Skilsmisse og samlivsbrudd: - Det påvirker ikke bare helsa, men også økonomien

Skilsmisse og samlivsbrudd kan bli en dyr affære. Slik påvirker det økonomien din.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 30. aug. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Hvert år inngås nye ekteskap, mens andre brytes opp. I 2016 var det 22.537 som giftet seg, 10.842 som separerte seg og 9.345 som skilte seg, ifølge SSB.

Mens det å gifte seg er en gledens dag, er skilsmissen ikke fullt så lystbetont. Det er gjerne en lang prosess som begynte kanskje allerede flere år før samtalen om å skilles i det hele tatt blir tatt opp.

At man vegrer seg mot å skille veier skyldes gjerne flere ting, men her har ofte økonomien en finger med i spillet, ifølge forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl (bildet).

Har jeg råd til å skilles?

– Jeg får stadig spørsmål om hvordan en skilsmisse påvirker økonomien. Det de fleste ønsker å finne ut av er om de faktisk har råd til å skille seg. En skilsmisse påvirker ikke bare helsa, men også økonomien, sier hun.

Kvinnen er mer sårbar: -Der mannen i større grad buker pengene sine på hus, hytte, bil, pensjon og ting som har en langsiktig verdi, prioriterer kvinner gjerne ferie, interiør, mat, klær og oppussing. Det er også flere kvinner enn menn som jobber mindre i småbarnsfasen, noe som gir tapt inntekt og pensjonsopptjening, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal.

Her er Sandmæls liste over hva en skilsmisse kan bety for økonomien din:

Den ene skal kjøpe ut den andre

– Når man skilles er et av de første punktene på listen å finne ut av hva dere skal gjøre med bosituasjonen. Noen velger å etterlate boligen til den som skal ha barna mest mens andre velger å selge for at begge parter kan kjøpe noe nytt.

Hvem skal flytte ut? Eller skal begge?

– Hvis den ene parten skal kjøpe ut den andre fra felles bolig må man først bli enige om prisen på boligen. En takst koster ca 4000 – 5000 kroner avhengig av takstmannen, og hvor stort arbeid det er med å utarbeide den. Selv om boligen blir taksert er det slettes ikke alltid partene blir enige om boligens verdi og mange bruker mye tid og ressurser på å krangle om boligen verdi. Når man er blitt enige om hvem som skal overta boligen til hvilken pris skal det sendes nytt skjøte til Kartverket. Som ektefeller slipper man dokumentavgift på boligen ved separasjon, det samme gjelder hvis en av partene skal overta bilen.

Les også:Felleseie betyr ikke at boligen skal deles likt.

Deling av boet

– Velger dere å selge boligen for å kjøpe noe hver for dere får dere begge avklart den økonomiske situasjonen og kan frigjøre kapital.

Det koster å selge og kjøpe

– På den andre siden følger det en rekke kostnader knyttet med salg og kjøp. For å selge boligen må man ut med penger til en takstmann og eiendomsmegler. Ved kjøp kan det følge utgifter som dokumentavgift og eventuell oppussing. Dokumentavgiften er på hele 2,5 prosent av boligens verdi. Man har gjerne mindre penger å kjøpe for når man er på egenhånd, og da kan man fort ende opp med å måtte ta opp større lån for å få råd til et sted å bo.

Økonomisk fordeling

– I følge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Utgangspunktet er at ektefellenes felleseie ses på som en helhet som skal deles i to når man velger å skilles.

Når alt skal deles på to.

– Fordeling av ektefellenes felleseie til fordeling beregnes ved at felleseieformuen summeres før man trekker fra gjeld. Da sitter man igjen med et nettobeløp som skal deles likt.

Skjevdeling

– Det finnes et unntak fra regelen om at felleseie skal likedeles som kalles skjevdelingsregelen.

Arv og gaver holdes utenfor.

– Denne regelen sier at verdien av formue som klart kan føres tilbake til verdier som ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet, eller fått i arv eller gaver fra andre enn ektefellen kan holdes utenfor delingen, dersom en av ektefellene krever det.

Fra hvilket tidspunkt slutter man å dele

– Det er et såkalt skjæringspunkt som markerer skillet mellom deres felles og separate økonomi. Skjæringspunktet er den datoen fylkesmannen mottar separasjonssøknaden, eller datoen når en av partene flytter ut.

Dagen fylkesmannen mottar seperasjonssøknaden.

– Det er formuen og gjelden dere har på dette tidspunktet som danner utgangspunktet for delingen, verdsettelsen av formue og størrelsen på formuesmassen. Det du skaffer deg av verdi eller pådrar deg av gjeld og andre utgifter etter dette tidspunktet beholder du selv.

 

Søk barnetrygd

– Den av foreldrene som barna skal bo hos, har rett på en ekstra barnetrygd og eventuelt andre ytelser for enslige forsørgere. Dette gjelder frem til barnet er 18 år. Meld fra til nærmeste NAV-kontor og send med flytteattest og meklingsattest.

Les også:Dette har du rett på når du har barn.

Skatt

– Dersom du mottar ekstra barnetrygd (se ovenfor), har du også rett på et særfradrag på alminnelig inntekt. Fra januar i år skattlegges enslige forsørgere i skatteklasse 1.

Barnebidrag

– Den som ikke har barnet boende hos seg er pliktig til å betale barnebidrag til den andre parten. Barnebidraget regnes ut fra foreldrenes inntekt og omfanget av samværet. Her er det også muligheter for private avtaler.

Advokat

– Mange må ty til advokat for å ordne opp i økonomiske eller andre uenigheter. En time med advokat koster ofte mellom 1500 til 2000 kroner + mva.