- Et globalt problem at vi ikke tror like mye på en idé når den kommer fra en kvinne

– 80 prosent av risikokapitalen ble investert i mannlige gründere. Vi mener kvinnelige gründere har et stort potensiale.

STORE SKJEVHETER: – Rapporten viser at vi investorer både krever mer data og å bli overbevist mer før vi sier ja til å investere i kvinnelige gründere, sier Thea Messel, daglig leder av Unconventional Ventures. Foto: Unconventional Ventures
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 19. nov 2019
Artikkelen er flere år gammel

Sistnevnte investeringsfirma presenterte nylig en rapport som viser store forskjeller mellom hvor mye penger som investeres i gründerselskaper, alt ettersom de er ledet av kvinner eller menn. Rapporten heter «Through the Lens of Gender Diversity».

Kvinnelige gründere får i gjennomsnitt en femtedel av det en mannlig gründer får

I 2018 ble det skutt inn 2,5 milliarder kroner i det som kalles risikokapital (*) i norske oppstartsbedrifter. 80 prosent av kapitalen gikk til gründerteam bestående av kun menn, 18 prosent gikk til gründerteam bestående av både kvinner og menn, mens kun to prosent gikk til bedrifter med kun kvinnelige gründere.

– Vi ser nå at det er en kjempeskare av kvinnelige talenter som kommer til å starte opp nye bedrifter. Det er en kjempegullgruve som vi bare venter på blir tatt hånd om. Det er særlig mye spennende innen ny teknologi, sier Messel.

Mange myter

20 prosent av alle nyeablerte aksjeselskap i Norge etableres av kvinner, men altså kun to prosent av risikokapitalen investeres i bedrifter med kun kvinnelige team.

– Jeg mener det er en myte at kvinner er mindre villige til å ta risiko enn menn. Det er en myte at kvinner arbeider mindre hardt enn menn og er mindre ambisiøse. Det som til gjengjeld ikke er en myte er at kvinner må prestere mer for å bli anerkjent for det samme som menn. Det gjelder innenfor store organisasjoner så vel som i tidligfaseinvesteringer, sier Messel.

Det er en kjempegullgruve som vi bare venter på blir tatt hånd om

Rapporten viser at vi investorer både krever mer data og å bli overbevist mer før vi sier ja til å investere i kvinnelige gründere. Dette er ikke unikt for Norge eller Norden, det er et globalt problem at vi ikke tror like mye på en idé eller en forretningsplan når den kommer fra en kvinne som fra en mann.

KREVER MER AV KVINNER: – Rapporten viser at vi investorer krever mer data og å bli overbevist mer før vi sier ja til å investere i kvinnelige gründere, sier Thea Messel, administrerende direktør for Unconventional Ventures. Foto: Unconventional Ventures

Har du en idé som du ønsker å få fart på? Ta kontakt med en av våre oppstartsloser her – helt gratis

Kvinner får mindre

Messel mener det er bekymringsfullt at verdens mest likestilte land ikke er mye bedre enn det globale gjennomsnittet.

– Det gode med disse dataene er at vi nå konkret kan se at kvinner får mindre penger per idé. I Norge får kvinnelige gründere i gjennomsnitt en femtedel av det en mannlig gründer får per investering, sier lederen av Unconventional Ventures .

– Vi ser også at når beslutningene hos investorene blir mer faktabasert, og mindre basert på magefølelsen, er det positivt for kvinnelige gründere.

Stabil utvikling

Andelen investert risikokapital i bedrifter med minst én kvinne har økt noe de siste årene (fra 12 prosent i 2016 til 18 prosent i 2018). Mens andelen investert risikokapital i oppstartsbedrifter gründet av kun kvinner har ligget stabilt i samme periode.

– Sammenlignet med andre nordiske land gikk en større andel av investert risikokapital i Norge til bedrifter med minst én kvinnelig gründer. Men en lavere andel til bedrifter med rene kvinnelige gründerteam, forteller Messel.

På investor-siden er det veldig mange menn og det kan påvirke beslutninger på begge sider av bordet

Veldig mange menn

Rikke Eckhoff Høvding, som leder Norsk Venturekapitalforening, mener det er mange årsaker til det store investeringsgapet mellom oppstartsselskaper som drifter og ledes av henholdsvis kvinner og menn.

– Jeg tror at det bildet er veldig sammensatt. Én grunn handler om teknologi, fordi det er den sektoren det nå går mest risikokapital inn i. Selv om andelen er økende, er det fremdeles flere menn enn kvinner som studerer teknologi. Det påvirker hvor mange kvinner som starter teknologiselskap.

Vi må få flere kvinner til å søke teknologifag

En annen årsak tror Høvding grunner i at de fleste investorer er menn.

– På investor-siden er det veldig mange menn og det kan påvirke beslutninger på begge sider av bordet, sier hun.

JOBBES PÅ FLERE FELT: – Vi må få flere kvinner til å søke teknologifag, vi må få flere kvinner til å bli gründere, vi må få flere kvinner til å bli investorer, vi må endre opsjonsskatten og vi må ha flere kvinnelige rollemodeller, sier Rikke EHøvding, administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim

Større fokus på nedside

Høvding forteller også at studier fra USA viser at kvinner får andre typer spørsmål fra investorer i pitche-situasjoner enn menn.

– Det er en større fokus på nedside. Det vil si at kvinner i større grad enn menn får spørsmål som «Når går du tom for penger?» og «Hvor mange kunder eller brukere har du?», istedenfor «Kan dette markedet vokse?» eller «Hvordan skal du jobbe for å flere brukere?» . Investorer må bli mer bevisste på hvordan de møter folk av ulike kjønn og med ulik bakgrunn, sier Høvding.

Ingen «quick fix»

Lederen mener også at det må jobbes på flere felt.

– Vi må få flere kvinner til å søke teknologifag, Norge trenger flere kvinnelige gründere, vi må få flere kvinner til å bli investorer, vi må endre opsjonsskatten og vi må ha flere kvinnelige rollemodeller. Det er dessverre ingen «quick fix» på denne utfordringen, vi må bare fortsette å jobbe for dette, sier Høvding.

Investorer må bli mer bevisste på hvordan de møter folk av ulike kjønn og med ulik bakgrunn

Høvding forteller at flere av hennes medlemmer har satt konkrete mål på investeringsporteføljen sin.

– De måler for eksempel kvinneandelen i selskapene de investerer i og kvinneandelen i selskapenes styrer. Målet er gode beslutninger og bedre avkastning gjennom økt mangfold.

*Risikokapital: Risikokapital / risikovillig kapital også kjent som «venture kapital» er en viktig finansieringskilde der investorer bidrar med penger i tidligfase. Risikokapital omfatter investeringer fra investeringsfond, engleinvestorer, folkefinansiering, akseleratorer og private investorer.

Har du en idé, men ingen penger? Dette må du vite om finansiering

Fem tips til deg som vil bli gründer

Yrja har intervjuet 60 suksessfulle damer. Dette kjennetegner dem