Slik vil regjeringen bekjempe barnefattigdom

En budsjettlekkasje melder om gratis kjernetid i barnehage og tiltak for at alle skal få delta på fritidsaktiviteter og ferietilbud. En god start, men ikke nok, mener Redd Barna.

UTENFOR: – I et av verdens rikeste land er det tusenvis av barn som ikke deltar på en av de viktigste sosiale arenaene, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: NTB Scanpix.
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 03. okt. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Mandag, 8.oktober, legges statsbudsjettet for 2019 frem og allerede har lekkasjene begynt å komme på løpende bånd.

Tiltak som er sårt trengt

En av lekkasjene omhandler tiltak for å bekjempe barnefattigdom og det foreslås å innvilge 181 millioner. I dag er det nemlig stadig flere barn i Norge som lever i fattigdom, ett av ti barn, ifølge tall fra Bufdir.

Blant tiltakene finner vi gratis barnehage for toåringer og et pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter og ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforeningen.

– Dette er gode nyheter og tiltak som er sårt trengt, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

NOEN DU KJENNER: – Vi vet at det finnes to–tre barn i hver klasse som lever under fattigdomsgrensen i Norge. Mest sannsynlig så er det noen i klassen til barnet ditt, sier Silje Sandmæl. forbrukerøkonom i DNB. Foto: Redd Barna.

Dyre sommerferier

I sommer skrev DNB Nyheter om at mange foreldre føler på et press på å gi barna sine en sommerferie de kan fortelle om til klassekameratene sine. 36 prosent sa at de følte på dette.

En ekstra påkjenning for lavinntektsfamilier

I fjor skulle blant annet foreldrene bruke 5.000 kroner i snitt på sommerleir til barna.

– Det kan fort bli dyrt å sende barna på sommerleir eller ta de med på ferier fordi «alle» andre gjør det. Dette er en ekstra påkjenning på lavinntekstfamilier som ikke har råd til å holde følge, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Å VÆRE ANNERLEDES:Les om Susanne (19) som har vokst opp i en fattig familie. Foto: Privat.

Tusenvis av barn deltar ikke på fritidsaktiviteter

Det er ikke bare i ferier som er utfordrende for familier med dårlig råd, i dag er det også langt flere barn som ikke deltar på fritidsaktiviteter, sammenlignet med noen år tilbake, viser undersøkelse gjennomført for DNB.

Tallene viser at 27 prosent av barna i alderen 0–17 år ikke deltar på noen organisert fritidsaktivitet i løpet av en uke. Dette er en økning på syv prosentpoeng fra 2012.

– I et av verdens rikeste land er det tusenvis av barn som ikke deltar på en av de viktigste sosiale arenaene, sier Sandmæl.

Ifølge Redd Barna er det ikke tilfeldig hvem som blir stående utenfor.

– Det er gjerne barn fra lavinntektsfamilier, barn med funksjonshemninger og barn fra fra flyktning- og innvandrerfamilier, sier Monica Sydgård, i Redd Barna.

MÅ TA DET PÅ ALVOR: Monica Sygård, i Redd Barna, håper regjeringen ser alvoret og kommer med flere tiltak enn det som kommer frem i lekkasjen. Det er særlig et tiltak hun venter på. Foto: Redd Barna.

En god start, men ikke nok

Redd Barna er positive til forslaget fra regjeringen, men mener at det må mer på banen for å dempe de økende ulikhetene i samfunnet.

– Dette er en god start, men skal vi dempe ulikhetene og bidra til at færre barn vokser opp i fattigdom, er dette ikke nok. Vi håper at regjeringen ser alvoret i situasjonen og kommer med flere tiltak i statsbudsjettet, sier Sydgård.

Blant annet håper Redd Barna på en økning i barnetrygden for alle familier.

– Dette er et tiltak som vi vet har en utjevnende effekt, som vil løfte over 18 000 barn over fattigdomsgrensen og bidra til en på bedre hverdag for mange familier. Barnetrygden har stått stille de siste tjue årene og det er på høy tide at den prisreguleres. Hvis regjeringen mener alvor med at de ønsker å bekjempe den økende fattigdommen blant barnefamilier er økt barnetrygd et av grepene de må gjøre, avlutter Sygård.