sparingen sin, få automatisk fondsrådgivning, opprette spareavtaler samt kjøpe og selge aksjer og fond. Flere kvinner enn menn har brukt appen til å opprette sparemål.

Banken har også utviklet Lærepenger, et opplæringsprogram i privatøkonomi for barn og unge, som både skolen, foreldre og barna selv kan bruke.

– Som Norges største bank har et ansvar for å utjevne forskjeller der det er naturlig at vi kan bidra. Da handler blant annet om å bidra til økt kunnskap om ulike spare- og investeringsformer, slik Nyhus peker på at vi bør gjøre, sier Spiten.

DNB har spurt kunder som ikke sparer i fond, hvorfor de ikke gjør det, og da har flere kvinner enn menn trukket fram at de ikke kan nok og at de er urolige for å ta for høy risiko.

Lønnsforskjellene forklarer ikke alt

Både Nyhus og Spiten ser flere årsaken til at flere menn enn kvinner bruker flere sparemåter. Den mest åpenbare er at mennene fortsatt tjener mer enn kvinnene.

– Forskjellen på hvor mye mer menn investerer, er imidlertid større enn lønnsforskjellen skulle tilsi. Dersom kvinner og menn hadde hatt lik lønn, så ville likevel menn «tjent» 53 milliarder mer. Men har mer plassert i verdipapirer med relativt høy avkastning, og har derfor en mye høyere kapitalinntekt, ifølge beregninger som Menon har gjort for oss, sier Spiten.

– Det at menn har fått høyere avkastning på sparingen sin har også bidratt til at de får mer kapitalinntekt og større formue i tillegg til at de i gjennomsnitt tjener bedre enn kvinnene, legger Spiten til.

2018 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn i underkant av 89 prosent av menns. Tar vi med kapitalinntekter, faller kvinners andel til 69 prosent, viser beregninger Menon har gjort for DNB.

Kapitalinntekt er renteinntekter, aksjeutbytte og gevinster ved salg av bolig, tomter og annen eiendom.

Slik øker du avkastningen uten å ta for mye risiko

Forvalter i DNB, Anette Hjertø, sier at nordmenn, både kvinner og menn, er flinke sparere, men skulle gjerne sett at flere kvinner fikk øynene opp for at det kan være lurt å sette litt av den langsiktige sparingen i aksjefond. Tall fra Verdipapirenes fondsforening (VFF) viser at for hver hundrelapp en mann sparer i fond, sparer en kvinne 79 kroner i fond.

LANGSIKTIG SPARING: -Hvis du har penger som du ikke har tenkt å bruke på mange år, vurder å investere noe i kombinasjons- eller aksjefond også, råder forvalter i DNB, Anette Hjertø. Foto: Stig B. Fiksdal

– Det er alltid fornuftig å ha penger i banken til uforutsette utgifter. Men hvis du har penger som du ikke har tenkt å bruke på mange år, vurder å investere noe i kombinasjons- eller aksjefond også, råder hun.

Aksjemarkedet har historisk sett gitt langt høyere avkastning enn banksparing, men du må regne med svingninger underveis.

– Penger du invester i aksjemarkedet bør du derfor kunne avse i minst fem år fremover, slik at du slipper å selge deg ut på et dårlig tidspunkt, presiserer forvalteren.

Forvalter Anettes råd til banksparere som ønsker større avkastning til fortsatt lav eller moderat risiko:

• Du bør sette mål og ha en plan for sparingen din
• Spre sparingen din og spar jevnlig, inngå gjerne en spareavtale som inkluderer både banksparing og annen type sparing.
• Velg tilleggsalternativer til banksparing ut fra hvor lenge du kan avse pengene og hvor høy risiko du er villig til å ta
• Vil du investere i aksjemarkedet, tar du lavere risiko ved å velge fond fremfor enkeltaksjer.

Merk:  Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond vil i perioder være negativ som følge av kurstap.

Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.