De er «born globals» og drømmer om verdensherredømme

Kassasuksess. En drømmer om å kapre et marked på 13 milliarder dollar. En annen skal bidra til at flere får råd til medisiner. Finalistene i kampen om Healthcare-prisen våger å tenke stort.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 15. des 2016
Artikkelen er flere år gammel

På bildet over, fra venstre: Andreas Mollatt (Otivio), Fridtjof Heyerdahl (Epiguard), Lars Halvor Langmoen (Spinchip Diagnostics), Trond Erik Aune (Vectron Biosolutions), Jan Alan Alfheim (Oncoinvent) og Espen Krogh (Prediktor Medical). Foto: Selskapene

Torsdag 15. desember deler DNB ut Healthcare-prisen og en million kroner. Kampen står mellom seks unge bedrifter som har til felles at de våger å tenke stort.

Det er slett ikke uvanlig for gründerne som satser på helseindustrien.

– De unge bedriftene i helsesektoren er karakterisert som «born globals», det vil si at de posisjonerer seg for globale trender og har allerede som startups omsetning i internasjonale markeder. Når man kommer fra et lite land som Norge må man tenke globalt fra dag én. Det gjør disse bedriftene. De har internasjonale ambisjoner – og det er både riktig og viktig, sier CEO Kathrine Myhre i Oslo Medtech.

Helse og omsorg er et av de seks områdene som Innovasjon Norge har plukket ut som satsingsområder. Fra 2014 til 2015 hadde næringen 11 prosent vekst i verdiskapningen.

– De syv største markedene i verden er USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia. Det betyr at man kan ikke bare kan tenke på Norge. Produktet skal gjerne lanseres internasjonalt med en gang. Man må utvikle seg i takt med behovet i det internasjonale markedet og hva som skal til for å få godkjenning av de regulatoriske myndighetene, hvem skal betale for produktet i de ulike markedene og hva som er konkurrentbildet, sier seniorrådgiver Benedicte Bakke i DNB Healthcare.

Sikter mot Europa og USA

Vi har spurt finalistene i kampen om Healthcare-prisen om hva de drømmer om på lang sikt. Ett av selskapene er Oncoinvent, som har utviklet produktet Radspherin til behandling av pasienter med kreft i bukhulen.

– Drømmen er å få Radspherin på markedet først i USA og i Europa, og senere i resten av verden, for så å etablere egen salgsorganisasjon i forbindelse med lansering av produktet, sier CEO Jan Alan Alfheim.

Epiguard har utviklet en transportisolator for pasienter med høyrisikosmitte. CEO Fridtjof Heyerdahl er ikke snauere enn konkurrentene.

– Vårt mål for Epiguard er at vi skal være verdensledende på utstyr for transport og behandling av pasienter med smitte, sier han.

Les også:Kjempet mot ebola – og fikk en lys idé

Marked på USD 13 mrd.

Spinchip Diagnostics utvikler en liten plattform for rask analyse av blodprøver. Istedenfor å sende prøver til sentrallaboratorier vil prøvene analyseres på legekontoret, på akutten og i ambulansen i løpet av få minutter.

– Drømmen er å bli den ledende plattform for pasientnær testing av blodprøver globalt, og dermed ta en vesentlig andel av et marked på totalt 13 milliarder dollar. Det har SpinChip-plattformen utvilsomt potensiale til å gjøre, sier CEO Lars Halvor Langmoen.

Vectron Biosolutions er en teknologiplattform som brukes til industriell produksjon av proteiner.

– På kort sikt har vi som mål å inngå avtale med én eller flere av de største aktørene innen utvikling og salg av insuliner for behandling av diabetes type-1. På lengre sikt skal vi være den foretrukne leverandør av produksjonsteknologi for proteiner, sier CEO Trond Erik Aune.

– Det er viktig å gjøre medisiner billigere, ikke bare for pasienter i fattige deler av verden som ikke kan betale for medisin vi tar for gitt, men også for pasienter som er avhengig av de meste moderne og innovative medisiner som er så dyre at selv våre velferdssystemer ikke kan betale for dem, legger han til.

Bedre og billigere

Prediktor Medical har utviklet en ny glukosemåler som gjør at diabetikere vil få langt bedre kontroll på blodsukkersituasjonen. Målingen skjer smertefritt, og til en langt lavere kostnad enn konkurrerende løsninger.

– Vi vil først ta produktet til en spesifikk gruppe av diabetikere for bruk i spesifikke situasjoner. På lengre sikt vil teknologien måle og digitalisere et sett med viktige biomarkører for alle, også friske. I tillegg til glukose, blant annet laktat og urea. Verdiene kan strømmes til skytjenester for «connected health. Dette vil bidra til sykdomsforhindring og/eller presisjonsmedisin, sier CEO Espen Krogh.

Otivio produserer medisinsk teknisk utstyr som behandler folk med perifer arteriesykdom. Sykdommen blir ofte kalt røykeben eller diabetiske føtter.

– Vi har tre hovedmål: 1) Å utvikle neste generasjons utstyr, billigere og penere. 2) Kjøre en stor utprøving på pasienter i England. 3) Introdusere produktet i markedet. Det siste har vi begynt med akkurat nå i Norge, Sverige og Danmark, og også i Storbritannia, sier CEO Andreas Mollatt.

På lengre sikt: Hva er drømmen?

– Drømmen er å bygge et solid selskap med høye inntekter, sier han.

Les også:Vant en million – slik brukte de pengene