Disse er bunnplanken i norsk økonomi

I snitt betaler en bedrift i tjenestenæringene for 6 lærere eller 8 politibetjenter hvert år. Det viser en fersk analyse gjennomført for DNB og Virke.

TJENESTENÆRINGENE ER VIKTIGERE ENN NOEN GANG FØR: De er økonomiens største jobbskaper, betaler for en fjerdedel av statsbudsjettet og tilfører store ringvirkninger i norsk økonomi. Foto: NTB Scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 06. nov. 2018
Artikkelen er flere år gammel

Gjennomsnitts-bedriften har 11 ansatte, omsetter for 18,6 millioner kroner og samlet skattebidrag utgjør nær 4 millioner kroner.

Ringvirkninger

Gjennom åpne data om bedriftenes regnskap, har vi utviklet en metode sammen med Ny Analyse, som viser verdiutvekslingen mellom norske bedrifter og samfunnet rundt dem.

I kalkulatoren finner du verdibidraget til enkeltbedrifter. Det er et digitalt verktøy og forteller en historie om hvor mye en bedrift bidrar med til vårt velferdssamfunn.

  • Kalkulatoren bruker regnskapstall fra 2016 for alle norske AS og ASA
  • Verdibidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en ringvirkningsmodell
  • Ringvirkningsmodellen bygger på regnskapstall fra bedriften og kryssløpstabell til Statistisk Sentralbyrå
  • dnb.no/ringvirkninger
Disse er bunnplanken til velferden vår

Tjenestenæringene er virksomheter som driver med handel og formidling av varer og tjenester. Tjenestenæringene dekker transport, lagring, post og telekommunikasjoner, bank- og finansiering, forsikring, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, slik som advokater, arkitekter og rådgivende ingeniører.

– Tjenestenæringene står for så mye som 61 prosent av verdiskapingen i Norge. Dette viser at vi lever i en tjenesteøkonomi. Det er tusenvis av små og mellomstore verdiskapere i hele landet og disse er bunnplanken til velferden vår, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for DNBs bedriftmarked.

Finansierer nesten en fjerdedel av Statsbudsjettet

Skattebidraget* fra privat tjenestenæring tilsvarer rundt 314 milliarder kroner i 2017. Dermed betaler næringens bedrifter og ansatte i næringene for nesten en fjerdedel av utgiftene på Statsbudsjettet.

– Eksempelvis så betaler det for hele sykehusbudsjettet (159 milliarder kroner), forsvarsbudsjettet (59 milliarder kroner) og alt på samferdsel (73 milliarder kroner) i 2018, sier Schilbred Fasmer.

Her kan du se hvor mye din bedrift bidrar med til samfunnet 🙂

Tjenestenæringene er viktigere enn noen gang

Den ferske analysen viser at halvparten av alle nordmenn jobber i private tjenestebedrifter, og 8 av 10 nordmenn jobber innen tjenestesektoren (inkl. offentlig sektor). Jobbskapingen i tjenestesektoren siden 2008 tilsvarer ca 87 % av nye jobber.

De betaler for en fjerdedel av statsbudsjettet

Beregningene viser at private tjenestenæringer utgjør ca 1.147.000 årsverk i AS Norge for 2017. Det er en andel på 47 prosent. Varehandelen er den største bidragsyter med 376.000 ansatte (300.000 årsverk) i 2017.

– Fasit for verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag i norsk økonomi viser at tjenestenæringene er viktigere enn noen gang før. De er økonomiens største jobbskaper, betaler for en fjerdedel av statsbudsjettet og tilfører store ringvirkninger til norsk økonomi, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør i DNB for DNBs bedriftmarked.

OPPTATT AV TJENESTENÆRINGEN: Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB. FOTO: Stig B. Fiksdal

Det vil skapes nye arbeidsplasser

Ivar Horneland Kristensen, som er ny administrerende direktør i Virke, som er hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, er opptatt av at flere skal skjønne hvor viktig tjenestenæringen er.

– Det er interessant å se at den private tjenestenæringen står for nesten halvparten av sysselsettingen i Norge. Denne analysen viser også hvor fantastisk stor verdi disse virksomhetene har for samfunnet vårt. Vi har bygget landet vårt på industri og omsetning av råvarer som fisk og olje. Det er vår historiske arv, men siden 1970-tallet har tjenestenæringene bidratt med stadig mer, sier Virke-direktøren.

Flere arbeidsplasser på sikt

Det blir stadig viktigere hvordan man mottar en vare, ikke bare produktet i seg selv. For eksempel handler flere på nett og mange fysiske butikker etablerer nå samspill med digitale salgsplattformer.

– Vi ser at kunder, innenfor de fleste bransjer, er opptatt av helhetsopplevelsen som tjenester gir. Service og distribusjonsmåter, blir stadig viktigere, og det leder til mye innovasjon. Ved hjelp av teknologi og digitalisering mener vi at det vil skapes flere arbeidsplasser fremover, selv om omstillingen vi nå står oppe i også er utfordrende, sier Kristensen.

TJENESTENÆRINGEN BIDRAR MED STADIG MER: Ivar Horneland Kristiansen, administrerende direktør Virke. Foto: Virke