DNB hjelper startups i «vekstfasen»: - Nå er også banknæringen i «omstilling»

– Gründersatsingen til DNB er i toppsjiktet. At banknæringen får gründerånden over seg og tenker nye tanker om krav til sikkerhet, pant og egenkapital, hilser vi velkommen, sier Morten Torlei i Bergensselskapet Swantech.

FULLE ORDREBØKER: Gründerne i Swantech vokser i raskt tempo, fra venstre Are-Dag Wagtskjold Eriksen, Torkild Kaland, Karoline Aaland og Fernando Ventin Garcia. Foto: Swantech
Lesetid 8 min lesetid
Publisert 24. sep 2018
Artikkelen er flere år gammel

Finansiering av startup-selskap handler ikke bare om støtte og oppstartskapital. Det er minst like kritisk å sikre virksomhetene tilgang til kapital i den viktige vekstfasen. Derfor satser DNB på flere pilotprosjekter som skal lede banken inn i nye måter å tenke lånesikkerhet og pant på. Det er gode nyheter for Morten Torlei i Swantech.

REDDOT: Denne høytrykksspyleren har vunnet designpris. Foto: Swantech

Krevende vekstfase

Torlei og Swantech har i løpet av de siste årene gått fra å være i forsiktige samtaler med Innovasjon Norge om muligheten for å utvikle en ny høytrykksspyler, til å vinne internasjonale designpriser og reise verden rundt i millionforhandlinger med distributører. Vekstfasen er altså i full gang.

Vi vokser i et veldig raskt tempo og ordrebøkene er fulle

– Det har gått over all forventning. Vi vant nylig «Red Dot Award» under Designmessen i Essen, Tyskland og har flere toppscoringer på tester av høytrykksspylere. Vi vokser i et veldig raskt tempo, og har helt andre krav til finansiering nå. Vi snakker om beløp i førti-millionersklassen til enkelte leveranser, og ordrebøkene våre er fulle.

Må tenke nytt om kapital

Men fulle ordrebøker betyr ikke nødvendigvis at bankene løper etter ham og tilbyr finansiering. Krav til egenkapital, pantesikkerhet og lånegarantier er en utfordring for mange selskaper i vekstfasen, som ikke nødvendigvis har materielle verdier å stille som sikkerhet.

– Dette er et problem for mange selskaper som er i vekstfasen. Vi har heldigvis gjennom gründerkontakt Truls Pettersen hatt en fantastisk kontakt i DNB. Når vi har hatt utfordringer, har han snudd seg rundt og vist handlekraft, sier Torlei.

 

Kompetanse som pant?

Divisjonsdirektør for DNBs bedriftsmarked på Sør-Vestlandet, Katrine Trovik, sier seg enig. Bankenes krav til lånerammer og sikkerhetsstillelse er en utfordring for mange startup-selskap som endelig er i vekst.

– Kapitalen til selskaper i vekstfasen er veldig sjelden bundet opp i håndgripelige eiendeler som kan benyttes som pant – det kan i stedet være kompetanse, ideer, programmer og framtidsutsikter. Det er et stort satsingsområde for oss å se på hvordan vi kan bidra med finansiering i denne fasen. Vi må tenke nytt på dette feltet.

– Vi har tidligere lansert Startskudd, der bedrifter og prosjekter kan hente bidrag fra enkeltpersoner mot eksempelvis å tilby et første eksemplar av produktet.

– Nå har vi også inngått samarbeid med et oppstartsselskap; FundingPartner, som formidler lån gjennom en digital plattform – såkalt folkefinansiering. Slike finansieringsformer har vokst seg store i andre markeder, eksempelvis i England. Vi har god tro på at vekstbedriftene kan få hentet ny kapital på denne måten fremover, sier Trovik.

Divisjonsdirektør for DNBs bedriftsmarked på Sør-Vestlandet, Katrine Trovik. Foto: Stig B. Fiksdal

Hva kan vi bidra med?

Ifølge Trovik, må også bankene gå i seg selv. Vi må se på hva vi selv kan gjøre, fastslår hun. Derfor har DNB satt i gang rådgivere på tvers av ulike områder for å tenke nytt.

Deltakerne kommer fra ulike deler av banken – fra dem som bistår velstående kunder med investeringer, til bedriftsrådgivere og oppstartsloser og folk fra DNB Markets som er spesialister på å skaffe bedriftene egenkapital.

– Vi tenker; «OK, nå må vi ha samme innfallsvinkel som gründerne vi hjelper har». Vi setter oss ned i grupper på tvers av avdelinger og tenker høyt. «Hva rører seg i miljøet?», «Hvilke bedrifter har potensiale?», «Hvilke utfordringer har de?»,«Hvordan kan vi hjelpe dem med å vokse?». Alle i gruppene har spesifikk kunnskap som vi sammen kan dra nytte av for å løfte frem de beste startup-selskapene, sier en engasjert Trovik.

Vekstgaranti – hvis dere er med, er vi med

Vekstgaranti er et annet prosjekt, i regi av Innovasjon Norge og noen få utvalgte banker, blant annet DNB. Formålet er å skaffe bankfinansiering til innovative eller raskt voksende, små bedrifter. Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankens tap, på lån inntil 4 millioner kroner per bedrift.

– Et skritt i riktig retning, sier Trovik om ordningen.

– Her får vi som bank risikoavlastning, og det gjør det jo helt klart lettere å låne ut penger til lovende startups som er kredittverdige, men som mangler lånesikkerhet i tradisjonell forstand, når risikoen deles med Innovasjon Norge. I vurderingene ser vi på fremtidsutsikter, markedspotensiale og resultater – ikke bare verdier og pant. Dette er et svar på det vekstbedrifter etterspør, og illustrerer godt satsingen vår på gründere, sier hun.

Gründersatsing bærer frukter

DNBs gründersatsing med fokus på personlige relasjoner, tett dialog og arbeidet med å skape gode møteplasser for gründere og investorer bærer frukter, forteller Trovik.

– Vi i DNB satser stort på gründere, og har blant annet en dedikert avdeling som kontinuerlig tar pulsen på innovasjonsmiljøet og følger med på hva som skjer.

– De har en enorm kunnskap om ulike fagområder og kjenner gründerne. De vet hvilke utfordringer og muligheter gründerne står overfor. Vi skaper mange møteplasser, enten alene eller sammen med andre, som blant annet DNB NXT, som arrangeres i Bergen denne uken, og i Oslo neste uke, Startup Extreme og Innovasjonsuken OPP, forteller hun.

Her kan du melde deg på DNB NXT.

Ringvirkninger

For Torlei og Swantech har gründerarrangementene ført med seg ringvirkninger.

– Gjennom Connect Vest, Springbrettet,DNB NXT og andre arrangementer, har vi knyttet verdifulle kontakter med folk fra ulike fagretninger, som har kompetanse på helt andre felt enn oss – design, merkevarebygging og logistikk, for eksempel. Vi har fått støtte og gode råd i oppstartsfasen, og dermed har vi brukt dette nettverket igjen når vi har hatt behov for hjelp. Det er fint at miljøet har fokus på å hjelpe og løfte hverandre, du får igjen det du gir, sier han.

For Rufo er ingenting umulig: – Det er bare å gønne på!

FundingPartner og DNB blir crowdlending-partnere

NXT Matcher – næringslivet svar på Tinder