Gründer og investor Anniken Fjelberg: - Det er ikke vanskelig å hente 500.000 kroner

– Gründerbransjen preges av at mange prøver alt for å vokse så fort som mulig. Som betyr at selskapene trenger kapital. Derfor er det å sitte i miljøer der du er tett på kapitalmiljøene en kjempestyrke, sier Anniken Fjelberg, co-funder av og styreleder for 657 Oslo.

STORE INVESTERINGSBELØP TRENGS TIL SELSKAPER I VEKST: – Nå trenger selskapene som vokser inn i vekstfasen 20, 50, 100 millioner kroner, sier Anniken Fjelberg, gründer og daglig leder av 657 Oslo, som er en coworking space. Foto: Ellen Dokk Holm
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 04. sep 2019
Artikkelen er flere år gammel

Anniken Fjelberg har siden 2012 bygget opp 657 Oslo, en «coworking space» der gründere kan leie seg arbeidsplass. På norsk heter det kontorfellesskap.

Nå trenger selskapene som vokser inn i vekstfasen 20, 50, 100 millioner kroner

– I tillegg til en fysisk arbeidsplass og et sterkt gründerfellesskap, får gründere tilgang på de tre K-ene – kapital, kunnskap og kunder. Vi har knyttet til oss partnere som tilhører investeringsmiljøer og diverse kompetansemiljøer, som på sin side igjen gjerne vil kobles opp mot gründere for å øke egen innovasjonsevne. Kundetilgangen kommer både gjennom disse og gjennom arbeidsfellesskapet.

Det er en honningkrukke

Fjelberg forteller at kultur, den fjerde K-en, er vel så viktig.

– Det å ta raske beslutninger og endre ting underveis er viktig for en gründer. Det at du har tilgang på kompetanse utenfor eget selskap i et arbeidsfellesskap er en kjempestyrke.

Mye fart i skuta

Fjelberg mener det er bra aktivitet hos norske gründere.

– Det er mye fart i skuta hos tidligfase-selskapene og fremover skal vi se selskapene vokse. Vi kommer til å få norske selskaper som får et globalt nedslagsfelt, med mange ansatte, mange kunder, og som vil bidra med industriutvikling og god økonomi.

Jeg investerer kun i selskaper som jeg forstår meg på

Det er altså en dreining i gründermarkedet.

– Nå trenger selskapene som vokser seg ut av tidligfase og inn i skaleringsfasen gjerne investeringer på 20, 50, 100 millioner kroner. I dag er det ikke vanskelig å hente 500.000 kroner i Norge for en gründer med et godt konsept. Det er vanskeligere å hente de store pengene.

Taktskifte

For tiden snakker mange investorer om helse og bærekraftig teknologi forteller Fjelberg.

– Norske investorer har i et historisk perspektiv en tradisjon for å investere mye penger i få selskaper som er knyttet til primærnæringene. I dag skiller helse og miljø seg ut som interessant å investere i for veldig mange. Jeg tror vi snart får se nye «Hydroer» og «Tandberger» innenfor disse og flere sektorer, sier Fjelberg.

Honningkrukke for investorene

I kreative bransjer strømmer investorene til.

– Det er en honningkrukke. Investorer begynner å få øyene opp for de raskt skalerbare modellene som kommer ut av creative tech.

Fjelberg forklarer at når du kombinerer kreativ næring, altså sektorer som blant annet reklame og markedsføring, musikk, film og TV, gaming, design (produkt, grafisk og mote), publishing og arkitektur, med teknologier som tillater skalerbare modeller, blir «Creative Tech» født.

– Dette har gitt oss startups som for eksempel Snapchat og Instagram. Musikkbransjen har fått Spotify. Litteratur leses i dag på Kindle og Audible. I Norge er noen av «hotshot»-selskapene med stort vekstpotensial for øyeblikket Kahoot, Inzpire.me, Vev, Vibbio, Graphiq, Fjong og Time to Riot. Fem av disse sitter og har sittet hos oss på 657 Oslo.

Investorer begynner å få øyene opp for de raskt skalerbare modellene som kommer ut av creative tech

Rundt om i verden blir kreativ næring nå sett på som viktige for vekst i en moderne økonomi.

– I Storbritannia vokser for eksempel kreativ næring dobbelt så raskt som resten av økonomien, og i Australia vokser kreativ næring 40 prosent raskere enn landets samlede økonomi.

NYE HYDROER OG TANDBERGER: Helse og miljø skiller seg nå ut som interessant å investere i for veldig mange. Jeg tror vi snart får se nye Hydroer og Tandberger, sier Anniken Fjelberg. Foto: Ellen Dokk Holm

Fra tidligfase til vekst

I dag jobber 250 gründere på 4.000 kvadratmeter hos 657 Oslo. Fjelberg forteller at de i tillegg til næringslivet, private ildsjeler og private investorer, samarbeider med det offentlige virkemiddelapparatet.

– Vi samarbeider med Oslo kommune, Kulturrådet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Alle krefter trekker i samme retning og vi opplever at arenaer som våre er viktig for å skape et gründervennlig vekstklima i Norge, forteller Fjelberg.

Ser etter investeringer

Anniken Fjelberg investerer også i gründerselskaper, både som privatperson fra eget investeringsselskap og på vegne av koalisjonen Skyfall Ventures & 657 Oslo.

– Jeg investerer kun i selskaper med nedslagsfelt i bransjer eller teknologi som jeg forstår meg på, og det er stort sett innen kommunikasjon, kreativitet, medier og merkevarer, sier Fjelberg.

Vi kommer til å få norske selskaper som får et globalt nedslagsfelt

I høst skal 657 Oslo gjennomføre en turné i Norge for å finne Norges mest lovende startups innen CreativeTech, og vil besøke fem byer. Er du eller noen du kjenner en startup som har lyst til å melde deg på er det bare å kontakte camilla@657.no.

Creative Tech Hunt vil besøke følgende byer og hubs:

I høst braker det løs med fjerde runde av DNB NXT

How to make a good pitch

Anita Krohn Traaseth: – Du må tørre å ta beslutninger for å sette retning