Vi planlegger boligkjøp som aldri før

En fersk undersøkelse foretatt av Ipsos for DNB Eiendom, viser at nordmenn har ståltro på boligmarkedet.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 15. feb. 2018
Artikkelen er flere år gammel

– Det vises ingen tegn til skepsis tross svakere økonomiske tider. Tvert i mot, færre planlegger å selge før de kjøper og majoriteten har tro på fortsatt stigende priser, sier Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

I den kvartalsvise undersøkelsen DNB Eiendomspuls spørres innbyggerne på 13 ulike plasser i landet om deres planer og holdninger til boligmarkedet lokalt.

– På bakgrunn av oljekrise og økende arbeidsledighet forventet vi en svekket tro på boligmarkedet over hele landet. Slik er det altså ikke, bildet er omtrent som i fjor, med to unntak, sier Halvorsen.

Forventer forsterket fall i Stavanger

Folk i Stavanger og Sandnes er pessimismen doblet siden tredje kvartal. Færre enn 1 av 10 planlegger nå å bytte bolig i oljeregionen. I fjor på samme tid var dette tallet flere enn 2 av 10. Folk har med andre ord lagt boligkjøpsplanene sine på hylla, og vi ser da også at det nå har nesten 60 dager å omsette en bolig i oljehovedstaden. Det går tregt, prisene som oppnås er stadig lavere og folk har satt seg på gjerdet for å vente på bedre tider. Vi tror nok 2016 også vil bli et tøft år for boligselgere og eiendomsmeglere i dette området.

Forventer økende prispress i Oslo

En annen region som skiller seg ut er Stor-Oslo. Folk i hovedstaden og tilliggende områder har kjøpsplaner som aldri før.

– I følge undersøkelsen planlegger nå 35 prosent av Oslos innbyggere å bytte bolig i løpet av de neste to årene. Samtidig ser vi at 29 prosent planlegger å selge. Med andre ord vil det måtte bygges mye for å dekke opp gapet mellom tilbud og etterspørsel, sier han.

SSB anslår at Oslo har et netto boligbehov på rundt 5 550 boliger per år. De nå igangsatte 2 000 nye boligene vil på langt nær være nok til å dekke opp for kjøpssuget, og prispresset vil være et faktum også i 2016.

Prisprognoser 2016 for våre største byer

Jula har satt tidlig inn i boligmarkedet de fleste steder i år, og DNB Eiendoms meglere har stort sett rolige dager, forteller Halvorsen.

– Vi forventer videre fall eller stagnasjon i prisene ut året. Samtidig er vi optimistiske overfor utviklingen i de fleste regioner neste år på bakgrunn av lavere boliglånsrente og god etterspørsel. Vi tror derfor vi ender dette boligåret med en årsvekst på rundt 5 prosent.

 

Bolig vil fortsette å være sparebøsse nr. én

Ingenting ser ut til å rokke nordmenns tro på bolig som investeringsobjekt. I undersøkelsen ble det stilt spørsmål til over 1500 nordmenn om investering i bolig er mer lønnsomt enn bankinnskudd og aksjesparing.

– Svaret er entydig ja fra de aller aller fleste. I en tid der bankrenten nærmer seg null og mange er skeptiske eller har lav kunnskap om aksjer, ses bolig på som den mest attraktive plasseringsformen, sier Halvorsen.

8 av 10 nordmenn mener boligsparing slår banksparing, og 6 av 10 mener boliginvesteringer er bedre enn aksjer og fond. Bolig er med andre ord nordmenns favoriserte sparebøsse.

Tall fra DNB Eiendomspuls (17.11.15) og Eiendom Norge ( 4.11.2015)