Nytt år betyr endrede lover og ordninger:

Vær obs på hva 2021 betyr for privatøkonomien din

Sjekk om du kan utnytte følgende nyheter: Økt årlig BSU-grense, nye arveregler og Egen pensjonskonto.

MYE NYTT I 2021: - Det gjelder å være klar over hva som er gode og dårlige nyheter for din privatøkonomi, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 06. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

Oppfordringen kommer fra forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

- Justerte lover og regler og nye ordninger gir både muligheter og begrensninger. Derfor gjelder det å være klar over hva som er gode og dårlige nyheter for din privatøkonomi, slik at du kan utnytte nye muligheter eller ta nødvendige grep, mener hun.

Forbrukerøkonomen ramser her opp de viktigste nyhetene for Ola og Kari Nordmanns privatøkonomi i 2021:

De viktigste gode nyhetene

Økt barnetrygd: 
Fra 1. september 2021 øker barnetrygden for barn i aldersgruppen 0–6 år med 300 koner i måneden. Det betyr at småbarnsfamiliene fra da av vil få 3600 kroner mer i året for hvert barn under seks år.

Billigere SFO fra høsten: 
Fra høsten skal samlet SFO-betaling for barn til og med fjerde klasse utgjøre maksimum 6 prosent av husholdningens samlede inntekt. I tillegg vil noen kommuner innføre gratis SFO for lavinntektsfamilier.

Flere barn får dekket fritidsaktiviteter: 
I 2021 kommer flere kommuner med i prøveordningen for fritidskort. Målet på sikt er at alle barn i alderen 6 til 18 år skal kunne søke om å få tilbakebetalt deltakeravgift for fritidsaktiviteter på opptil 1000 kroner i halvåret.

Økt årlig BSU-grense: 
Maksimumsgrensen for årlig BSU-sparing er økt til 27.500 kroner. Det betyr at du fra i år kan spare hele 27.500 til god BSU-rente og få opptil 5.500 kroner i skattefradrag. Skattefradraget får du ikke hvis du allerede eier bolig.

BSU er Norges kanskje beste boligspareordning for unge under 34 år. Start BSU-sparing her

 

Én helsefrikortordning betyr mindre egenandel for noen: Helsefrikortordningene slås sammen til én. Det blir ingen endring fra dagens ordning for deg som har benyttet kun egenandelstak 1. Har du brukt begge, betyr den nye sammenslåtte ordningen besparelser på 2176 kroner i året.

Økt engangsstønad for mødre: 
Engangsstønaden, en engangssum som blir utbetalt til mødre som ikke mottar foreldrepenger, økte fra 1. januar fra 84.720 kroner til 90.300 kroner.

Egen pensjonskonto innføres:
Dette gjelder 1,5 millioner nordmenn som får innskuddspensjon fra arbeidsgiver. Nå vil pensjonssparing fra tidligere og nåværende arbeidsgivere samles for deg på én konto, der arbeidsgiveren din har sin nåværende ordning. Det betyr at du nå får full oversikt over pensjonssparingen din og hvor mye du vil få utbetalt fra nåværende og tidligere arbeidsgivere som pensjonist. Du trenger ikke foreta deg noe selv med mindre du vil reservere deg mot at tidligere pensjonsbevis samles. I så fall må du gjøre det før 1. mai. Du kan selv bestemme hvor og hvordan sparingen skal forvaltes.  Med innføringen av egen pensjonskonto fjernes også kravet om at du må ha vært ansatt i bedriften i 12 måneder for å få med deg oppspart pensjon. 

Slik får du egen pensjonskonto i DNB

Mindre formuesskatt på aksjer: Det blir skattemessig mer attraktivt å spare i aksjefond siden rabatten på verdsetting av arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler) økes fra 35 til 45 prosent.

Minstepensjonen for enslige økes: Fra 1. juli 2021 økes ensliges minstepensjonisters årlige alderspensjon med 5.000 kroner.

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar 2021:  De nye reglene gir en noe større frihet til å bestemme i testament og et bedre vern for barn fra tidligere forhold.  Les mer om den nye arveloven her

Og til slutt et par dårlige nyheter for noen:

Trafikkforsikring på elbiler:
Har du elbil, må du fra 2021 betale trafikkforsikringsavgift, det vil si 2135 kroner årlig.

Boligeiere mister skattefradrag på BSU: 
Selv om du allerede eier bolig kan du til fylte 34 år fortsette å spare i BSU til du har nådd maksimumsbeløpet på 300.000 kroner, men som boligeier får du ikke lenger skattefradraget på 20 prosent av årlig sparebeløp i 2021 eller de neste årene.