Bergensgründere gjør suksess med app for bygg- og anleggsbransjen

De Bergensbaserte gründerne Jacob Christian Døskeland (38) og Thor Petter Korsmo (28) står bak en app som digitaliserer informasjonsflyten i bygg- og anleggsbransjen. Appen er den første i sitt slag, og gründerne forventer global vekst.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. feb. 2018
Artikkelen er flere år gammel

I Nyskapingsparkens fargerike lokaler i Vitensenteret på Marineholmen finner vi drøssevis med suksesshistorier. En av dem er altså Ditio – appen som gjør arbeidshverdagen på byggeplassen langt mer effektiv og oversiktlig, både for de som er i felten og de som er på kontorene. Ditio har allerede kunder både i Norge og i Sverige, og ambisjonene er å bli en global aktør.

«Live» fra byggeplassen

Bygg- og anleggsbransjen har tradisjonelt har vært papirbasert, med store mengder data som behandles manuelt. Det Ditio gjør er å fange opp hva som faktisk skjer i prosjektene, enten det dreier seg om hvor mange meter asfalt som er lagt i dag, hvor mange kubikk som er tippet på et deponi, eller hvor mange timeverk som er utført på en spesifikk ordre.

Se om du taper eller tjener penger akkurat nå

Når man har en så detaljert live oversikt over hva som faktisk skjer i produksjonen, så kan man hele tiden sammenligne seg opp mot en driftskalkyle. Det gir en vesentlig lavere reaksjonstid når avvik oppstår. I følge gründerne er appen den første i sitt slag som leverer så omfattende datainnhenting for bygg- og anleggsbransjen.

Ser om du taper eller tjener penger akkurat nå

– Det finnes mange typer systemer for fakturering og timeføring på markedet, men foreløpig er vi de eneste som tilbyr komplett datainnsamling fra byggeplassen, opp mot en kalkyle som importeres. Alt fra timeregistrering, lasslister, lokasjonen til både arbeidere og utstyr, til live-oppdateringer med bilder og dagbok fra alt som skjer på byggeplassen, forteller forretningsutvikler Thor Petter Korsmo i Ditio.

SLIK FUNKER DET: Appen gir detaljert informasjon over hva som skjer på bygg- og arbeidsplassen. Foto: Skjermdump
Jeg forsto med en gang at dette var en god idé

Utviklerne sier at informasjonen i appen er så nøyaktig at du faktisk kan måle den opp mot driftskalkylen og se om du taper eller tjener penger akkurat nå.

Hvordan startet Ditio?

– Jeg hadde jobbet som konsulent i mange år og hjulpet andre med forretningsløsninger, men jeg fikk aldri eierskap til produktene. På et tidspunkt kom jeg i kontakt med en entreprenør som lenge hadde hatt en produktidé. Jeg forsto med en gang at dette var en god idé. Noen måneder senere var vi i full gang. Så rullet ballen videre derfra og vi ansatte Thor Petter som forretningsutvikler, sier gründer Jacob Christian Døskeland.

Slik lager du budsjett for din bedrift for 2018

Digitaliserer bygg- og anleggsbransjen

De to gründerne har utviklet appen i tett samarbeid med aktører fra bygg- og anleggsbransjen, og har latt kundene teste appen kostnadsfritt før de har inngått avtaler med dem. Det har vært en god metodikk for gutta, som har bakgrunn som konsulent og ingeniør. De høster lovord fra Erlend Waaler, forretningsutvikler i DNB.

– Ditio skiller seg ut ved at de allerede har kommet langt i kommersialiseringen av produktet. Ved å la kundene teste produktet før avtaler har blitt inngått, har de fått demonstrere at produktet er et viktig verktøy som bidrar til å digitalisere bygge- og anleggsbransjen, og de har fått avtaler med store, viktige aktører som Skanska og Implenia, sier Waaler.

Skreddersydd for etablerte gründere

For to år siden ble gründerne Jacob Christian Døskeland (38) og Thor Petter Korsmo (28) tatt opp i det prestisjefulle inkubatorprogrammet hos Nyskapingsparken. Dette programmet er skreddersydd for gründere som allerede har vært gjennom etableringsfasen og skal videre i vekstfasen. Som en del av innovasjonsmiljøet rundt Nyskapingsparken på Marineholmen får medlemmene tilgang til viktige ressurser og kompetanse. De får rådgivning fra erfarne forretningsutviklere og tilgang til investornettverk og moderne kontorfasiliteter. De har også direkte tilgang til Nyskapingsparkens samarbeidspartnere i Innovasjon Norge, DNB, SANDS, ZACCO og VIDI.

– Det er mange om beinet på inkubatorprogrammet vårt og det er kun et fåtall av søkerne som får tilbud om inkubatorplass her. Heldigvis har vi andre tilbud vi kan tilby søkere med gode idéer, sier Hans Fredrik Hag, prosjektleder i Nyskapingsparken Inkubator.

Hvilke kriterier har dere for opptak?

– Kriteriene våre for å bli medlem hos oss er ulikt ut fra hvilket tilbud eller program man søker seg til. På inkubatorprogrammet legger vi spesielt vekt på graden av innovasjon på ideen eller produktet, mulighetene for internasjonal vekst og teamet bak ideen. Foruten dette ser vi også på markedspotensialet, lønnsomhet, teknisk gjennomførbarhet, forretningsmodell, bransjetilhørighet og bærekraft. Vi ønsker å være et sted for alle gode ideer, avslutter Hag.

ENERGI: Nyskapingsparken er kanskje det beste stedet du kan være som gründer. Det er enormt mye kunnskap, kreativitet og energi i veggene her, sier Thor Petter Korsmo (til høyre). Foto: Hannah Grace Taylor.