Anita Krohn Traaseth: - Du må tørre å ta beslutninger for å sette retning

Hun har vært toppleder i norsk næringsliv i mange år, blant annet i Innovasjon Norge, har og jobbet med endring og utvikling. I tillegg til å ha skrevet en ærlig bok om hvordan det er å være en leder. Her gir Anita Krohn Traaseth sine beste tips for å lykkes i lederrollen.

LEDERTIPS: – Vær autentisk, oppriktig og ærlig underveis, også når det er vanskelig – det tror jeg at dagens medarbeidere forventer, sier Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder. Foto: Ellen Dokk Holm
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 30. aug 2019
Artikkelen er flere år gammel

Hvordan har lederrollen utviklet seg de siste årene?

– De siste 15–20 årene har lederrollen blitt mer åpen og tilgjengelig. Det er heldigvis lov til å stille spørsmål til hvordan ledere jobber og hvordan de tenker. I dag må en leder ikke bare levere på stillingsbeskrivelsen sin, men også delta aktivt i samfunnet. Tidligere var næringslivet mer lukket, nå er det mye mer åpent, og det betyr også mer personfokus på ledere. På godt og vondt.

I Innovasjon Norge hadde jeg over 600 én-til-én samtaler da jeg startet

 

Hva bør en leder gjøre for å lykkes gjennom sine medarbeidere?

– Å bli kjent med egen organisasjon. I Innovasjon Norge hadde jeg over 600 én-til-én samtaler da jeg startet. Det ga meg et godt grunnlag til å bli litt kjent med helt nye kolleger; en uformell prat, forstå hva de var opptatt av at jeg skulle bevare, og hva de mente burde endres. Å forstå hvilken lederoppgave man har fått, og å kommunisere det tydelig i organisasjonen er alfa og omega. Å sette retning selv om det er mange usikkerhetsmomenter, forteller Krohn Traaseth.

Og poengterer:

– Folk er ofte med på mange krevende oppgaver bare de får informasjon om hvorfor.

Det er også viktig å tørre å snakke om de tingene som ikke fungerer

«Ikke gi disse oppgavene til konsulenter»

Den erfarne lederen sier at du må sørge for at du har «de rette folka på bussen». Ledere bør spørre seg selv: Har du riktig kompetanse rundt lederbordet til å gjøre de nødvendige endringene? sier hun.

Det tar tid å bygge tillit, det er ikke alltid du får med alle på laget, men det trenger du ikke

– Fordi skal du gjøre endringer og styre et selskap, må du som leder også være «hands on». Vanskelige beslutninger og krevende analyser må du som leder selv ta eierskap til, ikke gi disse oppgavene til konsulenter.

PODKAST OM LEDELSE: Under årets Arendalsuke spilte Rune Bjerke og Anita Krohn Traaseth inn en podkast om ledelse for Anitas podkast Camel Uten Filter. Foto: Ellen Dokk Holm

Det vil det gagne selskapet rett på bunnlinjen

Husk mellomlederne!

Krohn Traaseth anbefaler ledere å bruke tillitsvalgte.

– I norske bedrifter har vi heldigvis tillitsvalgte, så jobb godt og tett med tillitsvalgte som har ørene åpne overalt og lytt til dem – det er viktig. Det tar tid å bygge tillit, det er ikke alltid du får med alle på laget, men det trenger du ikke. I første fase holder det med en kritisk masse av endringsagenter.

Står du der som leder og later som om alt er bra, når alle ser at det ikke er det, så vil det ikke fungere

Krohn Traaseth sier at kan være vanskelig å se hver enkelt person i en stor organisasjon.

– Skal du motivere og mobilisere i litt større bedrifter, må du jobbe veldig godt med mellomledernivået. Når en mellomleder er trygg, kan den personen forklare retning og grep som tas, involvere sine, lede under «kontroll er bra, men tillit er best», og slippe sine medarbeidere mer løs slik at de får utviklet potensialet sitt. Det vil det gagne selskapet rett på bunnlinjen, understreker Krohn Traaseth.

Og gir denne oppfordringen:

– Lytt, ta imot masse innspill og tør å ta beslutninger for å sette retning. Stå i beslutningene selv om ikke alle er like begeistret.

Vær autentisk, oppriktig og ærlig

Hvilke egenskaper må en leder i dag?

– Ingen leder slipper unna det å kommunisere og være åpen, både mot styret sitt, med kundene og kolleger. Det er også viktig å tørre å snakke om de tingene som ikke fungerer. Vær autentisk, oppriktig og ærlig underveis, også når det er vanskelig – det tror jeg at dagens medarbeidere forventer. Står du der som leder og later som om alt er bra, når alle ser at det ikke er det, så vil det ikke fungere, avslutter den erfarne lederen.

I høst braker det løs med fjerde runde av møteplassen DNB NXT

Innovasjon Norge-sjefen: Norske bedrifter må bli bedre på kommersialisering

Husk at momsen skal betales 31. august