Dette betyr statsbudsjettet for næringslivet

– Våre bedriftskunder forteller oss at det er formueskatten og enklere regelverk som er de to viktigste driverne for å stimulere til mer verdiskaping i næringslivet. Det er derfor positivt at de to viktigste problemene i hverdagen bedres for bedriftene, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for bedriftskunder i DNB.

REDUSERT SELSKAPSSKATT : – Dette betyr veldig mye for bedriftene. Ikke bare kan bedriftene investere mer innen eksisterende forretningsområder, men det kan også stimulere til satsing på nye områder, sier DNBs konserndirektør for bedriftsmarkedet. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 08. okt. 2018
Artikkelen er flere år gammel

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen at selskapsskatten reduseres til 22 prosent, selvstendig næringsdrivende får spare mer til pensjon med gunstige skattebetingelser og sukkeravgiften fjernes. Økt aksjerabatt og økt bunnfradrag i formueskatten vil stimulere til økt aktivitet. I tillegg bevilges nesten 10 milliarder kroner til innovasjon.

Selskapsskatten reduseres fra 23 prosent til 22 prosent

Redusert selskapsskatt vil styrke næringslivets konkurransekraft ved at bedriftene får beholde mer overskudd. Da kan de reinvestere disse pengene i videre utvikling.

– Dette betyr veldig mye for bedriftene. Ikke bare kan bedriftene investere mer innen eksisterende forretningsområder, men det kan også stimulere til satsing på nye områder. Våre naboland har over flere år redusert selskapsskatten, og dette er derfor en viktig konkurransefaktor og rammebetingelse for norske bedrifter, sier Benedicte Schilbred Fasmer, DNBs konserndirektør for bedriftsmarkedet.

Øker pensjonssparingen for selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende får du nå muligheten til å spare mer til din egen pensjon. Regjeringen øker skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra seks til syv prosent av inntekt mellom 1 og 12 G* (96.883–1.162.596 kroner).

– Selvstendig næringsdrivende må selv ta ansvar for sin egen pensjonssparing og denne økningen vil forhåpentligvis stimulere til økt pensjonssparing, sier Schilbred Fasmer.

Øker aksjerabatten, øker bunnfradrag i formuesskatten og fortsetter forenklingsarbeidet

Rabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten økes fra 20 til 25 prosent. Det betyr at du får mindre skatt på aksjeformue enn annen formue. I tillegg blir bunnfradraget på formueskatten 1,5 millioner kroner per skatteyter. For et ektepar blir bunnfradraget i formueskatten totalt 3 millioner kroner. Regjeringens forenklingsarbeid fortsetter med mål om å forenkle regelverket ytterligere.

– Våre bedriftskunder forteller oss at det er formueskatten og enklere regelverk som er de to viktigste driverne for å stimulere til mer verdiskaping i næringslivet. Det er derfor positivt at de to viktigste problemene i hverdagen bedres for bedriftene, sier Schilbred Fasmer.

Sukkeravgiften reduseres

Næringsmiddelindustrien kan i dag juble, for nå fjerner regjeringen sukkeravgiften. Flere bedrifter, blant annet Hval sjokoladefabrikk, måtte permittere medarbeidere da sukkeravgiften økte.

Lavere avgifter vil gjøre det mindre lønnsomt med grensehandel og netthandel fra utlandet, skriver regjeringen i dag.

10 milliarder til forskning og innovasjon

I budsjettet finner vi at nesten 10 milliarder kroner settes av til forskning og innovasjon i 2019.

– Om ingen skaper verdier, kan vi heller ikke finansiere velferden vår eller holde på arbeidsplassene våre. Nettopp derfor er regjeringen så opptatt av å øke bevilgningene til næringsrettet forsking og innovasjon, slik at bedriftene våre kan utvikle nye varer, tjenester og løsninger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

MYE PENGER TIL INNOVASJON: – Om ingen skaper verdier, kan vi heller ikke finansiere velferden vår eller holde på arbeidsplassene våre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NTB Scanpix

Arbeidsgiver må rapportere inn tips

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også for lønn i form av tips.

Tips er i dag skattepliktig inntekt, men skattlegges i praksis i liten grad fordi den ikke blir innrapportert. Når tips ikke oppgis som inntekt, kan arbeidstakere miste rettigheter til blant annet pensjon og trygd.

Andre nyheter i budsjettet:

  • Innovasjon Norges innovasjonslåneordning øker med 300 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner. Innovasjonslån er i hovedsak et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, og er ikke begrenset til bestemte formål.
  • 7 millioner kroner bevilges til Grønt kystfartsprogram, som bidrag til arbeidet med å utvikle grønne løsninger for flere fartøyskategorier. Målet er å omstille norsk skipsfart til å bli ledende på miljøvennlig og effektiv skipsfart.

For privatpersoner, men viktig for mange bedriftseiere:

  • Personskatten reduseres fra 23 prosent til 22 prosent, men trinnskatten øker noe. Reduksjonen i skatteinntekter fra personer vil bli dekket gjennom økningen i satsene i trinnskatten.
  • Husk også at lavere skattesats vil gi lavere gjeldsfradrag.
  • Bunnfradraget på formueskatten blir 1,5 millioner kroner per skatteyter. For et ektepar blir bunnfradraget i formueskatten totalt 3 millioner kroner.
  • Trinnskattesatsene for 2019 settes til 1,9 pst. i trinn 1, 4,2 pst. i trinn 2, 13,2 pst. i trinn 3 og 16,2 pst. i trinn 4. Skattefradraget for pensjonister er justert for å opprettholde innslagspunktet for å betale inntektsskatt for pensjonister.

Dette er forslaget til regjeringen og nå skal det behandles i Stortinget.

*1G – grunnbeløp = 96.883 kroner

Selvstendig næringsdrivende? Slik får du skattefradrag når du sparer til pensjon

Denne butikken bidrar alene med én sykepleier, én foreldrepermisjon, to skoleplasser og 8 kilometer elgsikring