Viktig frist for deg som ønsker å utnytte skattefordelene i IPS

For 2018 kan du redusere skatten din med inntil 9200 kroner, men da må du være rask.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 18. des. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Nå kan du redusere skatten din for 2018 med 23 prosent av beløpet du setter inn på IPS-kontoen din i år. Venter du helt til nyttårsaften med å sette inn penger, er du dessverre for sent ute.

Beregn hva du får utbetalt: Test vår IPS-kalkutalor

Sett inn pengene før du tar juleferie

For å få med skattefordelene for 2018 er aller siste frist for innbetaling 28. desember klokken 12.00. Dette gjelder alle DNB-fond. Dersom du ønsker å spare i fond levert av eksterne fondstilbydere, er siste frist 19.desember.

Vi anbefaler derfor alle å gjøre det de skal før 19. desember. Da er du sikker på at du er innenfor fristen. Allerede dagen etter kan det være for sent dersom du ønsker å spare i et fond som ikke er levert av oss i DNB.

Vurderer du å spare til pensjon i IPS?

I IPS kan du spare et valgfritt beløp på inn til 40 000 kroner per år. Hvis du setter inn maksbeløpet i år, vil du kunne redusere skatten din med 9200 kroner for inntektsåret 2018 etter dagens sats for alminnelig inntekt. Du betaler heller ikke formuesskatt av pengene du sparer i IPS.

Når du tar pengene ut fra IPS-kontoen, må du betale skatt på hele sparebeholdningen med skattesatsen for alminnelig inntekt. For 2018 er skattesatsen 23 prosent.

Fordeler med IPS:

 • Fradrag i alminnelig inntekt for beløpet man sparer
 • Innestående på IPS er unntatt fra formueskatt
 • Du kan fortsette sparingen i uttaksperioden og fram til du blir 75 år
 • Forutsatt at du reinvesterer den reduserte skatten underveis i sparingen og har positiv avkastning, vil du få mer i pensjon sammenliknet med sparing utenfor IPS
 • Du betaler ikke skatt på avkastning/verdiøkning underveis i sparingen
 • Beskatning kun som alminnelig inntekt ved uttak

Vær oppmerksom på:

 • Pengene er bundet til pensjon
 • Utbetaling fra IPS må minst vare til fylte 80 år og minimum i 10 år. Første mulige uttak er ved 62 år. Starter du uttak av IPS da, blir utbetalingsperioden 18 år. Ved lav beholdning i IPS kan det gjøres unntak i varighet på utbetalingsperioden
 • Ingen vet med sikkerhet hvordan skattesatser og regler utvikler seg i det lange løp.

Fakta om IPS

 • IPS står for Individuell Pensjonssparing.
 • Du kan spare et valgfritt beløp på inntil 40 000 kroner i året.
 • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 9 200 kroner etter gjeldende skattesats for 2018 (23 prosent) forutsatt at du har inntekt å føre fradraget mot.
 • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt.
 • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning.
 • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (23 prosent for 2018).
 • Pengene i IPS er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet).
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Unntak gjelder.
 • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse.
 • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer.

Les også:Skal du spare til pensjon kan IPS være et godt valg