- Skal du spare til pensjon kan IPS være et godt valg

Nysgjerrig på IPS?

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 31. okt. 2017
Artikkelen er flere år gammel

Fra 1. november får du to alternativer for pensjonssparingen din: låst sparing med noen skattefordeler eller fleksibel sparing uten de samme skattefordelene.

Kun 16 prosent av oss er villig til å akseptere mindre enn 60 prosent av lønnen vår i pensjon, men realiteten er at gjennomsnittet ligger an til å få om lag halvparten av dagens lønn i pensjon.

Og hvor mange av oss sparer til pensjon? Bare 20 prosent viser en spørreundersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB.

Må ta grep

– Vi lever stadig lenger og vi har bedre helse. Det betyr at vi må planlegge økonomien vår som pensjonister deretter. Du vil jo ikke ha mindre lyst til å gjøre de tingene du liker når du blir gammel, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

For å skape større insentiver til egen pensjonssparing har Stortinget børstet støv av den gamle IPS-ordningen.

– Kort fortalt kan du si at mot å låse pengene til pensjon gjennom sparing i IPS, får du til gjengjeld noen skattefordeler, sier Sandmæl.

I IPS kan du spare et valgfritt beløp på inn til 40 000 kroner per år. Året etter kan du få redusert skatt. Hvis du setter inn maksbeløpet, vil inntektsskatten din reduseres med 9600 kroner etter dagens sats for alminnelig inntekt. Du betaler heller ikke formuesskatt av pengene du sparer i IPS. Når du tar pengene ut fra IPS-kontoen, må du betale skatt på hele sparebeholdningen med skattesatsen for alminnelig inntekt, altså 24 prosent etter dagens sats.

– Hvis du har positiv avkastning og samtidig sparer den reduserte skatten vil du kunne få mer i pensjon sammenliknet med sparing utenfor IPS, forklarer Sandmæl.

Ulike typer sparing

– Finn ut hvor mye penger du må sette av for å kunne leve det livet du ønsker som pensjonist. Så regner du ut hvilket beløp du må spare hver måned for å nå målet ditt, sier Sandmæl.

Når du har dette klart er det tid for å velge hvordan du skal plassere sparepengene.

– Ytterpunktene i risiko er sparing på bankkonto og sparing i aksjefond. Pensjonssparing er for de aller fleste langsiktig sparing, og med lang sparehorisont kan mange tåle litt risiko i sparingen sin. Grunnen til at dette er viktig, er fordi høyere risiko historisk sett har gitt høyere avkastning. Aksjemarkedet svinger, men med lang sparehorisont vil disse svingningene jevne seg ut, sier hun.

Når du nærmer deg pensjonsalder er det viktig at risikoen trappes ned. Det finnes mange spareprodukter som er tilpasset pensjonssparing og som nedjusterer aksjeandelen etter som alderen din øker og pensjonsalder nærmer seg. Lev Mer er et slikt spareprodukt i DNB.

– Enkelt forklart så kan du spare i Lev Mer utenfor eller innenfor IPS-ordningen. Forskjellen er at hvis du sparer utenfor IPS, går du glipp av skattefordelene, men du har fleksibiliteten til å ta ut pengene når du ønsker. Sparer du i IPS, får du en mer gunstig beskatning, men du mister fleksibiliteten og pengene dine låses til pensjon, sier Sandmæl.

Sandmæl anbefaler alle å ta kontakt med en rådgiver i banken sin for å finne ut hvilken spareform som passer for deg.

– Det blir opp til hver enkelt å vurdere om de syns den gunstige beskatningen er verdt fleksibiliteten du gir fra deg.

Alt du må vite om pensjonssparing

Fordeler med IPS:

 • IPS er unntatt fra formuesskatt
 • Du kan fortsette sparingen i uttaksperioden og fram til du blir 75 år
 • Forutsatt at du reinvesterer den reduserte skatten underveis i sparingen og har positiv avkastning, vil du få mer i pensjon sammenliknet med sparing utenfor IPS
 • Du betaler ikke skatt på avkastning/verdiøkning underveis i sparingen

Til gjengjeld:

 • Pengene er bundet til pensjon
 • Utbetaling fra IPS må minst vare til fylte 80 år og minimum i 10 år. Første mulige uttak er ved 62 år. Starter du uttak av IPS da, blir utbetalingsperioden 18 år. Ved lav beholdning i IPS kan det gjøres unntak i varighet på utbetalingsperioden
 • Ingen vet med sikkerhet hvordan skattesatsen på alminnelig inntekt utvikler seg i det lange løp. I 2018 reduseres den til 23 prosent

Fakta om IPS

 • Du kan spare et valgfritt beløp inntil 40 000 kroner i året.
 • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9 600 kroner etter gjeldende skattesats for 2017 (24 prosent) forutsatt at du har inntekt. I 2018 er skattesatsen for alminnelig inntekt 23 prosent.
 • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt.
 • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.
 • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (24 prosent med gjeldende sats for 2017).
 • Pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet).
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Unntak gjelder.
 • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse.
 • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer.