Et paradigmeskifte: Erstatter helikopter med droner – og snart skal selskapet ut i verden

Autonome droner skal revolusjonere inspeksjonen av strømnettet. KVS Technologies vil også erobre verden med sin nyskapende teknologi.

GRÜNDER: KVS Technologies lager et system som både gjør inspeksjonen effektive, men også tryggere for folk som bor ved høyspentledninger, forteller Cato Vevatne. Foto: Solfrid Sande
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 20. sep 2019
Artikkelen er flere år gammel

Det finnes over 100 000 kilometer høyspentlinjer over bakken i Norge. I dag flys det titusenvis av timer med helikopter når linjene og mastene skal inspiseres og vedlikeholdes. En tidkrevende og risikofylt operasjon firmaet KVS Technologies heller vil løse ved hjelp av autonome droner.

Med deres egenutviklede algoritmer og systemer gjøres droner i stand til å gjøre samme jobb helt av seg selv. En teknologi de er ledende på – og snart skal ta med ut i verden.

– Vi utvikler løsningen sammen med bransjen for å gjøre deres hverdag bedre og øke forsyningssikkerheten til forbrukeren gjennom bruk av droner som intelligente assistenter, sier Cato Vevatne, gründer og daglig leder i KVS Technologies.

LESER VINDEN: Utstyrt med vindmåler styres plattformen dronen står på, og dreier den i gunstig retning når den skal ut og fly. Foto: Solfrid Sande

Forenkler vanskelige oppgaver

Nettselskapene er pålagt årlige inspeksjoner for å følge med på tilstanden til strømnettet, oppdage feil på komponenter, eller være der nå trær står i fare for å falle over linjen ved neste storm.

Tjenesten vår skal erstatte helikopterinspeksjoner av høyspentnettet

En stor og utfordrende jobb de autonome dronene nå kan gjøre langt enklere og oversiktlig. Det gjør de ved å samle inn data strukturert over mange mil, som igjen gjør oppgaven med å finne og rette feil mye raskere, i tillegg til å kunne forutse hvor det trengs vedlikehold.

– De autonome dronene kan operere i et større vær-vindu, hvor helikopter er begrenset av tåke, dagslys og tilgang til piloter, klarer dronene seg i større grad selv, selv om de også har sine begrensninger knyttet til vær og vind, sier Veveatne.

FINNER VEIEN HJEM: – Hangar og drone snakker sammen. En viktig del av puslespiller, forteller Vevatne. Foto: Solfrid Sande

Drone-hangar

På Tau utenfor Stavanger ligger et av testfeltene for teknologien, med landingsfelt og drone-hangar. En stor hvit drone kommer til syne på plattformen som stiger frem når skuffen på enden av hangaren når åpner seg. Den tar av og flyr av sted.

Veveatne forteller at denne dronen kan fly milevis over strømlinjene, få overblikket og sende data i sanntid til operasjonssentralen og skyen for bearbeiding, før den automatisk vender tilbake til drone-hangaren.

Det vi ønsker å få til har blitt veldig godt mottatt av bransjen

– Det vi ønsker å få til har blitt veldig godt mottatt av bransjen, som lenge har vært motivert for dette paradigmeskiftet innen drift og vedlikehold av strømnettet. Vi har akkurat startet med kommersielle operasjoner, og er i startgropen av vekstfasen. Tjenesten vår skal erstatte helikopterinspeksjoner av høyspentnettet, sier Cato Vevatne.

Det utfører nå tester på Lyses nett i Rogaland, i Agder-fylkene hos Agder Energi og på Østlandet hos Hafslund. Bare i Agder er det 50 prosent flere kilometer strømlinjer enn all jernbanelinje i hele landet, forteller Vevatne.

SNART I MÅL: – Vi ser frem til å få våre tjenester i full drift i tiden fremover for å skape verdi for våre kunder, sier daglig leder og gründer Cato Vevatne (til høyre), sammen med – fra høyre – Martin Ringstrøm, Selcvk Yilmaz og Angeline Tse. Foto: Solfird Sande

Overfører data i sanntid

Når dronen er ute skjer det en sanntidsoverføring av data fra dronen ute i felt. Utviklerne i KVS Technologies bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å gjøre manuelle prosesser bedre.

– Ved å inspisere linjene flere ganger i året garanteres en bedre forsyningssikkerhet, og vi kan i større grad forutse feil før de inntreffer. Feil på nettet kan være svært kostbare, så på sikt kan det også bidra til lavere nettleie for forbrukerne, sier Vevatne.

Vi måtte etter hvert velge én ting vi ville bli best i verden på

Den autonome dronen henter inn høyoppløselige data som viser om det er ødelagte komponenter på master, ødelagte linjer eller trær som vokser for nær, som automatisk blir knyttet opp mot vedlikeholdssystemene til nettselskapene.

KUNSTIG INTELLIGENS: Hjelper dronen å fokusere. Den har kun i oppgave å se på tilstanden til høyspentnettet den flyr over. Selcvk Yilmaz og Martin Ringstrøm er testpilot og flight system operator, som tester og verifiserer systemet. Foto: Solfrid Sande

Testet med roboter

KVS fikk mye oppmerksomhet for sine brannroboter, som har blitt brukt i farlige hendelser som tunnelbrann, i stedet for å sende mannskaper inn. Vevatne forteller at var en god måte å prøve ut både softwaren og markedet på.

Å få lov til det er en fantastisk følelse

Grunntanken har fra starten vært et kontrollsenter for overvåkning med ubemannede enheter som forenkler vanskelige og risikofylte oppgaver.

– Vi måtte etter hvert velge én ting vi ville bli best i verden på. Du blir aldri best i verden om satser på mange ulike grener samtidig, sier Vevatne og legger til.

– Mange av elementene er på plass, og andre ting må det jobbes mer med. Vi har store planer med hva vi vil realisere, både på kort og lang sikt.

DRONE-HANGAREN: Er ferdig sertifisert og enkel å plassere ute i terrenget. Vevatne forteller at en kunde som Agder Energi trenger ca åtte slike enheter for å dekke linjenettet sitt. Foto: Solfrid Sande

Lokale gründere

Cato Vevatne er en av de tre gründerne som startet KVS Technologies i 2016, og har siden hatt en rask utvikling og fått med solide investorer på laget.

– Vi har vært gjennom en reise som gjør at vi endte her. Nå jobber vi med noe vi virkelig brenner for, og få lov til det er en fantastisk følelse, hver dag.

Selskapet har hovedkontor på Forus ved Stavanger, og har mange ansatte i Oslo og Trondheim. Partnere og underleverandører lager komponenter og droner, mens KVS lager software og intelligensen som sitter i dronen, og som gjør den til et intelligent verktøy. Teknikere og operatører er ute i felt flere ganger i uken for å gjøre ulike tester.

Utvikler sammen med kundene

KVS Technologies har også fått med seg gode partnere og kunder. Løsningene utvikles i samarbeid med kundene, og er tilpasset behovet kunden har.

– Når kundene er med og utvikler produktet, er det utslagsgivende for å komme frem til et godt produkt og en god tjeneste, mener han.

Noen må i førersetet

Han forteller videre om et godt samspill mellom dem, kunden og Luftfartsmyndighetene. Samarbeidet mellom aktører i bransjen og støttespillere som Innovasjon Norge og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært utslagsgivende, sier Vevatne.

– De store selskapene har hatt et ønske om å jobbe sammen med oss, og da følger flere og flere etter. Noen må i førersetet, både for å bidra i utviklingen og godkjenne løsningen for bransjen.

TESTING: På Tau utenfor Stavanger ligger et av testfeltene for teknologien, med landingsfelt og drone-hangar. Foto: Solfrid Sande

Kan gi store økonomiske besparelser

– KVS Technologies er et innovativt firma med et globalt marked og et stort skaleringspotensial, sier Terje Fanebust i DNB Stavanger. Han har fulgt med på reisen til firmaet.

Et bra konsept i tiden, med en teknologi som kan gi store økonomiske besparelser og redusert HMS-relatert-risiko. Og med de solide kundene, som de har med på laget, er et det er et kvalitetsstempel, mener han.

– Teamet bak er veldig flinke og har fått til mye med styret og investorer, som gir oss i banken trygghet på at de har en unikt og fremtidsrettet konsept.

Fanebust tror vi bare vil se flere slike løsninger med autonome systemer når det nye 5G-nettet kommer. Og med den løsningen KVS Technologies har, er de tidlig ute og posisjonert for å bruke teknologien også på andre felt tror han. KVS Technologies er et spennende firma med et stort potensial, som har funnet en nisje, avslutter Fanebust.