Aldri har det vært etablert så mange bedrifter som nå

Nye tall viser at det ble etablert 14 977 nye bedrifter i andre kvartal i år. Det er en økning på 4,2 prosent fra samme tid i fjor. Så langt i år har det kommet 31 551 nye bedrifter på banen og fortsetter dette vil det bli etablert godt over 60.000 nye bedrifter i 2016.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 23. apr. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Flest nyetableringer kommer innen ulike former for tjenesteyrker, bygg- og anleggsbransjen og varehandelen. I tillegg er Oslo og Akershus de fylkene der det er størst iver etter å starte bedrift.

70 prosent økning siden 2001
I 2001 ble det etablert 35.000 nye bedrifter i Norge og nå ligger det an til at mer enn 60 000 bedrifter etableres i 2016. Dette er en økning på vel 70 prosent fra 2001.

Tjenesteyrker, bygg- og anlegg og varehandelen fikk flest nye bedrifter
Det ble etablert flest nye bedrifter innen ulike tjenesteyrker. Dernest ble det etablert mange nye bedrifter i innen bygg og anlegg og varehandel.

– Fremtidstroen må være god når så mange ønsker å etablere seg, sier Kjerstin Braathen, leder for DNBs bedriftsmarked.

Det etableres flere enkeltpersonforetak enn aksjeselskap
Den nye statistikken viser også at flest etablerer et enkeltpersonforetak, nærmere 3 av 5 etablerer en bedrift som dette. 2 av 5 starter aksjeselskap.

– Vi ser at veldig mange starter bedriften sin som et enkeltpersonforetak, men etter en tid går de over til å bli aksjeselskap. Redusert aksjekapitalkrav (30 000 kroner) er nok årsaken til dette, men de sosiale rettighetene man får som ansatt i et AS er også meget viktig for mange, sier Braathen.

Kjerstin Braathen, leder for DNBs bedriftsmarked

Gode råd for deg som vil starte for deg selv:

  1. Du må være 100 prosent dedikert til det du vil holde på med. For å lykkes må du bruke tid og energi.
  2. Lag en god forretningsplan. I planen beskrives blant annet forretningsideen, hvem som er kundene og konkurrentene, og hvordan bedriften skal markedsføres. Lag planer for økonomien og sett opp budsjetter og avklare hvordan bedriften skal administreres, finansieres og hvordan penger skal tjenes. Se flere gode tips til forretningsplan her.
  3. Oppstartkapital og egenkapital har du behov for – planlegg for stramme økonomiske tider. Det finnes ulike støtteordninger. Sjekk Innovasjon Norge for etablererstipend og ta kontakt med næringsetaten i din kommune for å høre om deres støtteordninger.
  4. Hold kostnadene nede. Hold kostnadene lave, skaff bedriften best mulig betalingsbetingelser og få inn utestående penger så raskt som mulig.
  5. Når bedriften er oppe og går, må du passe veldig godt på kontantstrømmene. Se på gapet mellom når du skal betale dine leverandører og når du får inn betalingene fra dine kunder. Innbetalinger av utestående fordringer og god kostnadskontroll vil sikre overlevelsen til din bedrift.
  6. Skaff deg medarbeidere eller rådgivere som har en annen kompetanse og ser problemstillinger fra en annen synsvinkel enn du selv gjør.

Merk:
Tallene fra SSB omfatter alle nye foretak unntatt foretak innen primærnæringen og offentlige forvaltning.