Tror gjeldsportalen vil bidra til at færre havner i luksusfellen

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB ser frem til at finansnæringens egen gjeldsportal, Norsk Gjeldsinformasjon, snart trer i kraft. Den vil bidra til at færre havner i luksusfellen, mener hun.

ØNSKER GJELDSPORTALEN VELKOMMEN: – Den vil minske risikoen for at det gis lån til personer som ikke vil klare å betjene mer gjeld, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 04. jan. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Norsk Gjeldsinformasjon AS fikk tillatelse til oppstart fra Barne- og likestillingsdepartementet i desember 2018 og ventes å være i drift i løpet av første halvår 2019. Alle selskap som gir usikret kreditt eller forbrukslån til norske forbrukere skal levere gjeldsopplysninger til denne gjeldsportalen innen 1. juli 2019.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge har forklart at målet med gjeldsportalen er å sikre kredittgiverne en bedre oversikt over økonomien til den enkelte lånesøker. Med denne nye gjeldsinformasjonstjenesten vil kredittgiverne få en samlet oversikt over folks forbruksgjeld, det vil si lån som bankene ikke har pantesikkerhet i.

– Tjenesten vil gi kredittyterne et bedre grunnlag for å vurdere lånesøknader, sa han i nyhetsmeldingen som Finans Norge la ut i forbindelse med at Barne- og likestillingsdepartementet ga sin tillatelse.

Noen har mer lån enn de evner å betjene

Så langt, og frem til gjeldsportalen kommer i drift, har verken bankene eller andre kredittgivere hatt oversikt over hvor mye usikret gjeld lånesøkerne har i andre finansinstitusjoner. Informasjon om forbrukslån eller usikret gjeld andre steder, har vært basert på lånesøkerens egne opplysninger.

– Hittil er det nok dessverre en del som har unnlatt å fortelle hele sannheten. Noen har derfor fått tatt opp mer gjeld enn de egentlig skulle ha, erfarer Sandmæl.

– Og nå som renten er på vei opp er det spesielt viktig at folk ikke får tatt opp mer gjeld enn de klarer å betjene, mener hun.

Usikrede lån er dyre lån

Forbrukslån gis uten krav om sikkerhet. Derfor er slike lån langt dyrere enn boliglån, hvor bankene tar sikkerhet i den aktuelle boligen. Likevel har nordmenn til sammen hele 115 milliarder kroner i usikret gjeld.

Forbrukerøkonomen ser derfor frem til at gjeldsportalen snart kommer på plass.

– Den vil minske risikoen for at det gis lån til personer som ikke vil klare å betjene den samlede gjelden sin. Det vil altså bli nesten umulig å ta opp dyre forbrukslån for å nedbetale annen dyr forbruksgjeld – eller å bruke et slikt lån som egenkapital ved opptak av boliglån, fastslår hun.

Sandmæl har lenge advart sterkt mot å bruke kredittkort eller forbrukslån som egenkapital til boliglån – eller til å finansiere gammel forbruksgjeld. Når gjeldsportalen kommer på plass vil finansinstitusjonene kunne se hvor mye lånesøkere har i forbrukslån, ikke bare hvor mye de har i boliglån. Dermed vil de lettere kunne si nei til dem som ikke bør påta seg mer lån.

– Det er bra, for de som finansierer gjeld med nye, dyre lån kommer inn i en ond sirkel som det er nesten umulig å komme seg ut av. Det blir som er korthus som til slutt faller sammen.

Som programleder i Luksusfellen har Sandmæl sett altfor mange eksempler på dette, og en slik situasjon unner hun ingen å komme i.

300 selskaper tilbyr dyre, usikrede lån

Ifølge Finans Norge er det anslått at mellom 200 og 300 selskap gir usikret kreditt i det norske markedet. Alle disse er pliktige til å løpende rapportere inn gjeld til den nye portalen. Den absolutte fristen for å gjøre dette er satt til 1. juli 2019.

– Det vil naturlig nok ta tid å få systemene i alle disse selskapene til å rapportere inn den riktige informasjonen til gjeldsportalen. Det gjenstår imidlertid å få viktige avklaringer fra departementet før sammenkoblingen kan skje. Departementet skal gi ut en veileder med nødvendige presiseringer av hva som skal rapporteres inn. Dette forventes å komme veldig snart, og vi kommer til å være i mål innen fristen, sa Fåne i den nevnte nyhetsmeldingen.

 

Les også disse sakene:

Hele nyhetsmeldingen som Finans Norge la ut 13. desember:
Gjeldsportalen har fått klarsignal

Gode råd fra Silje Sandmæl på DNB Nyheter:
Hva gjør du når du får utgifter du ikke har penger til?