Flere og flere vil investere i gründerbedrifter

Stadig flere investorer er interesserte i å legge penger i risikofylte gründerprosjekter. Men det stopper ikke bare med pengene, viser en ny rapport utarbeidet av DNB.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 19. okt 2016
Artikkelen er flere år gammel

-Rapporten vår tegner et optimistisk bilde av potensialet for fremtidige risikoinvesteringer. Investorer er interessert i å investere. Det handler nok veldig mye om at gründere og investorer finner hverandre, og det er derfor vi har etablert møteplassen DNB NXT, sier konserndirektør Kjerstin R. Braathen.

Onsdag arrangerer DNB det som sannsynligvis er Norges største møteplass for gründere og investorer

Norske og internasjonale foredragsholdere, bedriftspresentasjoner/ pitches, 1:1 møter og politiske diskusjoner står på agendaen under DNB NXT, som er en del av Oslo Innovation Week. I den forbindelse ble rapporten lagt frem.

– Investeringsviljen synes kanskje enda høyere enn det vi hadde forventet, og investorer er interessert i å dele av sin kompetanse. 7 av 10 av investorene som planlegger investeringer i vekstselskaper er interessert i å bidra med kompetanse i tillegg til kapital. Investorene vil dele av sin kompetanse om forretningsutvikling og ledelse, mens gründerne ønsker hjelp til nettverksbygging, internasjonalisering og salg, sier hun.

Da regjeringen la frem statsbudsjettet var meldingen at de vil fortsette å utrede mulighetene for en ordning med langsiktige investeringer i oppstartsselskap. Braathen er spent på resultatet.

-Vi tror at det må etableres flere insentiver for at mer risikovillig kapital skal finne fram til gründere. Vi anbefaler at det innføres en KapitalFUNN-ordning med fradrag i skattbar inntekt dersom det investeres i kvalifiserte vekstbedrifter. Et annet aktuelt virkemiddel er et seriegründerfradrag.

-Det er et faktum at det investeres mindre privat kapital i selskaper i tidligfase i Norge, enn i de andre nordiske landene. Vi ønsker å belyse norske vekstselskapers muligheter til å innhente risikovillig kapital.

Hele rapporten kan du lese her