Bør du som sparer til pensjon gjøre noe aktivt nå?

Hvordan slår børsuroen ut på din pensjonssparing? Pensjonsekspert Stian Revheim svarer og gir gode råd.

GODE RÅD: Pensjonsekspert Stian Revheim forklarer hvordan din innskuddspensjon forvaltes og gir gode råd for egen privat pensjonssparing.
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 16. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Har du en investeringskonto, IPS eller innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver, så sparer du i aksjefond.

Noen er nå urolige for hvordan børsuroen skal slå ut, sier pensjonseksperten Stian Revheim.

Når det gjelder pensjonssparing, som med all aksjefondssparing, så avhenger DNBs råd av hvem som spør.

Våre råd avhenger alltid av hvor langt fram i tid pensjonstilværelsen ligger
Stian Revheim

Revheim sier at det er sparehorisonten, altså hvor lenge du skal spare, som avgjør. Og sparehorisonten avhenger av alder og livssituasjon. 

- Er du 30 år er du jo på en helt annet plass i livet enn en som er 60, sier Revheim. 

Lurer du på hvordan du kan spare til pensjon?  Det finnes mange måter å spare på, og på denne siden finner du spareformen som passer for deg. 

Hvilken fase er du i?

Er du mellom tjuefem og femtifem har du fremdeles en lang sparehorisont foran deg. Sekstiåringen på sin side vil komme til å trenge pengene sine snart. Sekstiåringen må derfor tenke annerledes.

Vi pensjonsrådgivere gir råd ut ifra hvilken fase du er i som pensjonssparer. Fasene deler vi opp slik:

  1. Oppbyggingsfasen – Hele perioden du sparer mot pensjonsalder.
  2. Vedlikeholdsfasen – Perioden der du tar ned risiko for å unngå tap rett før du går av.
  3. Bruksfasen – Perioden der pengene skal brukes nå som du er pensjonist.

Sparer du i en av DNBs pensjonsprofiler så er pensjonssparingen din lagt opp etter disse fasene, og risikoen justeres automatisk ut fra hvilken alder du er i.

Sparer du i vanlige fond, som ikke er skreddersydd mot pensjonssparing, må du eventuelt gjøre denne justeringen selv.

LIVSFASE: Hvis du har fylt seksti, og har noen få år igjen før du skal pensjonere deg, må du tenke helt annerledes enn en trettifemåring, sier Revheim Foto: Color Factory 7.1

Slik bør du tenke når du bygger opp pensjonsformuen din

Revheim sier at du i en oppbyggingsfase må du se på deg selv som en kjøper i aksjemarkedet. Og som kjøper bør du være ute etter å kjøpe så billig som mulig. Jo lavere pris på aksjefondsandelene eller aksjene, jo flere eierandeler får du kjøpt. Og jo mer kan du tjene på lang sikt.

- La oss si du begynner med pensjonssparing når du er ca. 40 år, sier han.

Du skal spare til du er 67. Hver måned kjøper du fondsandeler gjennom pensjonsordningen din på jobb, og kanskje sparer du noe i aksjefond og i aksjer privat i tillegg. Dette har du tenkt å fortsette med i veldig mange år framover.

- Når prisen faller på aksjer, slik vi ser nå, får du mer for pengene dine. Pensjonsfondene våre fungerer på samme måten og kjøper flere aksjer når børsene faller. Forvalterne jobber hele tiden strategisk for å sikre langsiktig god avkastning.

Proffene som forvalter pensjonen din kjøper mer aksjer nå som det er billig
Stian Revheim

Når prisen på aksjer synker, slik som nå, blir aksjeandelen i pensjonssparingen din lavere og forvalterne må kjøpe flere aksjer for å opprettholde andelen på et like høyt nivå som før fallet. Når aksjemarkedet så stiger igjen vil forvalterne selge og dermed cashe inn gevinst.

Proffene som forvalter din tjenestepensjon vil altså kjøpe mer nå som det er billig. Og selge litt når det har gått opp igjen.

- Dette er samme strategi som Norges Bank har hatt suksess med i oljefondet, sier Revheim.

Har du privat pensjonssparing i fond i tillegg bør du forsøke å tenke på samme måte. 

Mange lurer på hvordan de best kan planlegge pensjonssparingen sin, derfor har vi samlet gode tips på denne siden

SMART SPARING: All sparing i aksjemarkedene bør legges opp etter tre faser; oppbygging, vedlikehold og bruk.

Vedlikeholdsfasen – den mange taper mye på å hoppe over

Når pensjonstiden nærmer seg kommer du over i den andre fasen forklarer Revheim.

- Nå har du spart i mange år og du sitter sannsynligvis med en god slump penger på pensjonskontoen din. Dagen du skal slutte å jobbe for godt nærmer seg kanskje også. De fleste er her når de er noen og femti år. Det kan kanskje fremdeles føles lenge til pensjonsalder, men du bør begynne å ta grep hvis planen er å bruke pengene når du blir pensjonist, sier pensjonsrådgiveren.

Revheim forklarer at har du innskuddspensjon gjennom jobben, så starter de automatisk vedlikeholdsfasen for deg.

- Dette gjør forvalterne ved å gradvis flytte penger fra aksjemarkedet over i rentemarkedet, for å sikre pengene mot børsfall.

Det er ikke børsfall som skal bestemme når du selger, det er hvilken fase du er i
Stian Revheim

- Sparer du i aksjefond privat i tillegg er det smart å tenke på samme måte med de pengene, sier han.

Altfor mange dropper dessverre å ta slike grep.

- Kanskje verdens børser er på en skikkelig opptur når du nærmer deg 60. Så du velger å utsette?

Børsfall kommer som en regel uventet og brått. Akkurat som nå. Det er utrolig kjedelig om du fremdeles hadde alle pensjonspengene dine i aksjemarkedet den dagen krakket kom og det var like før du skulle ta dem ut. Derfor skal du ikke prøve å «time» markedet.

- Mitt råd er at du bør begynne å flytte penger fra aksjer til renter når det er 10-20 år igjen til planlagt pensjonsalder, sier Revheim. På den måten er du ikke like utsatt for børsfall når du skal begynne å bruke pengene.   

Bruksfasen – Nå skal pensjonsformuen endelig brukes, eller?

Nå er vi kommet til fasen mange dessverre ikke vil snakke om eller tenke på. Dagen du slutter å jobbe og mottar din siste lønning fra arbeidsgiver.

- Dette er årene du har spart til så lenge. Nå skal du bruke opp formuen du har bygget opp gjennom mange, mange år. Du har kanskje hatt drømmer om å skulle reise, spise mer ute, nyte livet? Kanskje har du også hatt tanker om å hjelpe barn og barnebarn økonomisk?  spør Revheim. 

Plutselig er tiden kommet, og du føler deg ikke så gammel likevel
Stian Revheim

Revheim forteller at det ofte sitter lengre inne å bruke av sin private pensjonssparing, enn den man har opptjent via folketrygden eller arbeidsgiver.

- Det gjør nesten vondt for enkelte å begynne å tappe av pengene. For du føler deg jo ikke så gammel. Ikke ennå! Da er det viktig å spørre seg selv: "Hvis ikke nå, når?".  Det er sannsynligvis ikke morsommere å bruke sparepengene dine når du er 90 enn når du er 70 år. Og ingen er garantert evig liv, sier Revheim,  og avslutter: 

- Å lytte til gode økonomiske råd kan gi deg et langt bedre liv de siste 10-20 årene!

 

Merk: Ønsker du personlige råd rundt egne investeringer bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Fremtidig avkastning i fond vil alltid avhenge flere forhold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i fond kan bli negativ i perioder som følge av kurstap. Minimum sparetid bør være fem år.